18 Marraskuu 2015

Neste tukee kansainvälistä ilmastosopimusta ja kannustaa yrityksiä oma-aloitteisuuteen

Todisteet ilmastonmuutoksesta ja ihmiskunnan toiminnasta sen pääasiallisena syynä ovat kiistattomia. Tarvitaan maailmanlaajuinen ilmastosopimus, jotta maapallon lämpeneminen jäisi alle 2 °C:n. Toivomme, että tämä tavoite saavutetaan YK:n ilmastokokouksessa Pariisissa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii toimia meiltä kaikilta, ja on selvää, että teollisuuden on tehtävä oma osansa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

Kasvavien päästöjen ilmastovaikutuksia tulisi hillitä kasvihuonekaasupäästöjen oikeudenmukaisella hinnoittelulla verotuksen tai päästökaupan kautta sekä toimilla uusiutuvien vaihtoehtojen edistämiseksi. Nämä toimet ovat myös mahdollisuuksia, jotka voivat luoda uusia innovaatioita ja kestävää kasvua. 

Yrityksillä on tärkeä rooli päästöjen vähentämisessä. Teknologiajohtajana ja maailman suurimpana uusiutuvan dieselin tuottajana Neste kannustaa valtioita ja yrityksiä tarttumaan mahdollisuuteen, jonka kestävästi tuotetut, kehittyneet biopolttoaineet tarjoavat hiilen poistamiseksi teiden, ilmojen ja merien polttoaineista. Uusiutuvan NEXBTL-dieselimme käytön on havaittu aiheuttavan 40–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuin fossiilisen dieselin. UPS:n kaltaiset yritykset ja Kalifornian Oaklandin kaltaiset kaupungit vähentävät päästöjään käyttämällä uusiutuvaa NEXBTL-dieseliämme. Uusiutuvat raaka-aineet voivat korvata fossiilisen öljyn myös muissa käyttötarkoituksissa, kuten muoveissa, ja tutkimme uusia ja kiinnostavia mahdollisuuksia myös näillä aloilla. 

Matti Lievonen
Neste kannustaa valtioita ja yrityksiä tarttumaan mahdollisuuteen, jonka kestävästi tuotetut, kehittyneet biopolttoaineet tarjoavat hiilen poistamiseksi teiden, ilmojen ja merien polttoaineista.
Matti Lievonen, Toimitusjohtaja

Päästöjen vähentäminen on tärkeää myös Nesteelle, ja energiatehokkuus on keskeisessä asemassa laadukkaiden polttoaineidemme tuotannossa. Silti uusiutuvien tuotteiden liiketoimintamme tarjoaa merkittävimmän mahdollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Asiakkaidemme uusiutuvan dieselimme käytöllä saavuttamat päästövähennykset ovat suuremmat kuin omat päästömme. Esimerkiksi vuonna 2014 toimintamme suorat kasvihuonekaasupäästöt olivat 3,2 miljoonaa tonnia, ja valmistamamme uusiutuvan dieselin avulla vähennettiin vuoden aikana 5,6 miljoonaa tonnia päästöjä.

Torjumme ilmastonmuutosta myös parantamalla toimitusketjumme vastuullisuutta. Yli 70 % uusiutuvista raaka-aineistamme on jätteitä ja tähteitä. Palmuöljyn osalta toimittajamme ovat sitoutuneet Nesteen metsäkadon estämistä ja vastuullista hankintaa koskevaan ohjeistukseen, joka on laadittu yhteistyössä The Forest Trust (TFT) -organisaation kanssa, ja olemme alkaneet ostaa raakapalmuöljyä, joka on käynyt läpi metaanin talteenottoprosessin tuotannon aikana.

Käytäntöjä ja sääntelyä tarvitaan suunnan osoittamiseksi ja uusiutuvaan energiaan tehtävien investointien lisäämiseksi. YK:n ilmastokokous Pariisissa on tärkeä askel tässä suhteessa, ja toivomme, että yleinen ilmastosopimus saadaan aikaan. Yritysten on kuitenkin myös oma-aloitteisesti pyrittävä edistämään uusiutuvia vaihtoehtoja, ja Neste on sitoutunut olemaan mukana tällä 2000-luvun äärimmäisen tärkeällä matkalla.

Rohkaisen myös kaikkia nesteläisiä sitoutumaan aiheuttamiensa ilmastopäästöjen vähentämiseen. Suomalaiset voivat esimerkiksi osallistua Ilmastolupaus-nettikampanjaan tekemällä oman ilmastolupauksen. Ilmastonmuutos koskee meitä kaikkia ja siksi meidän kaikkien täytyy myös olla osa ratkaisua.

Matti Lievonen

Toimitusjohtaja
Neste Oyj