26 Maaliskuu 2013

Neste Shippingin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
26.3.2013 klo 10.00

Neste Shippingin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Neste Oilin omistama varustamoyhtiö Neste Shipping on saanut päätökseen 4.2.2013 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut.  Neuvotteluiden jälkeen tehdyn päätöksen perusteella Neste Shipping Oy irtisanoo kolmen aluksen miehitys- ja hoitosopimukset. Kyseiset alukset ovat yhteisomistuksessa ruotsalaisen Stena-konsernin kanssa ja Neste Shippingin käytössä aikarahtisopimuksilla jotka päättyvät reilun neljän vuoden kuluttua vuonna 2017. 
            
Sopimusten irtisanomisen seurauksena Neste Shippingin maa- ja merihenkilöstön määrää joudutaan sopeuttamaan. Henkilöstömäärä vähenee 124 henkilöllä, joista irtisanottavia on 21. Muilta osin vähennykset toteutetaan vapaaehtoisilla eläkejärjestelyillä ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen kautta. Henkilöstövähennykset toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2013 aikana.

Päätetyt toimenpiteet johtuvat Neste Shippingin tarpeesta parantaa kannattavuuttaan ja turvata toimintansa jatkuvuus. Kannattavuuden parantaminen on välttämätöntä, jotta Neste Shipping voi varautua lakisääteisiin vuosien 2014-2017 aikana vaadittaviin ympäristöinvestointeihin ja  lisääntyviin kustannuksiin sekä hankkeisiin, joilla yhtiön toiminnan jatkuvuus voidaan turvata myös tulevaisuudessa. 

Koko tehostamisohjelman lähitulevaisuuden tavoitteena on saada liiketoiminta kannattavaksi lisäämällä Neste Shippingin tuottoja ja karsimalla kustannuksia vuositasolla yhteensä noin 15 miljoonalla eurolla. Nyt tehdyillä ratkaisuilla yhtiö säästää noin 4 miljoonaa euroa vuositasolla kiinteissä kustannuksissa. Loppuosa tavoitteesta toteutetaan muilla liiketoiminnan tehostamisratkaisuilla.

Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistyessä Neste Shipping arvioi henkilöstövähennystarpeen olevan enintään 130 henkilöä. Neste Shippingin palveluksessa on noin 450 henkilöä.

Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
Viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja: Arvo Ruotsalainen, toimitusjohtaja, Neste Shipping, puh. 050 458 8205

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi