15 Marraskuu 2013

Neste Shippingin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
15.11.2013 klo 9.00

Neste Shippingin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Neste Oilin varustamoyhtiö Neste Shipping on saanut päätökseen 1.10.2013 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsiteltiin suunnitelmaa hoitovarustamotoiminnan ulkoistamisesta. Neuvotteluiden jälkeen tehdyn päätöksen perusteella Neste Shipping harkitsee hoitovarustamotoimintansa ulkoistamista liikkeen luovutuksena ja käynnistää ulkoistamissopimuksen ehtoja koskevat sopimusneuvottelut mahdollisten hoitovarustamoehdokkaiden kanssa. Mikäli ulkoistaminen toteutuu, siitä ja hoitovarustamokumppanista tiedotetaan erikseen. 

Mahdollisessa hoitovarustamotoiminnan ulkoistamisessa tarkoitus olisi, että Neste Shippingin hoitovarustamon koko maa- ja merihenkilöstö siirtyisi uuden hoitovarustamokumppanin palvelukseen. Tällä hetkellä Neste Shippingin hoitovarustamon palveluksessa on noin 300 merenkulkijaa ja 20 maaorganisaatiossa työskentelevää. Neste Shippingin rahtaustoiminto jatkaisi osana Neste Oilin organisaatiota.

Neste Oil kertoi 19.9. suunnittelevansa luopumista varustamotoiminnastaan ja keskittyvänsä puhtaamman liikenteen ratkaisuihin liittyvän ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Suunnitelman mukaan yhtiö myisi kaikki aluksensa ja hankkisi jatkossa tarvitsemansa merikuljetuspalvelut sopimusjärjestelyin. Samassa yhteydessä Neste Shipping ilmoitti suunnittelevansa miehitys- ja hoitovarustamotoimintansa ulkoistamista tähän toimintaan erikoistuneelle yritykselle, joka huolehtisi jatkossa järjestelyssä Neste Oilin käyttöön jäävien alusten miehityksestä ja kunnossapidosta nykyisen henkilöstön voimin.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Arvo Ruotsalainen, johtaja, Varustamo ja Terminaalit, puh. 050 458 8205

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi