26 Lokakuu 2017

Nesteen osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017

Neste Oyj
Osavuosikatsaus
26.10.2017 klo 9.00

Nesteen osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017

Erinomainen neljännes - vahva suoritus kaikilla liiketoiminta-alueilla

Kolmas neljännes lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 350 miljoonaa euroa (264 milj.)

· Liikevoitto oli 339 miljoonaa euroa (319 milj.)

· Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 11,96 dollaria barrelilta (9,40)

· Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 435 dollaria tonnilta (375)

· Rahavirta ennen rahoituseriä oli 283 miljoonaa euroa (147 milj.)

Tammi-syyskuu lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 790 miljoonaa euroa (721 milj.)

· Liikevoitto oli 875 miljoonaa euroa (853 milj.)

· Rahavirta ennen rahoituseriä oli 340 miljoonaa euroa (567 milj.)

· Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 17,3 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2016: 16,9 %)

· Velan osuus kokonaispääomasta syyskuun lopussa oli 14,1 % (31.12.2016: 15,4 %)

· Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 2,32 euroa (2,21)

· Osakekohtainen tulos: 2,60 euroa (2,65)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Nesteen suoritus oli vahva myös kolmannella neljänneksellä, ja vuodesta 2017 on tulossa meille erittäin menestyksekäs. Suotuisa jalostusmarkkina ja toiminnallinen tehokkuus tukivat Öljytuotteiden tulosta. Uusiutuvat tuotteet pystyi ylittämään viime vuoden erittäin hyvän tuloksensa myyntimäärien kasvun ja vahvan lisämarginaalin myötä, kuten arvioimme pääomamarkkinapäivässämme syyskuussa. Marketing & Services -segmentti paransi kannattavuuttaan edelleen ja sen liikevoitto oli vahva kolmannella neljänneksellä. Nesteen kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 350 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 264 miljoonaa euroa.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 158 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä oli 120 miljoonaa euroa. Jalostusmarkkinoiden vahvaa kehitystä vauhdittivat tuotteiden hyvä kysyntä ja jalostamojen seisokit etenkin Yhdysvalloissa. Viitemarginaali oli keskimäärin 7,2 dollaria barrelilta eli 3,3 dollaria barrelilta suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Porvoon jalostamon käyttöaste oli korkea 97 %. Naantalin yksikössä kolmannella neljänneksellä toteutetusta suurseisokista huolimatta lisämarginaalimme oli hyvä 4,8 dollaria barrelilta. Strategiset jalostamoinvestoinnit saatiin päätökseen lokakuussa. Ne tukevat lisämarginaalin kehitystä ja auttavat meitä saavuttamaan tavoittelemamme keskimääräisen lisämarginaalin vähintään 5,5 dollaria barrelilta.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 171 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä oli 124 miljoonaa euroa. Segmentti ylsi erinomaiseen tulokseen myyntimäärien kasvun ja erittäin onnistuneen marginaalinhallinnan ansiosta. Viitemarginaali oli yli 10 % korkeampi kuin vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, ja myös lisämarginaali ylitti viime vuoden korkean tason. Euroopan osuus myyntimääristä oli 73 % ja Pohjois-Amerikan osuus 27 %. Toiminnallinen tehokkuus oli korkea, ja uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöaste oli 99 %. Jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus oli 77 % uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärät ja yksikkökatteet pysyivät vertailukauden tasolla. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 27 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä oli 25 miljoonaa euroa.

Neste odottaa Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin laskevan kolmannen neljänneksen huipputasoilta ajokauden päättymisen myötä. Viitemarginaalin odotetaan kuitenkin pysyvän ajankohtaan nähden vahvana neljännellä neljänneksellä tisleiden hyvän maailmanlaajuisen kysynnän tukemana. Vuoden 2017 keskimääräisen viitemarginaalin odotetaan olevan korkeampi kuin viime vuonna. Porvoon jalostamon käyttöasteen odotetaan olevan korkea, lukuun ottamatta neliviikkoista koksin poistoon liittyvää seisokkia tuotantolinja 4:llä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Naantalin yksikössä saatiin päätökseen kahden kuukauden suurseisokki ja jalostamon tuotantorakenteen muutos aikataulun mukaisesti lokakuun puolivälissä.

Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin odotetaan pysyvän hyvällä tasolla neljännellä neljänneksellä. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan kasvavan. Tavoitteenamme on, että sen myyntimäärät nousevat 25 %:iin kokonaismyynnistä vuonna 2017. Kasviöljymarkkinoiden odotetaan pysyvän vaihtelevina, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita, lukuun ottamatta Singaporen jalostamon kaksiviikkoista seisokkia johtuen vedyn toimittajan suunnitelluista huoltotöistä  marraskuussa. Rotterdamin jalostamon biopropaaniyksikkö valmistautuu ensimmäisten tuotantoerien toimituksiin.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Vuosi on jatkunut hyvin, ja odotamme vuoden 2017 olevan Nesteelle erittäin menestyksekäs."

Konsernin kolmannen neljänneksen 2017 tulos

Nesteen kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 3 229 miljoonaa euroa (3 034 milj.). Kasvu johtui pääasiassa myyntihintojen noususta, jolla oli noin 300 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Dollarin kurssin heikentymisellä oli lähes 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 350 miljoonaa euroa (264 milj.). Öljytuotteiden tulos oli parempi kuin vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa viitemarginaalin kasvusta ja operatiivisesta tehokkuudesta. Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät ja viitemarginaali olivat korkeammat kuin viime vuonna. Marketing & Services -segmentti paransi edelleen tulostaan, ja sen vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi kuin vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Myös Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukautta korkeammalla tasolla.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 158 miljoonaa euroa (120 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 171 miljoonaa euroa (124 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 27 miljoonaa euroa (25 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -2 miljoonaa euroa (-6 milj.), josta Nynasin osuus oli 3 miljoonaa euroa (-3 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 339 miljoonaa euroa (319 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 61 miljoonaa euroa (18 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -68 miljoonaa euroa (24 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 331 miljoonaa euroa (294 milj.), ja kauden voitto oli 268 miljoonaa euroa (253 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,08 euroa (0,80), ja osakekohtainen tulos oli 1,04 euroa (0,99).

Konsernin tammi-syyskuun 2017 tulos

Nesteen yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 9 580 miljoonaa euroa (8 268 milj.). Kasvu johtui pääasiassa myyntihintojen noususta, jolla oli noin 1 100 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Suuremmat myyntimäärät kasvattivat liikevaihtoa noin 200 miljoonaa euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 790 miljoonaa euroa (721 milj.). Öljytuotteiden tulosta vahvisti viitemarginaalin kasvu edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Uusiutuvien tuotteiden korkeampi viitemarginaali ja myyntimäärien kasvu kompensoi lisämarginaalin laskua, joka johtui pääasiassa Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotuksen päättymisestä vuoden 2016 lopussa. Marketing & Services -segmentin tulosta heikensi yksikkökatteiden pieneneminen. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli samalla tasolla kuin tammi-syyskuussa 2016.

Öljytuotteiden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 406 miljoonaa euroa (355 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 352 miljoonaa euroa (323 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 57 miljoonaa euroa (70 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -24 miljoonaa euroa (-25 milj.), josta Nynasin osuus oli -5 miljoonaa euroa (2 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 875 miljoonaa euroa (853 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 33 miljoonaa euroa (229 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 37 miljoonaa euroa (-107 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 807 miljoonaa euroa (778 milj.), ja kauden voitto oli 669 miljoonaa euroa (681 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,32 euroa (2,21), ja osakekohtainen tulos oli 2,60 euroa (2,65).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Maailman raakaöljyvarastojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa OPECin tuotantoleikkauksista huolimatta, koska raakaöljyn tarjonnan odotetaan pysyvän suurena. Tunnustettujen asiantuntijoiden arviot öljyn maailmanlaajuisen kysynnän kasvusta vuonna 2017 vaihtelevat ja ovat 1,3-1,6 miljoonaa barrelia päivässä. Jalostuskapasiteetin odotetun kasvun valossa globaali öljytuotteiden kysyntä ja tarjonta vaikuttavat olevan suhteellisen hyvin tasapainossa.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Markkinoiden vaihtelujen odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta ja vaikuttavan Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Neste odottaa Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin laskevan kolmannen neljänneksen huipputasoista ajokauden päättymisen myötä. Viitemarginaalin odotetaan kuitenkin pysyvän ajankohtaan nähden vahvana neljännellä neljänneksellä, koska tisleiden hyvä maailmanlaajuinen kysyntä tukee sen kehitystä. Vuoden 2017 keskimääräisen viitemarginaalin odotetaan olevan korkeampi kuin viime vuonna. Porvoon jalostamon käyttöasteen odotetaan olevan korkea, lukuun ottamatta neliviikkoista koksin poistoon liittyvää seisokkia tuotantolinja 4:llä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Naantalin yksikössä saatiin päätökseen kahden kuukauden suurseisokki ja jalostamon tuotantorakenteen muutos aikataulun mukaisesti lokakuun puolivälissä.

Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin odotetaan pysyvän hyvällä tasolla neljännellä neljänneksellä. Tavoitteenamme on, että loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärät kasvavat vuoden 2016 15 %:sta 25 %:iin kokonaismyynnistä vuonna 2017. Kasviöljymarkkinoiden odotetaan pysyvän vaihtelevina, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita, lukuun ottamatta Singaporen jalostamon kaksiviikkoista seisokkia johtuen vedyn toimittajan suunnitelluista huoltotöistä marraskuussa. Rotterdamin jalostamon biopropaaniyksikkö valmistautuu ensimmäisten tuotantoerien toimituksiin.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Vuosi on jatkunut hyvin, ja odotamme vuoden 2017 olevan Nesteelle erittäin menestyksekäs.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 26.10.2017 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi +358 (0)9 2310 1620, muu Eurooppa +44 (0)20 3427 1913, Yhdysvallat +1 646 254 3360, osallistumiskoodi 9532061. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 2.11.2017 saakka numeroissa +358 (0)9 8171 0562 Suomessa, +44 (0)20 7660 0134 muualla Euroopassa ja +1 719 457 0820 Yhdysvalloissa (osallistumiskoodi 9532061).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin.  Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää:neste.com