19 Syyskuu 2017

Nesteen pääomamarkkinapäivä 2017: kasvamme kannattavasti - velkaantumisastetavoite ja osinkopolitiikka päivitetty

Neste Oyj
Pörssitiedote
19.9.2017 klo 7.00


Nesteen pääomamarkkinapäivä 2017: kasvamme kannattavasti - velkaantumisastetavoite ja osinkopolitiikka päivitetty

Neste järjestää vuoden 2017 pääomamarkkinapäivän tänään 19. syyskuuta Lontoossa.  Tilaisuus koostuu johdon esityksistä, joissa käsitellään mm. yhtiön strategiaa, markkinanäkymiä ja kannattavan kasvun seuraavia askelia. 

Selkeä strategia

Nesteen menestys strategiansa toteuttamisessa perustuu yhtiön ainutlaatuisiin kilpailuetuihin. Strategiset tavoitteet pysyvät ennallaan: haluamme olla Itämeren alueen johtava toimija ja kasvaa globaaleilla uusiutuvien tuotteiden markkinoilla. Strategia asettaa suunnan yhtiön kasvulle ja omistaja-arvon luomiselle. Neste hakee myös mahdollisuuksia hankkia valikoimaansa uusia teknologioita ja kyvykkyyksiä.

Yhtiö pyrkii määrätietoisesti tuottamaan vahvaa kassavirtaa investoidakseen kannattavaan kasvuun ja tuottavuuteen, optimoidakseen velkarakennettaan ja varmistaakseen suotuisan osingonjaon.

Tavoite velan osuudelle kokonaispääomasta ja osinkopolitiikka päivitetty

Nesteen pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet ovat velan osuus kokonaispääomasta (leverage) ja keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE). Tavoite velan osuudelle kokonaispääomasta on päivitetty ja uusi tavoite on alle 40 %, kun se aiemmin oli 25-50 %. ROACE-tavoite pysyy ennallaan 15 %:ssa.

Myös Nesteen osinkopolitiikka on päivitetty. Neste jakaa osinkona vähintään 50 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta (aiemmin vähintään 40 %).  Yhtiö aikoo maksaa osinkoa kahdesti vuodessa, ja tästä tullaan tekemään ehdotus vuoden 2018 yhtiökokoukselle.

Itämeren alueen johtava toimija

Neste hakee Itämeren alueella arvon kasvua kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Tavoite saavutetaan tarjoamalla asiakkaille win-win-ratkaisuja, parantamalla edelleen toiminnallista tehokkuutta sekä kehittämällä jalostamoita. Yhtiön ainutlaatuisessa tarjoomassa yhdistyvät sekä fossiiliset että uusiutuvat tuotteet. Neste jatkaa huippulaatuisten tuotteiden ja räätälöityjen ratkaisujen kehittämistä sekä asiakaskokemuksen parantamista palvelusuunnittelun ja digitalisoinnin kautta.  

Yhtiö näkee öljynjalostuksen toimintaympäristön pysyvän suotuisana, ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn vuonna 2020 voimaan tulevan laivapolttoaineiden rikkisääntelyn muutoksen odotetaan tukevan viitemarginaalia. Neste on valmistautunut tähän muutokseen hyvin uuden raaka-aineiden esikäsittely-yksikön (SDA) ja muiden vuonna 2017 valmistuvien strategisten jalostamoinvestointien ansiosta.  Neste jatkaa lisämarginaalin parantamiseen tähtääviä toimiaan ja on asettanut lisämarginaalitavoitteeksi keskimäärin vähintään 5,5 dollaria barrelilta.

Globaali kasvu uusiutuvissa tuotteissa

Neste on globaali markkinajohtaja uusiutuvan dieselin markkinoilla, ja yhtiö on sitoutunut kehittämään merkittävää liiketoimintaa liikenteen ulkopuolisten uusiutuvien tuotteiden markkinoilla vuoteen 2020 mennessä. Neste on kehittänyt ainutlaatuisia kilpailuetuja joustavalla raaka-ainevalikoimalla, globaalilla toimitusketjulla ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyillä uusiutuvilla drop-in ratkaisuilla. Tavoitteena on lisätä loppukäyttäjille 100-prosenttisena toimitettavan uusiutuvan dieselin osuutta kokonaismyynnistä vuoden 2017 noin 25 %:sta 50 %:iin vuonna 2020. Yhtiö on rakentanut vahvan aseman huonolaatuisten jäte- ja tähderaaka-aineiden hyödyntämisessä ja aikoo kehittää sitä edelleen kaupallisilla ja teknologisilla ratkaisuilla.

Neste näkee paljon potentiaalia monissa uusiutuvissa tuotesovelluksissa, kuten uusiutuvassa lentopolttoaineessa ja biopohjaisissa kemikaaleissa, joissa se voi tarjota asiakkailleen huomattavia etuja hiilijalanjäljen pienentämisessä. Nesteen markkinoille tuoma Green Hub -konsepti edistää uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä lentoasemayhteistyön avulla, mistä vastikään julkaistu yhteistyö Geneven lentoaseman kanssa on ensimmäinen esimerkki. Biomuoveja on tuotettu ensimmäinen erä, ja Nesteen tavoitteena on ensimmäinen kaupallinen toimitus vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Nesteen tavoitteena on, että uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnan myyntivolyymista 20 prosenttia tulee näistä uusista sovelluksista vuoteen 2020 mennessä.

Neljän viime vuoden aikana Neste on kasvattanut pienillä investoinneilla uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteettiaan 2,0 miljoonasta 2,6 miljoonaan tonniin vuodessa. Yhtiön tavoitteena on nykyisen tuotantokapasiteetin nostaminen 3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä pullonkauloja poistamalla. Yhtiö viimeistelee vuoden 2017 loppuun mennessä selvitykset uuden, enintään 1 miljoonan tonnin vuotuisen tuotantokapasiteetin rakentamiseksi. Selvitykset sisältävät laitoksen sijainnin valinnan lisäksi päivitetyt raaka-aine- ja kysyntänäkymät. Hanke kattaa uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineen tuotannon sekä huonompilaatuisten raaka-aineiden esikäsittelyn. Nesteen tavoitteena on tehdä laitoksesta lopullinen investointipäätös vuoden 2018 loppuun mennessä ja käynnistää tuotanto vuoteen 2022 mennessä.

Lyhyen aikavälin näkymät

Neste arvioi Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin pysyttelevän syksyn vahvana ja olevan vuonna 2017 keskimäärin korkeampi kuin edellisvuonna. Globaali öljytuotteiden kysyntä on jatkunut hyvänä, ja tarjonnassa on viime aikoina ollut lukuisia häiriöitä Atlantin molemmin puolin. Porvoon jalostamon käyttöasteen odotetaan olevan korkea poislukien neljännellä neljänneksellä tuotantolinjalla 4 toteutettava koksinpoisto, joka kestää neljä viikkoa.  Naantalin jalostamolla on meneillään kahden kuukauden mittainen suurseisokki, jossa valmistuu myös jalostamon tuotantorakenteen muutos.

Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin odotetaan olevan vuoden 2017 toisella puoliskolla korkeampi kuin vuoden alkupuoliskolla. Loppukäyttäjille 100-prosenttisena myytävän uusiutuvan dieselin osuuden odotetaan kasvavan ja tavoitteena on saavuttaa 25 % kokonaismyynnistä vuonna 2017. Kasviöljymarkkinoiden odotetaan pysyvän vaihtelevina, ja Neste pyrkii lisäämään huonompilaatuisten jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan olevan korkeat. Rotterdamin jalostamon biopropaaniyksikkö valmistautuu ensimmäisten tuotantoerien toimituksiin.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Vuosi on jatkunut hyvin ja odotamme, että vuodesta 2017 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs.

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.neste.com/sijoittajatnoin klo 14.30.

Tapahtumaa voi seurata myös verkossa osoitteessa www.neste.com/sijoittajat noin klo 14.30 lähtien.

Videotallenne esityksistä on saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa www.neste.com/sijoittajat.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin.  Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää:neste.com