23 Huhtikuu 2009

Neste Oilin uuden segmenttirakenteen mukaiset vertailutiedot tilikaudelle 2008

Neste Oil julkisti 5.2.2009 uuden liiketoiminta-aluejaon ja siihen liittyvän segmenttiraportoinnin rakenteen. Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu 1.4.2009 alkaen neljään segmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti sekä Muut-segmentti, joka muodostuu Tutkimus ja teknologia -yksiköstä, Neste Jacobsista, Nynas AB:sta sekä konserniesikunnasta ja keskitetyistä palveluyksiköistä.
 
Oheisissa taulukoissa on esitetty uuden raportointirakenteen mukaiset tiedot vuosineljänneksittäin vuodelta 2008. Tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
Vuoden 2008 virallinen tilinpäätös on tehty aiemman segmenttijaon mukaisesti. Uusi segmenttijako on käytössä 28.4.2009 julkaistavassa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.
 
Neste Oil Oyj
 
Hanna Maula
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja: talousjohtaja Ilkka Salonen, puh. 050 458 4490
 
Neste Oil lyhyesti
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tähtää maailman johtavaksi uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittajaksi. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 200 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.