15 Joulukuu 2015

Neste Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustimesta

Neste Oyj
Pörssitiedote
15.12.2015 klo 09.00

Neste Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustimesta

Neste Oyj:n hallitus on päättänyt uuden pitkän aikavälin kannustimen perustamisesta konsernin avainhenkilöille (järjestelmä). Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme osakeohjelmaa, osakeohjelmat 2016-2018, 2017-2019 ja 2018-2020, johon kuhunkin kuuluu kolmen kalenterivuoden mittainen ansaintajakso ja 36 kuukauden mittainen rajoitusjakso, joka alkaa ansaintajakson palkkion maksamisesta. Hallitus on päättänyt osakeohjelman 2016-2018 kohderyhmästä, mahdollisten palkkioiden suuruudesta ja ansaintakriteereistä

Osakeohjelman 2016-2018 kohderyhmään kuuluu noin 100 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016-2018 perustuu konsernin kumulatiiviseen vertailukelpoiseen vapaaseen kassavirtaan (FCF) ja yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR) suhteelliseen kehitykseen. Ansaintajaksolta 2016-2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 273 000 Neste Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016-2018 maksetaan vuonna 2019 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa 36 kuukauden mittaisen rajoitusjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen rajoitusjakson päättymistä, avainhenkilön on pääsääntöisesti palautettava palkkiona maksetut osakkeet yhtiölle.

Järjestelmän ja vuositason lyhyen aikavälin kannustinohjelman perusteella yhteensä maksettavat palkkiot eivät voi minään vuonna ylittää 120 prosenttia avainhenkilön kiinteästä bruttovuosipalkasta.

Avainhenkilön on omistettava kaikki koko järjestelmän perusteella palkkiona saamansa osakkeet myös rajoitusjaksojen jälkeen, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa arvoa, ja muun avainhenkilön osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin avainhenkilön jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu tai niin kauan kuin muun avainhenkilön työsuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Neste Oyj

Jorma Eloranta
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:
Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, puh. 010 458 4484
Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja, puh. 010 458 4688

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli noin 15 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi