28 Tammikuu 2013

Neste Shipping tehostaa toimintaansa ja käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
28.1.2013 klo 10.45

Neste Shipping tehostaa toimintaansa ja käynnistää yhteistoimintaneuvottelut  

Neste Oilin omistama varustamoyhtiö Neste Shipping Oy aloittaa tehostamisohjelman parantaakseen kannattavuuttaan ja turvatakseen toimintansa jatkuvuuden. Kannattavuuden parantaminen on välttämätöntä, jotta Neste Shipping voi varautua lakisääteisiin vuosien 2014-2017 aikana vaadittaviin mittaviin ympäristöinvestointeihin, lisääntyviin kustannuksiin sekä muihin hankkeisiin ja tarvittaviin investointeihin, joilla yhtiön toiminnan jatkuvuus voidaan turvata myös tulevaisuudessa. 

Tehostamisohjelman osana käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, jotka saattavat johtaa enintään 130 henkilön vähentämiseen. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Neste Shippingin koko maa- ja merihenkilöstöä eli noin 450 henkilöä Suomessa. Tehostamisohjelman tavoitteena on saada liiketoiminta kannattavaksi lisäämällä Neste Shippingin tuottoja ja karsimalla kustannuksia vuositasolla yhteensä noin 15 miljoonalla eurolla.

"Neste Shippingin taloudellinen tilanne ja kannattavuus ovat jo pidemmän aikaa olleet selvästi alle odotustemme. Rahtien hinnat ovat olleet matalia, ja samalla kustannukset ovat kuitenkin nousseet. Olennaista muutosta parempaan ei ole lähivuosina näkyvissä, eikä tuloksentekokykyä ole mahdollista parantaa riittävästi nykyisillä toimintamalleilla. Siksi haemme nyt yhteistoimintaneuvotteluissa ratkaisuja toimintamme jatkuvuuden turvaamiseksi", sanoo Neste Shippingin toimitusjohtaja Arvo Ruotsalainen. 

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
Viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Arvo Ruotsalainen, toimitusjohtaja, Neste Shipping, puh. 050 458 8205

Neste Shipping lyhyesti
Neste Shipping Oy on Neste Oil Oyj:n 100-prosenttisesti omistama varustamo, jonka laivastoon kuuluu yhteensä 24 alusta. Neste Shipping kuljettaa vuosittain lähes 30 miljoonaa tonnia öljyä ja kemikaaleja pääasiassa Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla. Noin puolet Neste Shippingin kuljetuskapasiteetista on Neste Oilin käytössä, ja loppu kapasiteetti myydään muille kansainvälisille asiakkaille.

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi