18 Toukokuu 2017

Neste Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoiset takaisinostotarjoukset vuonna 2019 sekä vuonna 2022 erääntyvistä joukkovelkakirjalainoistaan

Neste Oyj
Pörssitiedote
18.5.2017 klo 13.30

Neste Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoiset takaisinostotarjoukset vuonna 2019 sekä vuonna 2022 erääntyvistä joukkovelkakirjalainoistaan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj ("Yhtiö") tiedottaa aikomuksestaan laskea liikkeeseen uusia, euromääräisiä, kiinteäkorkoisia velkakirjoja ("Uudet velkakirjat"). Yhtiö tiedottaa tänään myös kutsuvansa Yhtiön liikkeeseen laskemien 18.9.2019 erääntyvien 400 000 000 euron 4,00 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000047360) ("2019-velkakirjat") ja 17.3.2022 erääntyvien 500 000 000 euron 2,125 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000148671) ("2022-velkakirjat", ja yhdessä 2019-velkakirjojen kanssa, "Velkakirjat") haltijat myymään Velkakirjansa käteistä vastaan 18.5.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti ("Tarjousmuistio") ("Takaisinostotarjoukset").

Yhtiö esittää hyväksyvänsä ostettavaksi Takaisinostotarjouksissa (i) kaikki pätevästi tarjotut 2019-velkakirjat sekä (ii) tarjottuja 2022-velkakirjoja yhteenlasketulta pääomamäärältään enintään 400 000 000 euroa vähennettynä 2019-velkakirjoista tehdyn Takaisinostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen ja ostettavaksi hyväksyttyjen 2019-velkakirjojen yhteenlasketulla pääomamäärällä. Yhtiö kuitenkin pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan päättää Velkakirjojen ostettavaksi hyväksymisestä, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa. 2019-velkakirjoja koskeviin hyväksymisiin ei sovelleta pro rata -perusteista skaalausta. Mikäli Yhtiö päättää hyväksyä ostettavaksi pätevästi tarjottuja 2022-velkakirjoja 2022-velkakirjoista tehdyn Takaisinostotarjouksen mukaisesti ja mikäli yhteenlaskettu 2022-velkakirjoista tehdyn Takaisinostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen 2022-velkakirjojen pääomamäärä ylittää 2022-velkakirjoista tehdyn Takaisinostotarjouksen kohteena olevan määrän ("2022-velkakirjojen lopullinen hyväksyttävä määrä"), Yhtiö aikoo hyväksyä 2022-velkakirjoja ostettavaksi pro rata -perusteisesti.

Takaisinostotarjouksissa pätevästi ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen hyväksyminen Yhtiön toimesta edellyttää (ellei Yhtiö ole harkintansa mukaan luopunut kyseisestä ehdosta), rajoituksetta, Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun toteuttamista.

2019-velkakirjojen takaisinostohinta on 1 091,29 euroa kutakin pääomaltaan 1 000,00 euron suuruista 2019-velkakirjaa kohti. 2022-velkakirjojen takaisinostohinta perustuu vuoden 2022 interpoloituun swap-kurssiin +70 korkopistettä. 2022-velkakirjojen takaisinostohinta tullaan määrittelemään hinnoittelupäivämäärän hinnoitteluajankohtana markkinakäytännön mukaisesti, kuten Tarjousmuistiossa on kuvattu. Kaikille pätevästi tarjotuille, toimitetuille ja ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksattomat korot.

Tarjousaika alkaa 18.5.2017 ja päättyy 30.5.2017 klo 16:00 (Suomen aikaa). Takaisinostotarjousten alustavat lopputulokset julkistetaan arviolta 31.5.2017. 2022-velkakirjojen hinnoittelupäivämäärä ja -ajankohta on 31.5.2017 arviolta klo 12:00 (Suomen aikaa) ja Takaisinostotarjousten lopputulokset ja toteutuspäivä julkaistaan mahdollisimman pian hinnoitteluajankohdan jälkeen 31.5.2017. Takaisinostotarjousten selvityspäivä on arviolta 7.6.2017 ja kuitenkin viimeistään 16.6.2017, ja se on ehdollinen Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun toteuttamiselle.

Velkakirjojen haltijalle, joka haluaa Takaisinostotarjousten mukaisesti tarjota Velkakirjojaan ostettavaksi käteistä vastaan ja lisäksi merkitä Uusia velkakirjoja, voidaan myöntää etusija Uusien velkakirjojen allokoinnissa ("Uusemissioallokaatio"). Uusemissioallokaatio voidaan myöntää Uusien velkakirjojen kokonaisnimellismäärän osalta määrälle, joka vastaa Velkakirjojen kokonaisnimellismäärää, joiden osalta Velkakirjojen haltija on toimittanut pätevän tarjousilmoituksen, jossa pyydetään myös Uusien velkakirjojen allokaatiota. Kyseisen tarjousilmoituksen tulee koskea yhteenlasketulta nimellisarvoltaan vähintään 100 000 euroa Velkakirjoja, jotta se täyttää Uusien velkakirjojen vähimmäismerkintämäärän. Saadakseen koodin Uusemissioallokaatiota varten Velkakirjojen haltijoiden on oltava yhteydessä Takaisinostotarjousten järjestäjäpankkiin.

Mikäli Velkakirjojen haltija haluaa merkitä Uusia velkakirjoja, tulee Velkakirjojen haltijan toimittaa Uusia velkakirjoja koskeva merkintä jollekin Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjistä. Pääjärjestäjinä Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskussa toimivat Nordea Bank (publ), BNP Paribas sekä ING Bank N.V.

Nordea Bank AB (publ) toimii Takaisinostotarjousten järjestäjäpankkina ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksista on saatavilla Takaisinostotarjousten järjestäjäpankilta, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh: +45 6161 2996.

Lisätietoja antaa:

Mika Rydman, Vice President and Group Treasurer, Neste, puh. +358 10 458 4710
Olli Kivi, Manager, Corporate Finance, Group Treasury, Neste, puh. +358 10 458 4683

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.