7 Helmikuu 2008

NESTE OILIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007

- Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto 626 milj. euroa, kasvua 5 prosenttia
 
 
Vuoden 2007 tulos lyhyesti:
 •         Vertailukelpoinen liikevoitto 626 miljoonaa euroa (597 milj.)
 •         Liikevoitto 801 miljoonaa euroa (854 milj.)
 •         Osakekohtainen tulos 2,25 euroa (2,46)
 •         Vahva tase: velan osuus kokonaispääomasta vuoden lopussa 23,7 prosenttia (25,6 %)
 •          Hallituksen osinkoehdotus 1,00 euroa osakkeelta (0,90)
 •  
  Viimeinen neljännes lyhyesti:
 •         Vertailukelpoinen liikevoitto 84 miljoonaa euroa (10-12/06: 87 milj.)
 •          Porvoon jalostamon operatiivisilla ongelmilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus
 •         Vahva liiketoiminnan kassavirta, 220 miljoonaa euroa (10-12/06: 136 milj.)
 •          Investointipäätös 800 000 tonnin biodiesellaitoksen rakentamisesta Singaporeen
 •  
  Toimitusjohtaja Risto Rinne:
  "Viimeisen neljänneksen tulos jäi odotettua heikommaksi, kun uuden dieselin tuotantolinjan seisokki pitkittyi ja muissa yksiköissä oli suunnittelemattomia huoltoja marraskuussa. Seisokit osuivat vielä ajankohtaan, jolloin dieselmarginaalit olivat vahvimmillaan.
   
  Uuden diesellinjan viivästyminen vaikutti koko vuoden tulokseen, vaikka Porvoon jalostamolla rikottiinkin monia ennätyksiä. Linja käynnistettiin uudelleen joulukuussa, ja se on sen jälkeen toiminut normaalisti. Odotamme siltä paljon parempaa suoritusta vuonna 2008.
   
  Olen tyytyväinen strategisten hankkeidemme edistymiseen vuoden aikana. Maailman suurimman uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaa dieseliä valmistavan laitoksen rakentaminen Singaporeen on juuri alkamassa, ja jatkamme myös muiden kasvuprojektien suunnittelua. Toivottavasti ainakin osasta niistä voidaan tehdä päätöksiä myöhemmin tänä vuonna."
   
   
  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Risto Rinne, puh. 010 458 4990
  Talous- ja rahoitusjohtaja Petri Pentti, puh. 010 458 4490
   
  Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
   
  Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 7.2.2008 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3023 4426. Tunnus on Neste Oil. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa viikon ajan numerossa +44 (0)20 8196 1998, koodi 725434.


  NESTE OILIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007        
  10-12/2007 ja 10-12/2006 tilintarkastamattomia, koko vuodet 2007 ja 2006 tilintarkastettuja
   
  Suluissa olevat luvut viittaavat koko vuoden 2006 tilinpäätöstietoihin, ellei toisin mainita.
   
   
  AVAINLUVUT
   
  Miljoonaa euroa (ellei toisin mainita)


   
  * Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta.
   
   
  Konsernin koko vuoden tulos
   
  Neste Oilin vuoden 2007 liikevaihto laski 12 103 miljoonaan euroon, joka on 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2006 (12 734 milj.). Liikevaihdon pienentyminen johtui pääasiassa konsernin Eastex Crude Companyn omistusosuuden myynnistä alkuvuodesta 2007. Ilman sen vaikutusta liikevaihto olisi kasvanut 10 prosenttia.
   
  Konsernin koko vuoden liikevoitto oli 801 miljoonaa euroa (854 milj.). Liikevoittoon sisältyy 174 miljoonaa euroa varastovoittoja (56 milj.), kun vuoden 2006 liikevoittoon sisältyi 210 miljoonaa euroa omaisuuden myyntivoittoja.
   
  Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 626 miljoonaan euroon (597 milj.), mikä johtui jalostusmarginaalin ja Öljynjalostuksen myyntimäärien kasvusta. Positiivista tulosta heikensivät kuitenkin kasvaneet kulut, kuten huoltokustannukset, ja Öljynjalostuksen edellisvuotista suuremmat poistot.
   
  Öljynjalostuksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 582 miljoonaa euroa (533 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 59 miljoonaa euroa (65 milj.) ja Shippingin 28 miljoonaa euroa (32 milj.).
   
  Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 39 miljoonaa euroa (39 milj.).
   
  Konsernin tulos ennen veroja oli 763 miljoonaa euroa (841 milj.).
   
  Tilikauden verot olivat 183 miljoonaa euroa (205 milj.) ja efektiivinen verokanta 24,0 prosenttia (24,3 %).
   
  Tilikauden 2007 voitto oli 580 miljoonaa euroa (636 milj.) ja osakekohtainen tulos 2,25 euroa (2,46).
   
  Liiketoiminnan pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE %) tärkeimpänä taloudellisena mittarinaan. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli joulukuun lopussa 15,5 prosenttia (tilikausi 2006: 15,4 %).
   
   
  Konsernin viimeisen neljänneksen tulos
   
  Konsernin liikevaihto vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä oli yhteensä 3 461 miljoonaa euroa (10-12/06: 2 956 milj.).
   
  Viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 143 miljoonaa euroa (10-12/06: 167 milj.), johon sisältyy 54 miljoonaa euroa varastovoittoja (10-12/06: 14 milj.). Vuoden 2006 viimeisen neljänneksen liikevoitto sisälsi 83 miljoonaa euroa myyntivoittoja.
   
  Konsernin viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 84 miljoonaa euroa (10-12/06: 87 milj.). Jalostusmarginaalin ja Biodieselin tuloksen kasvu vaikuttivat positiivisesti vertailukelpoiseen liikevoittoon. Negatiivisista vaikutuksista tuntuvimmat olivat perusöljyjen selvästi heikentynyt kannattavuus, kiinteiden kulujen kasvu ja aiempaa suuremmat poistot. Porvoon jalostamon suunniteltuihin ja suunnittelemattomiin seisokkeihin liittyvät tuotannonmenetys- ja huoltokustannukset olivat yli 60 miljoonaa euroa.
   
   
  Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta viimeisellä neljänneksellä oli 8 miljoonaa euroa (10-12/06: 12 milj.). Tulos ennen veroja oli 130 miljoonaa euroa (10-12/06: 165 milj.) ja voitto 103 miljoonaa euroa (10-12/06: 140 milj.).
   
  Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (10-12/06: 0,54).
   
   


   
   
  Investoinnit
   
  Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vuonna 2007 selvästi alemmat kuin edellisvuonna. Investoinnit olivat yhteensä 334 miljoonaa euroa (535 milj.), josta Öljynjalostuksen osuus oli 272 miljoonaa euroa (478 milj.), Öljyn vähittäismyynnin osuus 51 miljoonaa euroa (44 milj.) ja Shippingin osuus 2 miljoonaa euroa (10 milj.).
   
  Vuoden 2007 poistot olivat 195 miljoonaa euroa (153 milj.).
   
   
  Rahoitus
   
  Konsernin korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa 755 miljoonaa euroa (722 milj.). Nettorahoituskulut olivat tammi-joulukuussa 38 miljoonaa euroa (13 milj.).
   
  Neste Oilin luottojen keskikorko vuoden 2007 lopussa oli 4,5 prosenttia ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 4,6 vuotta.
   
  Liiketoiminnan kassavirta oli tammi-joulukuussa 541 miljoonaa euroa (512 milj.).
   
  Neste Oilin tase vahvistui edelleen vuonna 2007. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 49,9 prosenttia (48,4 %), velkaantumisaste 31,1 prosenttia (34,4 %) ja velan osuus kokonaispääomasta 23,7 prosenttia (25,6 %).
   
  Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat joulukuun lopussa 1 492 miljoonaa euroa (1 667 milj.).
   
  Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrasta. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.
   
   
  Markkinakatsaus
   
  Raakaöljyn hinnat pysyivät vuoden 2006 ennätyslukemien jälkeen korkeina ja kipusivat tammikuun 50 dollarista barrelilta heinäkuun lähes 80 dollariin barrelilta. Sijoittajien aktiivisuus, OPECin ilmoittamat tuotannonsupistukset ja Yhdysvaltain raakaöljyvarastojen hupeneminen nostivat hintoja entisestään vuoden jälkipuoliskolla. Brent dated -raakaöljy käväisi joulukuun lopussa ennätysmäisen korkealla, 96,02 dollarissa barrelilta. Vuonna 2007 Brent dated oli keskimäärin 72,52 dollaria barrelilta (65,14), viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 88,69 dollaria barrelilta (10-12/06: 59,68).
   
  Raskaan ja kevyen raakaöljyn hintaero kaventui vuodesta 2006. Raskaan raakaöljyn kysyntä kasvoi kevyen raakaöljyn markkinatilanteen kiristyessä. Urals- ja Brent dated -raakaöljyjen keskimääräinen hintaero vuonna 2007 oli -3,10 dollaria barrelilta (-4,28). Viimeisellä neljänneksellä ero oli keskimäärin -2,88 dollaria barrelilta (10-12/06: -3,79).
   
  Jalostusmarginaalit kasvoivat tuntuvasti vuodesta 2006 etenkin keväällä, jolloin bensiinimarginaalit olivat vahvat. Luoteis-Euroopan kehittyneiden, ns. complex-jalostamoiden kansainvälinen viitejalostusmarginaali (IEA Brent cracking) oli keskimäärin 5,07 dollaria barrelilta (3,73). Viimeisellä neljänneksellä keskitisleiden marginaalit olivat poikkeuksellisen vahvat jalostamoiden tuotantokatkosten takia ja IEA Brent cracking -marginaali oli keskimäärin 4,27 dollaria barrelilta (10-12/06: 1,67).
   
  Bensiinin hinnat nousivat tasaisesti vuoden 2007 alkupuoliskolla. Nousua vauhdittivat paitsi suuri kysyntä myös Yhdysvaltain ennätysalhaiset bensiinivarastot, joiden syynä olivat jalostamoiden suunnitellut ja odottamattomat tuotantokatkokset. Hinnat laskivat jalostamoiden käyttöasteen kasvaessa kesällä, mutta koska varastot olivat edelleen matalat, bensiinimarginaalit olivat tavanomaista paremmat myös hiljaisena kautena.
   
  Keskitisleiden markkinat vahvistuivat entisestään vuoden 2007 jälkipuoliskolla varastojen pienentyessä Atlantin molemmin puolin. Dieselmarginaalit pysyivät vahvoina kasvavan kysynnän ja jalostamoiden seisokeista aiheutuneiden toimitushäiriöiden vuoksi. Jalostamoiden ongelmat heikensivät marraskuussa dieselin saatavuutta Luoteis-Euroopassa, mikä nosti marginaalit erittäin korkeiksi. Myös lentopolttoaineen ja lämmitysöljyn kysyntä ja marginaalit kasvoivat vuoden loppua kohti.
   
  Polttoöljyn marginaalit pysyivät selvästi negatiivisina mutta markkinoiden odotuksia korkeampina. Erityisesti runsasrikkisen polttoöljyn markkinatilanne kiristyi tilapäisesti, kun tuonti Venäjältä oli vähäistä ja laivapolttoaineen kysyntä oli erittäin vahvaa viimeisellä neljänneksellä.
   
  Ensimmäisen sukupolven biodieselteollisuus (FAME) on edelleen kärsinyt ylikapasiteetista ja heikosta kannattavuudesta. Euroopan komissio julkisti uusiutuvien energialähteiden edistämistä koskevan direktiiviehdotuksensa tammikuussa 2008. Julkinen keskustelu vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista on kiihtynyt, ja asia on näkyvästi esillä komission ehdotuksessa. Palmuöljyn vastuullista tuotantoa edistävä järjestö RSPO hyväksyi marraskuussa 2007 palmuöljyn tuotannon sertifiointia koskevat kriteerit, joiden soveltaminen alkaa vuonna 2008. Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan korkealaatuisen dieselin, kuten Neste Oilin NExBTL:n, kysyntä on säilynyt hyvänä.
   
  Kasviöljyjen hinnat kohosivat edelleen vuonna 2007. Kasvu kiihtyi vuoden jälkipuoliskolla talvilaatuisen FAME-biodieselin tuotantoon tarvittavan rapsiöljyn kovan kysynnän takia.
   
  Suomessa kilpailu markkinaosuuksista öljyn vähittäismyyntimarkkinoilla jatkui. Kilpailu painottui vuoden viimeisinä kuukausina bensiinistä dieseliin, sillä dieselin kysyntä kasvaa koko ajan. Liikennepolttoaineiden kysynnän kasvu jatkui Itämeren alueella. Öljyn nopea hinnannousu aiheutti marginaaleihin paineita viimeisellä neljänneksellä.
   
  Pohjanmeren markkinoiden raakaöljyn rahtihinnat putosivat hieman, mutta Itämeren markkinoilla hinnat laskivat 10 prosenttia vuodesta 2006. Atlantin tuoterahtihinnat laskivat noin 8 prosenttia vuodesta 2006. Viimeisen neljänneksen rahtimarkkinat olivat heikot erityisesti loka-marraskuussa.
   
  Merkittävimmät markkinatekijät (USD/barreli, ellei toisin mainita)


   
   
  SEGMENTTIKATSAUKSET
   
  Neste Oilin liiketoiminta jaoteltiin vuonna 2007 neljään segmenttiin, jotka olivat Öljynjalostus, Öljyn vähittäismyynti, Shipping ja Muut. Biodiesel ja Erikoistuotteet sisältyivät Öljynjalostus-segmenttiin.
   
   
  Öljynjalostus
   
  Öljynjalostus-segmentin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 582 miljoonaa euroa (533 milj.) ja liikevoitto 754 miljoonaa euroa (671 milj.).
   
  Neste Oilin jalostusmarginaali vuonna 2007 nousi 10,46 dollariin barrelilta (9,11). Nousu selittyy kasvaneilla tuotemarginaaleilla, mikä näkyy viitejalostusmarginaalissa (IEA Brent cracking), joka oli keskimäärin 5,07 dollaria barrelilta (3,73). Uusi diesellinja vaikutti jalostusmarginaaliin positiivisesti, vaikka se oli vain rajoitetusti käytössä. Myös tuotantomäärien nousu vaikutti positiivisesti segmentin tulokseen. Kasvaneilla kuluilla ja suuremmilla poistoilla oli negatiivinen vaikutus. Korkeat raaka-ainehinnat aiheuttivat paineita perusöljyliiketoimintaan viimeisellä neljänneksellä.
   
  Öljynjalostuksen vertailukelpoinen liikevoitto viimeisellä neljänneksellä oli 89 miljoonaa euroa (10-12/06: 78 milj.) ja liikevoitto 151 miljoonaa euroa (10-12/06: 81 milj.).
   
  Neste Oilin jalostusmarginaali viimeisellä neljänneksellä oli keskimäärin 9,88 dollaria barrelilta (10-12/06: 7,46). Kehitystä tukivat suotuisat markkinaolosuhteet ja tuotemarginaalit. Tämä näkyy IEA Brent cracking -marginaalissa, joka oli 4,27 dollaria barrelilta (10-12/06: 1,67). Korkean jalostusmarginaalin positiivista vaikutusta heikensivät kasvaneet kulut, kuten huoltokustannukset, ja Erikoistuotteet-toimialan selvästi heikompi kannattavuus.
   
  Öljynjalostuksen sidotun pääoman tuotto (RONA) vuonna 2007 oli 28,9 prosenttia (29,9 %). Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 22,3 prosenttia (23,8 %).
   
   
  Avainluvut


   
   
  Tuotanto
   
  Neste Oilin jalostamoilla rikottiin monia ennätyksiä vuonna 2007. Ennätyslukemiin päästiin raaka-ainesyötössä ja kokonaistuotannossa sekä dieselin ja perusöljyjen tuotannossa.
   
  Neste Oil jalosti vuonna 2007 raakaöljyä ja raaka-aineita yhteensä 14,6 miljoonaa tonnia (13,8 milj.), josta 11,8 miljoonaa tonnia (11,6 milj.) Porvoossa. Naantalissa jalostettiin 2,8 miljoonaa tonnia (2,2 milj.). Naantalissa oli vuonna 2006 suurseisokki.
   
  Neste Oil jalosti viimeisellä neljänneksellä raakaöljyä ja raaka-aineita 3,5 miljoonaa tonnia (3,5 milj.), josta 2,8 miljoonaa tonnia (3,0 milj.) Porvoossa ja 0,7 miljoonaa tonnia (0,5 milj.) Naantalissa.
   
  Jalostamot toimivat vuonna 2007 lähes täydellä raakaöljyn tislauskapasiteetilla. Porvoossa käyttöaste oli suunnittelemattomien huoltojen takia ensimmäisellä neljänneksellä 97 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 98 prosenttia. Vuonna 2006 kapasiteetin käyttöaste ylsi Porvoon jalostamolla 100 prosenttiin, kun taas Naantalissa käyttöaste jäi suunnitellun huoltoseisokin takia 83 prosenttiin.
   
  Russian Export Blend -raakaöljyn osuus Neste Oilin raakaöljyn syötöstä kasvoi Porvoon uuden dieselin tuotantolinjan käynnistymisen seurauksena 51 prosenttiin (43 %). Viimeisellä neljänneksellä REB-öljyn osuus oli 54 prosenttia (41 %).
   
   
  Myynti
   
  Vuonna 2007 Suomeen myytiin öljytuotteita 8,1 miljoonaa tonnia (8,1 milj.) ja Suomesta vietiin 6,3 miljoonaa tonnia (6,0 milj.). Viimeisellä neljänneksellä Suomeen myytiin öljytuotteita 2,1 miljoonaa tonnia (10-12/06: 2,0 milj.) ja Suomesta vietiin 1,5 miljoonaa tonnia (10-12/06: 1,5 milj.). Myynti Pohjois-Amerikkaan kasvoi 20 prosenttia vuodesta 2006.
   
  Dieselin myynti kasvoi vuoden 2007 jälkipuoliskolla Porvoon uuden tuotantolinjan ansiosta ja nousi 7 prosenttia edellisvuodesta. Kysynnän kasvaessa vuosi 2007 oli jälleen ennätyksellinen voiteluaineiden perusöljyjen, kuten VHVI:n (very high viscosity index), myynnissä.
   
   
  Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuva NExBTL-diesel
   
  Ensimmäinen NExBTL-laitos käynnistettiin kesällä Porvoon jalostamolla, ja ensimmäiset toimitukset tehtiin vuoden jälkipuoliskolla. NExBTL-dieselin myyntikate oli hyvä dieselin huippulaadun ja suotuisan raaka-ainehankintatilanteen ansiosta.
   
   
  Erikoistuotteet
   
  Perusöljyjen tulos heikkeni vuodesta 2006. Lasku selittyy enimmäkseen heikolla viimeisellä neljänneksellä, jolloin syöttöaineiden hinta nousi nopeasti ja Porvoon laitoksen käytettävyys oli matalampi. Iso-oktaanin tulos pysyi edellisvuoden tasolla.
   
   
  Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)


   
   
  Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)


   
   
   
  Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2007 oli 59 miljoonaa euroa (65 milj.). Vuoden 2006 luku sisältää saman vuoden lopussa Suomessa myydyistä liikenneasemakiinteistöistä saatuja vuokra- ja muita tuottoja. Ilman niiden vaikutusta Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vuodesta 2006. Asemaverkoston laajentaminen Itämeren alueella ja myyntimäärien kasvu vaikuttivat positiivisesti segmentin tulokseen. Öljyn vähittäismyynnin liikevoitto vuonna 2007 oli 60 miljoonaa euroa (138 milj.). Vuoden 2006 liikevoitto sisältää 72 miljoonaa euroa omaisuuden myyntivoittoja.
   
  Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa (10-12/06: 16 milj.). Dieselin myynnin kasvusta huolimatta tulos heikentyi, kun marginaalit kaventuivat. Vuoden 2006 viimeinen neljännes olikin Öljyn vähittäismyynnille poikkeuksellisen hyvä. 
   
  Öljyn vähittäismyynnin sidotun pääoman tuotto (RONA) oli 17,4 prosenttia (37,2 %) vuonna 2007. Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 17,1 prosenttia (17,5 %).
   
   
  Avainluvut


   
   
  Bensiinin kokonaismyynti kasvoi vuonna 2007 lähes 7 prosenttia, kun taas dieselin myynti kohosi melkein 15 prosenttia vuodesta 2006. Viimeisellä neljänneksellä dieselin myynti kasvoi melkein 18 prosenttia ja bensiinin myynti oli lähes ennallaan verrattuna vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan.
   
  Neste Oilin markkinaosuus öljytuotteiden vähittäismyynnistä Suomessa oli bensiinissä 27,6 prosenttia (26,2 %) ja dieselissä 39,8 prosenttia (40,9 %). Vuoden 2007 lopussa yhtiöllä oli Suomessa 899 asemaa. Bensiinin myyntimäärät pysyivät Suomessa ennallaan verrattuna vuoteen 2006, mutta dieselin myyntimäärät kasvoivat edelleen tasaisesti. Viimeisellä neljänneksellä bensiinin myyntimäärät kasvoivat 8 prosenttia ja dieselin myyntimäärät 5 prosenttia. Lämmitysöljyn myynti väheni edelleen leudon sään ja heikentyneen kysynnän vuoksi.
   
  Neste Oil allekirjoitti marraskuussa voiteluaineiden tuotantosopimuksen Ashland Nederland B.V:n kanssa. Näin se turvaa Neste Oil -voiteluaineiden valmistuksen sen jälkeen, kun yhtiön Helsingissä sijaitseva voiteluainetehdas suljetaan vuoden 2008 lopussa.
   
  Öljyn vähittäismyynnissä käynnistettiin vuonna 2007 projekti, jossa pyritään parantamaan sen kannattavuutta ja asemaa Suomen markkinoilla. Projektin yhtenä osana on yhtiön asemakonseptin uudistaminen.
   
  Yhtiö laajensi vuonna 2007 asemaverkostoaan Suomen ulkopuolella 33 asemalla. Neste Oililla oli vuoden lopussa Venäjällä 45 , Virossa 41 , Latviassa 48 , Liettuassa 37  ja Puolassa 100 asemaa.
   
  Itämeren alueen asemaverkoston myyntimäärät kasvoivat edelleen vuonna 2007. Bensiinin myyntimäärät kasvoivat yli 12 prosenttia ja dieselin lähes 27 prosenttia. Viimeisellä neljänneksellä bensiinin myyntimäärät kasvoivat lähes 7 prosenttia ja dieselin 25 prosenttia.
   
   


   
   
   
  Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2007 oli 28 miljoonaa euroa (32 milj.). Kohonneet telakointi- ja aikarahtauskustannukset sekä alentuneet raakaöljyn rahtihinnat vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Vaikutuksia kompensoi jonkin verran laivapolttoaineen onnistuneet suojaukset. Koko vuoden liikevoitto oli 30 miljoonaa euroa (78 milj.). Vuoden 2006 luku sisälsi 49 miljoonaa euroa omaisuuden myyntivoittoja.
   
  Vaisut rahtimarkkinat ja erityisesti kohonneet telakointi- ja korjauskustannukset vaikuttivat negatiivisesti Shippingin viimeisen neljänneksen tulokseen. Kauden vertailukelpoinen liikevoitto oli -3 miljoonaa euroa (10-12/06: 1 milj.) ja liikevoitto -5 miljoonaa euroa (9 milj.).
   
  Shippingin sidotun pääoman tuotto (RONA) oli 9,9 prosenttia (25,0 %).vuonna 2007. Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 9,3 prosenttia (10,3 %).
   
  Avainluvut


   
   
  Shippingin kokonaiskäytettävyys päivinä (ne päivät, jotka alukset ovat olleet laivastossa, mukaan lukien korjaus- ja odotuspäivät) vuonna 2007 oli 11 107 (10 120). Raakaöljylaivaston osuus oli 2 078 päivää (1 813) ja tuotelaivaston 9 029 päivää (8 307).
   
  Laivaston kokonaiskäytettävyys päivinä viimeisellä neljänneksellä oli 2 872 (2 633). Raakaöljylaivaston osuus oli 552 päivää (586) ja tuotelaivaston 2 320 päivää (2 047). Raakaöljytankkeri Masteran telakoinnilla oli negatiivinen vaikutus raakaöljylaivaston käyttöasteeseen.
   
  Neste Oil omisti tai sen hallinnassa oli eri sopimuksilla joulukuun lopussa kaikkiaan 31 tankkeria (30). Raakaöljyn kuljetuskapasiteetti oli joulukuun lopussa 680 407 dwt (563 407) ja tuotteiden 609 713 dwt (493 764), yhteensä 1 290 120 dwt (1 057 171).
   
