23 Kesäkuu 2016

Nesteen Porvoon jalostamolta päivää! Näin mekin osallistumme kesän viettoonne.

Neste Oyj
Uutinen
23.6.2016

Nesteen Porvoon jalostamolta päivää! Näin mekin osallistumme kesän viettoonne.

Maailmassa kulutetaan tällä hetkellä enemmän luonnonvaroja kuin maapallo pystyy tuottamaan. On siis löydettävä keinoja tehdä vähemmästä enemmän.

Hyödynnämme tehokkaasti olemassa olevia resursseja ja otamme käyttöön uusia vähähiilisiä raaka-aineita kuten jätteitä ja tähteitä. Jätteistä ja tähteistä saatavaa energiaa emme hyödynnä polttamalla, vaan tuotamme niistä aivan uudenlaista tuotetta; huippulaatuista Neste uusiutuvaa dieseliä. Sen käytöllä voidaan korvata fossiilisen dieselin käyttöä sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %. Noin 75 % uusiutuvan dieselin valmistuksessa käyttämistämme raaka-aineista on jätteistä ja tähteitä.

Lisäksi jalostamomme toimivat tehokkaasti ja polttoaineiden valmistuksessa syntyy vain hyvin vähän jätettä. Alla olevassa kuvassa näet esimerkkejä siitä miten tuotantomme on kytköksissä mm. maataloustuotantoon ja elintarviketeollisuuteen ja miten esimerkiksi lihanjalostuksesta syntyviä jätteitä hyödynnetään uusiutuvien polttoaineiden tuotannossamme. Kiertotalouden myötä koko jalostamon toiminta tehostuu.

Lue myös muut julkaisumme aiheesta sekä tutustu uusiutuvien tuotteidemme tuotantoon:

Kiertotalouden edelläkävijä

Nesteen uusiutuvalla polttoaineella saavutettu päästövähenemä vastaa noin 1,3 miljoonan henkilöauton kasvihuonekaasupäästöjä

Kirjoituksia vastuullisuudesta: Ruoka vai polttoaine - vai molemmat?

Viisaat resurssit ja kiertotalous - vähemmästä enemmän!

Uusiutuvat raaka-aineet ja Jätteet ja tähteet raaka-aineena