16 Maaliskuu 2016

Nesteen, Veolian ja Borealiksen voimalahanke Porvoon Kilpilahdessa toteutuu

Neste Oyj
Pörssitiedote
16.3.2016 klo 11.00

Nesteen, Veolian ja Borealiksen voimalahanke Porvoon Kilpilahdessa toteutuu

Nesteen, Veolian ja Borealiksen yhteinen hanke voimalatoiminnan järjestämiseksi ja uuden voimalan rakentamiseksi Porvoon Kilpilahdessa on varmistunut joulukuussa 2015 ilmoitetun suunnitelman mukaisesti. Hankkeen rahoittajapankit ovat nyt lopullisesti sitoutuneet suunnitelmaan. Järjestelyssä Neste siirtää nykyisen voimalansa yritysten yhteisesti omistamalle Kilpilahden Voimalaitos Oy:lle, joka rakentaa uuden yhdistetyn lämpö- ja sähkövoimalan Nesteen ja Borealiksen tarpeisiin Porvoossa. Neste ja Veolia omistavat voimalayhtiöstä kumpikin 40 % ja Borealis 20 %.

Uuden voimalan höyryntuotantokapasiteetti on 450 megawattia ja sähköntuotannon 30 megawattia. Voimalan kokonaisinvestointi on noin 400 miljoonaa euroa. Veolian operoiman laitoksen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2018.

Hankkeen ympäristöedut ovat merkittävät. Uusi voimala täyttää kaikilta osiltaan uusimmat ympäristövaatimukset, kuten Euroopan komission teollisuuspäästödirektiivin (IED) säännökset ja sen odotetaan pienentävän hiilidioksidipäästöjä noin 20 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Voimala on myös hyvä esimerkki resurssitehokkuudesta ja kiertotaloudesta, sillä 80 prosenttia voimalassa käytettävistä raaka-aineista (esim. asfalteeni) syntyy jalostamon ja petrokemian prosessien sivutuotteena. 

Rakennushankkeen päätoteuttajana toimii espanjalainen Técnicas Reunidas. Suunnittelutoimisto Neste Jacobs puolestaan toteuttaa hankkeeseen liittyviä liityntöjä ja muuta infrastruktuuria, jotka yhdistävät uuden voimalan Nesteen jalostamoon ja Borealiksen petrokemian laitoksiin. Hankkeen rahoittajapankkeja ovat European Investment Bank (EIB) ja Pohjoismaiden investointipankki (NIB) sekä kaupallisista pankeista Bank of Tokyo Mitsubishi (BTMU), ING, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ja Unicredit.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Neste:
Jussi Hintikka, johtaja, käyttöhyödykkeet
puh. 050 458 4799

Borealis:
Kerstin Meckler, Director Communications
puh. +43 (0)1 22 400 389, s-posti: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Veolia:
Per Andersson, Communication Officer, VEOLIA NORDIC
puh. +46 (0)72 740 55 02, s-posti: per.andersson@veolia.com

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi.

Attachments: