1 Joulukuu 2015

Neste tyytyväinen Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen odotettua korkeampiin uusiutuvien polttoaineiden velvoitteisiin

Neste Oyj

Lehdistötiedote

1.12.2015 klo 11.00

Neste tyytyväinen Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen odotettua korkeampiin uusiutuvien polttoaineiden velvoitteisiin

Yhdysvaltain ympäristöviranomainen EPA (Environmental Protection Agency) julkaisi 1.12.2015 takautuvan päätöksensä vuoden 2014 uusiutuvien polttoaineiden velvoitteista sekä päätöksensä vuosien 2015 ja 2016 velvoitteiksi. Biomassapohjaisen dieselin osalta EPA päätti velvoitteesta myös vuodelle 2017.

Erilaisilla biopolttoaineilla on erilliset velvoitteet. Nesteen uusiutuva NEXBTL-diesel täyttää kehittyneen biopolttoaineen vaatimukset biomassapohjaisen dieselin kategoriassa (D4). Biomassapohjaiselle dieselille asetetut velvoitteet vuosille 2015, 2016 ja 2017 ovat korkeammat kuin EPA ehdotti toukokuussa 2015. Lisätietoa velvoitteista on saatavilla EPA:n verkkosivuilla.

"Olemme tyytyväisiä, että EPA ottaa uusiutuvien polttoaineiden velvoitteiden asettamisessa askeleen kohti tulevaisuuteen suuntaavaa päätöksentekoa. Se on tärkeää ennustettavuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta", sanoo Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala. "Yhdysvallat on Nesteelle ja uusiutuvalle NEXBTL-dieselillemme tärkeä markkina. Kehittyneiden biopolttoaineiden velvoitteiden kasvu on linjassa odotustemme kanssa ja suunta on oikea, sillä kehittyneet biopolttoaineet tarjoavat suuremmat kasvihuonekaasupäästövähenemät ja ovat hyvin tehokas keino saavuttaa hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet", jatkaa Hietala.

Nesteen uusiutuva NEXBTL-diesel on ihanteellinen vähähiilinen polttoaine yhdysvaltalaisille jalostamoille, sekoittajille ja polttoaineen jakelijoille uusiutuvan polttoaineen velvoitteiden täyttämiseen, sillä se on täysin yhteensopivaa nykyisten polttoaineen jakelujärjestelmien kanssa. Uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä käytetään lisääntyvissä määrin myös kaupunkien (esim. Oakland ja Walnut Creek) ja yritysten (esim. UPS ja Google) hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen

Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Kaisa Hietala, Johtaja, Uusiutuvat tuotteet, puh. 010 458 4128

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli noin 15 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi