3 Elokuu 2017

Nesteen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

Neste Oyj
Puolivuosikatsaus
3.8.2017 klo 9.00


Nesteen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

Vahva suoritus jatkui - Uusiutuvissa ennätyskorkeat myyntimäärät

Toinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 236 miljoonaa euroa (282 milj.)
 • Liikevoitto oli 264 miljoonaa euroa (280 milj.)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 10,67 dollaria barrelilta (11,19)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 270 dollaria tonnilta (405)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 82 miljoonaa euroa (346 milj.)

Tammi-kesäkuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 439 miljoonaa euroa (457 milj.)
 • Liikevoitto oli 536 miljoonaa euroa (534 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 58 miljoonaa euroa (420 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 16,2 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2016: 16,9 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta kesäkuun lopussa oli 19,6 % (31.12.2016: 15,4 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 1,24 euroa (1,41)
 • Osakekohtainen tulos: 1,56 euroa (1,67)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Nesteen vahva suoritus jatkui toisella neljänneksellä. Öljytuotteissa teimme hyvän tuloksen, Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät nousivat ennätystasolle ja Marketing & Services -segmentin liikevoiton kehitys oli oikean suuntainen. Nesteen toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 236 miljoonaa euroa, kun se oli 282 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavalla jaksolla, jolloin myös Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotus vahvisti tulosta.

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 122 miljoonaa euroa (149 milj.). Viitemarginaali oli keskimäärin 5,7 dollaria barrelilta eli vertailukauden tasolla. Lisämarginaali oli 5,0 dollaria barrelilta, kun se oli 5,6 dollaria operatiivisesti erinomaisella vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Saamme käynnissä olevat strategiset jalostamoinvestoinnit päätökseen kolmannella neljänneksellä, mikä tukee lisämarginaalia jatkossa.

Uusiutuvien tuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 101 miljoonaa euroa (119 milj.). Korkeampien myyntimäärien ja suotuisampien markkinoiden ansiosta segmentin tulos pysyi hyvällä tasolla Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotuksen päättymisestä huolimatta. Viitemarginaali oli 20 % korkeampi, mutta lisämarginaali oli selvästi matalampi kuin vertailukaudella johtuen pääasiassa Blender's Tax Credit -verohelpotuksesta. Uusiutuvan dieselin myyntimäärä oli 674 000 tonnia, mikä on uusi neljänneksen ennätys. Myynti jakautui melko tavanomaisesti toisella neljänneksellä: Euroopan osuus myyntimääristä oli 68 % ja Pohjois-Amerikan 32 %. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöaste oli 96 %. Raaka-aineiden optimointia jatkettiin, ja jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus oli 81 % uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärät pysyivät edellisen vuoden toisen neljänneksen tasolla. Yksikkökatteet paranivat ensimmäiseen neljännekseen verrattuna mutta eivät yltäneet vertailukauden tasolle. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 19 miljoonaa euroa (23 milj.).

Neste odottaa Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin vuonna 2017 olevan keskimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2016. Porvoon jalostamon käyttöasteen odotetaan olevan korkea ja suunnitelmissa on vain tavanomaisia yksiköiden kunnossapitotöitä, mukaan lukien neljä viikkoa kestävä koksinpoisto tuotantolinja 4:llä lokakuusta alkaen. Uusi syötön esikäsittely-yksikkö (SDA) Porvoossa parantaa tuotesaantoa ja raakaöljysyötön joustavuutta. SDA-yksikön käynnistys eteni toisella neljänneksellä ja sen odotetaan saavuttavan korkean käyttöasteen vuoden toisella puoliskolla. Naantalin yksikön suunniteltu kahden kuukauden suurseisokki alkaa elokuussa. Nesteen tavoitteena on vähintään 5,5 dollarin keskimääräinen lisämarginaali barrelilta sen jälkeen, kun käynnissä olevat strategiset investoinnit Porvoossa ja Naantalissa on saatu päätökseen.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan vuoden 2016 keskimääräistä tasoa korkeampi vuonna 2017. Neste jatkaa myyntikatteen optimointia kohdistamalla myyntiä päämarkkinoiden välillä, ja tavoittelee korkeampaa lisämarginaalia. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan kasvavan 15 %:sta vuonna 2016 lähes 25 %:iin kokonaismyynnistä vuonna 2017. Kasviöljymarkkinoiden odotetaan pysyvän vaihtelevina, ja tavoitteenamme on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöasteiden arvioidaan pysyvän korkeina.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Strategiamme toteuttaminen etenee hyvin. Keskitymme jatkossakin asiakkaisiimme ja kasvuhankkeisiimme ja saamme jo aiemmin ilmoittamamme strategiset investoinnit päätökseen vuonna 2017. Tämän vuoksi uskomme, että vuodesta 2017 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs."

Konsernin toisen neljänneksen 2017 tulos

Nesteen toisen neljänneksen liikevaihto oli 3 280 miljoonaa euroa (2 927 milj.). Kasvu johtui pääasiassa Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärien kasvusta, jolla oli yli 200 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 236 miljoonaa euroa (282 milj.). Öljytuotteiden tulos oli matalampi kuin vertailukaudella, mikä johtui pääasiassa matalammasta lisämarginaalista ja korkeammista kiinteistä kustannuksista. Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaali vahvistui ja myyntimäärät olivat ennätyksellisen suuret, mutta lisämarginaali oli selvästi edellisvuotta matalampi pääasiassa Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotuksen päättymisen seurauksena. Marketing & Services -segmentin tulos parani ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mutta vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman parempi kuin vertailukaudella.

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 122 miljoonaa euroa (149 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 101 miljoonaa euroa (119 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 19 miljoonaa euroa (23 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -6 miljoonaa euroa (-8 milj.), josta Nynasin osuus oli -1 miljoonaa euroa (5 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 264 miljoonaa euroa (280 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 70 miljoonaa euroa (voitot 163 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 82 miljoonaa euroa (-155 milj.). Tulos ennen veroja oli 240 miljoonaa euroa (254 milj.), ja kauden voitto oli 200 miljoonaa euroa (214 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,84), ja osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (0,83).

Konsernin tammi-kesäkuun 2017 tulos

Nesteen kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 6 351 miljoonaa euroa (5 234 milj.). Kasvu johtui pääasiassa myyntihintojen noususta, jolla oli noin 700 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Suuremmat myyntimäärät kasvattivat liikevaihtoa yli 200 miljoonalla eurolla ja dollarin kurssin vahvistuminen yli 100 miljoonalla eurolla. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 439 miljoonaa euroa (457 milj.). Öljytuotteiden tulosta vahvistivat myyntimäärien kasvu ja dollarin kurssin vahvistuminen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaali ja myyntimäärät nousivat, mutta lisämarginaali jäi selvästi alle edellisvuoden tason johtuen pääasiassa Blender's Tax Credit -verohelpotuksen päättymisestä. Marketing & Services -segmentin tulosta heikensivät matalammat yksikkökatteet. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto laski vuoden 2016 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna.

Öljytuotteiden ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 248 miljoonaa euroa (235 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 181 miljoonaa euroa (199 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 31 miljoonaa euroa (45 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -23 miljoonaa euroa (-19 milj.), josta Nynasin osuus oli -8 miljoonaa euroa (5 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 536 miljoonaa euroa (534 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 28 miljoonaa euroa (voitot 211 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 105 miljoonaa euroa (-131 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 477 miljoonaa euroa (484 milj.), ja kauden voitto oli 402 miljoonaa euroa (428 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,24 euroa (1,41), ja osakekohtainen tulos oli 1,56 euroa (1,67).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Maailman raakaöljyvarastojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa OPECin tuotantoleikkauksista huolimatta, koska raakaöljyn tarjonnan ja kysynnän odotetaan pysyvän melko hyvin tasapainossa. Tunnustettujen asiantuntijoiden arviot öljyn maailmanlaajuisen kysynnän kasvusta vuonna 2017 vaihtelevat ja ovat 1,3-1,6 miljoonaa barrelia päivässä. Jalostuskapasiteetin odotetun kasvun valossa globaali öljytuotteiden kysyntä ja tarjonta vaikuttavat olevan suhteellisen hyvin tasapainossa.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Markkinoiden vaihtelujen odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta ja vaikuttavan Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Neste odottaa Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin vuonna 2017 olevan keskimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2016. Porvoon jalostamon käyttöasteen odotetaan olevan korkea ja suunnitelmissa on vain tavanomaisia yksiköiden kunnossapitotöitä, mukaan lukien neljä viikkoa kestävä koksinpoisto tuotantolinja 4:llä lokakuusta alkaen. Uusi syötön esikäsittely-yksikkö (SDA) Porvoossa parantaa tuotesaantoa ja raakaöljysyötön joustavuutta. SDA-yksikön käynnistys eteni toisella neljänneksellä ja sen odotetaan saavuttavan korkean käyttöasteen vuoden toisella puoliskolla. Naantalin yksikön suunniteltu kahden kuukauden suurseisokki alkaa elokuussa. Nesteen tavoitteena on vähintään 5,5 dollarin keskimääräinen lisämarginaali barrelilta sen jälkeen, kun käynnissä olevat strategiset investoinnit Porvoossa ja Naantalissa on saatu päätökseen.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan vuoden 2016 keskimääräistä tasoa korkeampi vuonna 2017. Neste jatkaa myyntikatteen optimointia kohdistamalla myyntiä päämarkkinoiden välillä, ja tavoittelee korkeampaa lisämarginaalia. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan kasvavan 15 %:sta vuonna 2016 lähes 25 %:iin kokonaismyynnistä vuonna 2017. Kasviöljymarkkinoiden odotetaan pysyvän vaihtelevina, ja tavoitteenamme on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöasteiden arvioidaan pysyvän korkeina. Heinäkuussa saatiin hyviä, selkeyttäviä uutisia Yhdysvaltojen sääntely-ympäristöstä. Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA) vahvisti biomassapohjaisen dieselin vuoden 2018 velvoitteeksi 2,1 miljardia gallonaa, mikä tarkoittaa
5 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. EPA ehdottaa samansuuruista velvoitetta vuodelle 2019. Kalifornian lainsäätäjät päättivät pidentää osavaltion päästökauppaohjelmaa ja jatkaa Low Carbon Fuel Standard -ohjelmaa. Neste arvioi parhaillaan mahdollisuuksia investoida uusiutuvien polttoaineiden tuotantokapasiteettiin. Harkinnassa on vaihtoehtoja Yhdysvalloissa ja Singaporessa.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Strategiamme toteuttaminen etenee hyvin. Keskitymme jatkossakin asiakkaisiimme ja kasvuhankkeisiimme ja saamme jo aiemmin ilmoittamamme strategiset investoinnit päätökseen vuonna 2017. Tämän vuoksi uskomme, että vuodesta 2017 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 3.8.2017 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi +358 (0)9 6937 9590, muu Eurooppa +44 (0)20 7136 2051, Yhdysvallat +1 718 354 1359, osallistumiskoodi 2353832. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 10.8.2017 asti numerossa +358 (0)9 2310 1650 (osallistumiskoodi 2353832).

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin.  Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää:neste.com