9 Joulukuu 2016

Nesteen sademetsäkadon ehkäisemiseen liittyville toimille korkeat arvosanat ja "Leadership"-status CDP Forests -ohjelmassa 2016

Neste Oyj
Lehdistötiedote
9.12.2016 klo 15.00

Nesteen sademetsäkadon ehkäisemiseen liittyville toimille korkeat arvosanat ja "Leadership"-status CDP Forests -ohjelmassa 2016

20081119 BORNEO Neste Oil Oyj. Palmuöljyplantaasi Sabahin maakunnassa. Kuva: Ismo Henttonen.

Neste on edelleen ainoa energiasektorin yritys, joka läpinäkyvästi raportoi metsäjalanjäljestään osana maailmanlaajuisesti tunnustettua CDP Forests -ohjelmaa.

Nesteen metsäkatoon liittyvät riskit koskevat pääosin yhtiön raakapalmuöljyn käyttöä. Näiden riskien hallintaan liittyvistä toimista CDP Forests -ohjelma myönsi Nesteelle kyseisen raportointialueen johtavien yritysten "Leadership"-statuksen arvosanalla A- ("A"-arvosana kuvaa alueen johtavia "Leadership" -toimijoita ja "F" yritystä, joka ei raportoinut). Arvioinnista vastasi vastuullisuusratkaisujen tarjoaja South Pole Group.

Neste panostaa edelleen vahvasti raakapalmuöljyn toimitusketjun vastuullisuuden kehittämiseen huolimatta siitä, että raakapalmuöljy edustaa enää alle 20 prosenttia yhtiön vuosittain käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista. Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden valikoima sisältää yli 10 erilaista raaka-ainetta, jotka pääosin ovat jätteitä ja tähteitä.

Metsäkatoa ehkäisevät toimet etenevät; jäljitettävyys valtaosalle edelleen keskeinen haaste

Viime vuosina monet suuryritykset, jotka käyttävät metsäriskejä sisältäviä hyödykkeitä, ovat julkistaneet sitoumuksiaan metsäkadon ehkäisemiseksi tai asettaneet muuten mitattavia tavoitteita näiden hyödykkeiden hankkimiseksi vastuullisista lähteistä. Edistyneimmät kuluttajatuotteita valmistavat yritykset pyrkivät kehittämään hankintaansa niin, että niiden hankinnat olisivat kokonaan jäljitettäviä ja sertifioituja vuoteen 2020 mennessä.

Neste sitoutui vastaavaan jo vuonna 2009 asettaen tavoitteeksi käyttämänsä palmuöljyn 100-prosenttisen sertifioinnin vuonna 2015. Neste saavutti tämän tavoitteen jo vuonna 2013, kaksi vuotta asetettua tavoitetta aikaisemmin. Tämän lisäksi yhtiö oli jo saavuttanut kaiken käyttämänsä raakapalmuöljyn täyden jäljitettävyyden vuonna 2007, kun se aloitti uusiutuvien polttoaineiden jalostamisen.

Global Forests -raportissa todetaan, että vaikka vähemmistö (40 %) valmistajista ja jälleenmyyjistä raportoi voivansa jäljittää yli 90 prosenttia käyttämistään hyödykkeistä jossain määrin, vain 30 prosenttia voi jäljittää nämä hyödykkeet niiden syntypaikalle asti.

Neste Oyj

Osmo Kammonen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoa: Pekka Tuovinen, vastuullisuusneuvonantaja, puh. 010 458 4516, pekka.tuovinen(at)neste.com

Lue myös:

Neste maailman johtavien yritysten joukossa ilmastonmuutoksen vastaisten toimiensa perusteella - mukana CDP:n ilmastoindeksin korkeimmalla A-listalla

Neste jo kymmenettä kertaa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

CDP Forests

Tänä vuonna 201 yritystä julkisti tietojaan CDP:n kautta vastaamalla sijoittajien tukemaan tietopyyntöön - tämä oli noin 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Metsäkatoon liittyvistä riskeistään ja riskienhallinnan toimistaan raportoineiden yritysten lista löytyy CDP:n Global Forests Report 2016 -materiaaleista. Materiaalista löytyy myös lista niistä 650 yrityksestä, jotka eivät tänä vuonna julkistaneet metsäkatoriskeihinsä liittyviä tietoja CDP:n kautta. Kaikki tietopyynnön saaneet yritykset, jotka vastasivat ennen 1. heinäkuuta 2016, arvioitiin ja ne saivat arvosanan perustuen niiden raportoimiin tietoihin metsäkatoriskien ja -mahdollisuuksien käsittelyyn liittyvistä toimista.

CDP:n ja We Mean Business -järjestön mukaan yritysmaailma voisi vähentää päästöjä yhteensä 3,2-4,2 miljardin hiilidioksiditonnin edestä vuoteen 2030 mennessä. Tämä vastaa 7-9 prosenttia maailman päästöistä vuonna 2010, mistä 0,5-1,2 miljardia tonnia tulisi metsäkadon estämisestä.  https://www.cdp.net/en/forests

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2015 Nesteen liikevaihto oli 11 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lisätietoa: neste.com/fi