29 Heinäkuu 2009

Neste Oilin toinen uusiutuvaa dieseliä tuottava laitos käynnistynyt Porvoossa

Neste Oil on kasvattanut uusiutuvista raaka-aineista valmistettavan NExBTL-dieselin valmistuskapasiteettiaan käynnistämällä toisen NExBTL-laitoksensa Porvoon jalostamolla. Laitoksen kapasiteetti on 170 000 tonnia vuodessa. Kesäkuussa alkanut yksikön käynnistys sujui hyvin, ja laitos on valmistanut lopputuotetta jo muutaman viikon ajan. Laitos käy nyt täydellä kapasiteetilla.
 
Neste Oil käynnisti ensimmäisen - myös 170 000 tonnia vuodessa NExBTL-dieseliä valmistavan - laitoksen Porvoossa kesällä 2007. Yhtiö rakentaa parhaillaan Singaporeen ja Rotterdamiin NExBTL-laitoksia, joiden kummankin kapasiteetti on 800 000 tonnia vuodessa. Niiden on määrä valmistua vuosina 2010 ja 2011.
 
"Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu NExBTL-dieselimme on maailman puhtain ja paras dieselpolttoaine, joten tuotteelle on kysyntää. Asiakkaamme eivät halua tinkiä laatuominaisuuksista täyttäessään biovelvoitteita. Korvaamalla perinteistä dieseliä NExBTL-dieselillä voidaan myös vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä sekä parantaa kaupunkien ilmanlaatua", sanoo Neste Oilin varatoimitusjohtaja Jarmo Honkamaa.
 
 
Neste Oil Oyj
Hanna Maula
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja: varatoimitusjohtaja ja Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminta-alueen johtaja Jarmo Honkamaa, puh. 010 458 4758
 
 
Neste Oil lyhyesti
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tähtää maailman johtavaksi uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittajaksi. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 300 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.
 
 
Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu NExBTL-diesel
 
Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuva NExBTL-prosessi on Neste Oilissa kehitetty valmistusteknologia. Siinä muokataan bioperäisiä raaka-aineita niin, että niiden kemiallinen rakenne vastaa fossiilisia dieseleitä. Prosessissa muokataan myös polttoaineen laatuominaisuuksia kuten syttyvyyttä ja kylmäominaisuuksia, ja lopputuloksena on laadullisesti nykyisiä fossiilisia dieseleitä parempi, aromaatiton ja rikitön NExBTL-diesel. Se sopii ongelmitta kaikkiin dieselmoottoreihin sekä polttoaineiden jakelujärjestelmiin.
 
Koko tuotteen elinkaaren kattavissa tutkimuksissa on todettu, että NExBTL-dieselin tuotannossa saavutetaan kestävästi tuotetuilla raaka-aineilla 40-80 prosenttia alhaisemmat kasvihuonekaasupäästöt kuin parhailla fossiilisilla dieseleillä. Laajoissa käyttötesteissä on havaittu NExBTL:n vähentävän paikallista ilmanlaatua heikentäviä haitallisia hiukkas- ja typenoksidipäästöjä merkittävästi normaaleihin dieselpolttoaineisiin verrattuna. Neste Oil käyttää NExBTL-dieselin tuotannossa ainoastaan kestävästi tuotettuja raaka-aineita. Yhtiö on sitoutunut käyttämään pelkästään RSPO:n sertifioimaa palmuöljyä vuoden 2015 loppuun mennessä tai jo aikaisemminkin, jos sitä on riittävästi saatavilla.