5 Lokakuu 2017

Nesteen Suunta Eteenpäin 2017 -seminaarissa pohdittiin Suomen tulevaisuuden kilpailukykyä - myös energiamarkkinat ja liikenne voimakkaassa muutoksessa

Neste Oyj
Lehdistötiedote
5.10.2017 klo 10.00

Nesteen Suunta Eteenpäin 2017 -seminaarissa pohdittiin Suomen tulevaisuuden kilpailukykyä - myös energiamarkkinat ja liikenne voimakkaassa muutoksessa

Nesteen 4.10. järjestämässä Suunta Eteenpäin 2017 -seminaarissa pohdittiin huippuasiantuntijoiden voimin vahvuuksia ja mahdollisuuksia, joilla Suomen kilpailukyky varmistetaan tulevaisuudessa. Suomen juhlavuoden kunniaksi seminaarin ajatukset on koottu kirjaan Suunta eteenpäin - tarinoita visioista, muuttumisesta ja teoista niiden takana. Kirjan tarkoituksena on tarjota konkreettisia ratkaisuja sekä ideoita tulevaisuuden muutosta varten.

Muutoksia on luvassa myös fossiilisia raaka-aineita käyttävillä teollisuuden aloilla, sillä ilmastonmuutos vaatii merkittäviä panostuksia päästöjen vähentämiseksi. Uusiutuvan dieselin globaaliksi markkinajohtajaksi noussut Neste näkeekin tieliikenteen lisäksi merkittävää potentiaalia lentoliikenteen ja muoveja käyttävän teollisuuden uusiutuvissa ratkaisuissa. Näitä markkinoilla tapahtuvia muutoksia on kuvattu Nesteen toimintaympäristöä käsittelevässä julkaisussa Taking Action on Climate Change.

Sähköautot tulevat, mitä tekee Neste?

Neste arvioi, että vuonna 2030 maailmanlaajuisesta autokannasta 10 prosenttia on sähköautoja. Siitä huolimatta, että sähköautojen arvioidaan lisääntyvän henkilöautoliikenteessä nopeastikin, Neste uskoo, että uusiutuva diesel säilyy kilpailukykyisenä ratkaisuna liikenteen päästöjen vähentämiseen. Vuoteen 2021 mennessä uusiutuvan dieselin kysynnän Pohjois-Amerikassa, Pohjoismaissa ja Euroopassa odotetaan tuplaantuvan.

"Sähköautojen yleistyminen on hyvä asia, sillä ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitsemme kaikkia mahdollisia ratkaisuja. Myös uusiutuvaa dieseliä tarvitaan, sillä se on toistaiseksi yksi kustannustehokkaimmista tavoista pudottaa ilmastopäästöjä jopa 90 prosenttia. Monet kaupungit ja yritykset niin Suomessa, Ruotsissa kuin Kaliforniassakin ovat valinneet 100-prosenttisen Neste MY uusiutuvan dieselin tästä syystä", Nesteen toimitusjohtaja Matti Lievonen kertoo.

Suomen vuodelle 2030 kaavaillun liikenteen 50 prosentin päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan nykyistä runsaammin sekä biopolttoaineita että hiiletöntä sähköä käyttäviä sähköautoja.

Miten käy dieselautojen ja dieselpolttoaineen?

Muutamat suurkaupungit ovat ilmoittaneet dieselautokielloista ja -rajoituksista ilmanlaatuongelmien vähentämiseksi, ja päästöhuijausten vuoksi dieselautojen maine on kärsinyt kolauksen. Neste uskoo, että dieselautojen päästöongelmat ovat ratkaistavissa ja dieselteknologia on kilpailukykyinen pitkälle tulevaisuuteen.

"Lainsäädäntö ja standardit kehittyvät edellyttäen yhä pienempiä päästöjä, ja autoteollisuus on sitoutunut merkittäviin toimiin saadakseen pakokaasupäästöt kuriin. Neste MY uusiutuvan dieselin kaltaisilla 100-prosenttisilla biopolttoaineilla on mahdollista vähentää dieselautojen pakokaasupäästöjä entisestään", toteaa Lievonen. 

Dieselin ja muiden keskitisleiksi luokiteltavien polttoaineiden kysynnän odotetaan kasvavan Euroopassa yli 10 miljoonaa tonnia vuoteen 2025 mennessä. Kysynnän kasvun taustalla ovat muun muassa raskaan liikenteen ja lentoliikenteen kysynnän kasvu. Noin 70 % dieselistä käytetään raskaassa liikenteessä. Keskitisleiden, kuten dieselin, kysyntä kasvaa lähivuosina merkittävästi myös laivaliikenteessä, jossa vuonna 2020 voimaantuleva IMO:n (International Maritime Organization) maailmanlaajuinen rikkisääntely rajaa laivapolttoaineissa käytettävän rikin määrän alle 0,5 %:n. Tämä tarkoittaa, että iso osa laivaliikenteestä siirtyy käyttämään raskaan polttoöljyn sijaan matalarikkistä laivapolttoainetta. Neste tarjoaa varustamoille vähärikkisiä laivapolttoaineita, jotka täyttävät uudet päästörajoitukset. 

Lentoliikenteen uusiutuvat ratkaisut tulevat


Myös valtavia volyymeja vetävä lentoliikenne on avautumassa uusiutuville polttoaineille. Niiden käyttöönottoa tukevaa lainsäädäntöä on kehitteillä muun muassa EU-tasolla, Norjassa ja Kaliforniassa.

"Uusiutuvat polttoaineet nähdään keskeisenä keinona lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä. Ratkaisuja tarvitaan kipeästi, sillä samaan aikaan, kun ilmailuala on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään, lentopolttoaineen kysynnän ennustetaan kasvavan globaalisti 100 miljoonaa tonnia seuraavan kymmenen vuoden aikana", toteaa Lievonen.

Neste on globaali edelläkävijä lentoliikenteen uusiutuvissa ratkaisuissa, sillä yhtiö on kehittänyt Green Hub -konseptin, joka edistää uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä lentoasemayhteistyön avulla. Ensimmäinen esimerkki tästä on Geneven lentoaseman kanssa vastikään julkaistu yhteistyö, ja keskusteluita käydään parhaillaan myös 10 muusta yhteistyöhankkeesta.

Biomuovien ensimmäinen kaupallinen toimitus vuonna 2018

Neste kehittää uutta liiketoimintaa myös biomuoveista, joiden raaka-aineeksi soveltuvat Nesteen valmistamat uusiutuvat tuotteet. Biomuovimarkkinoiden odotetaan kasvavan yli 40 % vuoteen 2021 mennessä. Noin 80 % tästä kasvusta odotetaan tulevan erityisesti Nesteen biomuoviratkaisun kaltaisista kulutusta kestävistä muoveista, joiden kysyntä kasvaa nopeammin kuin biohajoavien muovien. Nesteen biomuoviratkaisu on vaivaton ottaa käyttöön, sillä sen avulla tuotettujen muovien ominaisuudet ovat täysin samanlaiset niin tuotannossa, käytössä kuin kierrätyksessäkin. 

"Uusiutuvista tuotteistamme on jo tuotettu biomuovia, ja tavoitteenamme on ensimmäinen kaupallinen toimitus vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja muovinvalmistajien kanssa ja käymme keskusteluja kymmenen globaalin brändin kanssa", kertoo Lievonen.

Nesteen tavoitteena on, että uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnan myyntivolyymista 20 prosenttia tulee uusiutuvista lentopolttoaineista, uusiutuvista kemikaaleista ja biomuoveista vuoteen 2020 mennessä.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen

Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Taking Action on Climate Change
Neste MY uusiutuva diesel
Neste MY uusiutuva lentopolttoaine
Neste MY uusiutuva polymeeri

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com