15 Syyskuu 2015

Nesteen pääomamarkkinapäivä 2015: Kunnianhimoisia tavoitteita

Neste Oyj
Pörssitiedote
15.9.2015 klo 13.30

Nesteen pääomamarkkinapäivä 2015: Kunnianhimoisia tavoitteita

Neste Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän tänään 15. syyskuuta Lontoossa. Tilaisuus koostuu johdon esityksistä, joissa käsitellään mm. yhtiön strategiaa, tavoitteita ja liiketoiminnan viimeaikaista kehitystä.

Strategia

Nesteen strategia perustuu yhtiön uusittuun visioon "Luomme vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä". Visio asettaa suunnan yhtiön kunnianhimoiselle tavoitteelle kasvaa ja tarjota asiakkailleen vähähiilisiä ratkaisuja. Nesteen strategiset tavoitteet pysyvät ennallaan. Yhtiö haluaa edelleen olla Itämeren alueen johtava toimija ja kasvaa globaalisti uusiutuvissa tuotteissa.

Nesteen menestys strategiansa toteuttamisessa perustuu yhtiön ainutlaatuisiin kilpailuetuihin. Kyvykkyyksiä kehitetään erityisesti kaupallisen osaamisen ja yhtiön koko arvoketjun optimoinnin osalta.  Lisäksi raaka-ainehankinta ja -tutkimus pysyvät keskeisinä painopistealueina.

Neste pyrkii määrätietoisesti luomaan arvoa osakkeenomistajilleen sekä tuottamaan vahvaa kassavirtaa tukeakseen tuottavuutta parantavia ja kasvun mahdollistavia investointeja, optimoidakseen velkarakennettaan ja varmistaakseen suotuisan osingonjaon.

Itämeren alueen johtava toimija

Nesteen tavoitteena on olla johtava vähähiilisten ratkaisujen tarjoaja Itämeren alueella. Yhtiön ainutlaatuisessa tarjonnassa yhdistyvät sekä fossiiliset että uusiutuvat tuotteet. Yhtiö pyrkii saavuttamaan parhaan asiakastyytyväisyyden ja keskittyy kasvumahdollisuuksiin.

Neste jatkaa toimiaan lisäjalostusmarginaalin parantamiseksi, mikä vähentää yhtiön herkkyyttä markkinoiden muutoksille. Lisämarginaalitavoite on asetettu yli 5 dollariin barrelilta, ja se saavutetaan käytettävyyteen ja kustannuksiin liittyvillä tehostamistoimilla, tuotantolaitosten jatkuvalla kehittämisellä ja markkina-aseman vahvistamisella.

Neste pyrkii saamaan kaiken hyödyn irti integroidusta arvoketjustaan ja hyödyntämään omaa asemaverkostoaan myyntikanavana.

Globaali kasvu uusiutuvissa

Neste on uusiutuvan dieselin globaali markkinajohtaja ja haluaa kehittää merkittävän liiketoiminnan myös liikennekäytön ulkopuolisista uusiutuvista tuotteista vuosikymmenen loppuun mennessä.

Nesteen ainutlaatuiset kilpailuedut ovat joustava raaka-ainevalikoima, globaali toimitusketju ja asiakkaille tarjottavat drop-in-ratkaisut. Yhtiö jatkaa lisämarginaalin kasvattamista joustavan raaka-ainekäytön, tuottavuuden kasvun ja tuotteen arvon maksimoinnin avulla. Yhtiön saavuttama kyky käyttää 100-prosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineita on osa yhtiön raaka-ainejoustavuutta.

Neste on tunnistanut merkittäviä mahdollisuuksia monilla uusilla sovellusalueilla, kuten biopohjaisissa tisleissä, kemikaaleissa ja muoveissa, joissa se pystyy tarjoamaan asiakkailleen selviä etuja. Neste on jo julkistanut ensimmäiset kumppanuudet biopohjaisissa liuottimissa ja kemikaaleissa. Yhtiö aikoo jatkaa yhteistyötä johtavien globaalien tuotemerkkien omistajien kanssa luodakseen ainutlaatuisia biomuoveja ja ekosysteemin niiden ympärille. Nesteen tavoitteena on, että uusiutuvien liiketoiminnan myynnistä 20 prosenttia tulee liikennepolttoaineiden ulkopuolelta vuoteen 2020 mennessä.

Nesteen tavoitteena on 100 miljoonan euron lisäys Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminnan vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoteen 2020 mennessä. Tavoite pitää sisällään myös liikenteen ulkopuoliset sovellukset.

Taloudelliset tavoitteet

Nesteen tärkeimmät taloudelliset tavoitteet ovat velan osuus kokonaispääomasta ja keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE), ja ne pysyvät ennallaan. Velan tavoiteosuus kokonaispääomasta on 25-50 % ja ROACE-tavoite 15 %.

Nesteen osinkopolitiikkana on edelleen jakaa osinkoa vähintään kolmannes vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Lyhyen aikavälin näkymät

Viitejalostusmarginaali on pysynyt vahvana, ja tämänhetkiset forward-hinnat viittaavat marginaalien pysymiseen kohtuullisen korkeina myös vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Uusiutuvissa tuotteissa viitemarginaali on parantunut Euroopan markkinoiden elpymisen myötä.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen kesäkuussa, ja jalostamo toimii korkealla käyttöasteella. Myös uusiutuvan dieselin jalostamojen käyttöasteet ovat korkeat. Nesteen tuottavuusinvestointiohjelma etenee suunnitellusti.

Neste on muuttamassa tulosohjaustaan alan käytännön mukaiseksi. Neste tarjoaa jatkossakin tietoa lyhyen aikavälin markkinanäkymistä ja omasta operatiivisesta toiminnastaan, minkä pohjalta pääomamarkkinoiden on mahdollista tehdä perusteltuja johtopäätöksiä yhtiön taloudellisesta tuloksesta. Tämän johdosta Neste lopettaa numeerisen tulosohjauksen antamisen lyhyen aikavälin näkymissään vuoden 2016 alusta lähtien.

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.neste.com/investors noin klo 14.30 Suomen aikaa.

Tapahtumaa voi seurata myös verkossa osoitteessa www.neste.com/investors noin klo 14.30 Suomen aikaa lähtien.

Videotallenne esityksistä on saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa www.neste.com/investors.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Jyrki Mäki-Kala, talousjohtaja, puh. 010 458 4098

Katso Nesteen uusi visio -video

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli noin 15 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi