7 Helmikuu 2008

NESTE OILIN UUDEN SEGMENTTIJAON MUKAISIA TILINPÄÄTÖSTIETOJA

Neste Oil julkisti lokakuussa 2007 uuden toimialajaon ja siihen liittyvän segmenttiraportoinnin rakenteen. Vuoden 2008 alusta Neste Oilin kaikki viisi toimialaa eli Öljynjalostus, Biodiesel, Erikoistuotteet, Öljyn vähittäismyynti ja Shipping raportoivat tuloksensa omina segmentteinään. Uudistettuun raportointirakenteeseen kuuluu lisäksi Muut-segmentti, joka muodostuu Tutkimus ja teknologia -yksiköstä, Neste Jacobsista sekä konserniesikunnasta ja keskitetyistä palveluyksiköistä.
 
Biodiesel ja Erikoistuotteet ovat vuoden 2008 alusta olleet uusia segmenttejä raportointirakenteessa. Vuoden 2007 loppuun Biodiesel ja Erikoistuotteet -toimialat sekä Tutkimus ja teknologia -yksikkö ja Neste Jacobs kuuluivat Öljynjalostus-segmenttiin.
 
Oheisissa taulukoissa on esitetty uuden raportointirakenteen mukaiset tiedot vuosineljänneksittäin vuodelta 2007. Tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
Vuoden 2007 virallinen tilinpäätös on tehty aiemman segmenttijaon mukaisesti. Uusi segmenttijako on käytössä 24.4.2008 julkaistavassa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.
 
Neste Oil Oyj
 
Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja
 
Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Petri Pentti, puhelin 010 458 4490.
 
 
Neste Oil lyhyesti
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 800 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.