  Laivaston käyttöaste oli vuonna 2007 edelleen korkea, 94 prosenttia (94 %).
   
   
  Toimialojen uudelleenjärjestely ja muutokset segmenttiraportoinnissa
   
  Neste Oil julkisti 27.9.2007 uuden toimialarakenteen ja uudet johtajat neljälle viidestä toimialasta. Muutosten tarkoituksena oli tehostaa yhtiön kasvustrategian toteutusta. Yhtiöön perustettiin uusi toimiala, Erikoistuotteet, joka sisältää perusöljy- ja bensiinikomponenttiliiketoiminnat ja joka huolehtii myös Neste Oilin omistuksesta Nynäs Petroleum -osakkuusyhtiössä.
   
  Viiden toimialan johtajat ovat Jorma Haavisto (Öljynjalostus), Jarmo Honkamaa (Biodiesel), Kimmo Rahkamo (Erikoistuotteet), Sakari Toivola (Öljyn vähittäismyynti) ja Risto Näsi (Shipping). Jarmo Honkamaa nimitettiin samalla varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. Muutokset tulivat voimaan 16.10.2007.
   
  Neste Oil muutti segmenttiraportointiaan 1.1.2008, minkä jälkeen kaikkien viiden toimialan tulokset raportoidaan erikseen. Vuonna 2007 Biodiesel ja Erikoistuotteet sisältyivät Öljynjalostus-segmenttiin.
   
   
  Osakkeet, kaupankäynti ja omistus
   
  Neste Oilin osakkeen päätöskurssi vuoden 2007 lopussa oli 24,13 euroa eli 4,7 prosenttia korkeampi kuin 2006 lopussa. Osakkeen korkein noteeraus vuonna 2007 oli 30,03 euroa ja alin 21,65 euroa. Vuoden painotettu keskiarvo oli 25,48 euroa. Markkina-arvo 31.12.2007 oli 6,2 miljardia euroa.
   
  Kauppaa käytiin päivittäin keskimäärin 1,9 miljoonalla osakkeella. Tämä vastaa 0,7 prosenttia yhtiön osakkeista. Kuukaudessa kauppaa käytiin keskimäärin 39 miljoonalla osakkeella. Koko vuonna kauppaa käytiin 470 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa 183 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Neste Oilin osake oli yksi vaihdetuimmista Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.
   
  Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2007 oli yhteensä 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686 kappaletta. Yhtiö ei omista lainkaan omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole oikeutta ostaa takaisin yhtiön osakkeita eikä laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.
   
  Vuoden 2007 lopussa Suomen valtio omisti Neste Oilin osakkeista 50,1 prosenttia, ulkomaalaiset omistajat 26,3 prosenttia, suomalaiset instituutiot 16,5 prosenttia ja suomalaiset kotitaloudet 7,1 prosenttia.
   
   
  Henkilöstö
   
  Neste Oilin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2007 oli 4 810 (4 678). Vuoden lopussa henkilöstöä oli 4 807 (31.12.2006: 4 740), joista 3 655 (31.12.2006: 3 506) työskenteli Suomessa.
   
   
  Terveys, turvallisuus ja ympäristö
   
  Neste Oilin jalostamoilla ja muilla tuotantolaitoksilla ei sattunut vuoden 2007 aikana korvausvastuuseen johtaneita vakavia ympäristövahinkoja tai onnettomuuksia, jotka olisivat aiheuttaneet merkittäviä yksiköiden tuotannon keskeytyksiä. Naantalin jalostamolle myönnettiin uusi ympäristölupa marraskuun lopussa. 
   
  Neste Oilin toiminnasta aiheutuvat päästöt ympäristöön pysyivät koko vuoden pieninä. Jalostamoiden jätevesien käsittelylaitokset toimivat häiriöttömästi. Jätevesien öljypäästö oli 0,13 grammaa jalostettua raakaöljytonnia kohden. Tämä on alle viisi prosenttia Itämeren suojelukomission tavoitetasosta 3 g/tonni.
   
  Neste Oilin työturvallisuuden tärkein mittari on kumulatiivinen tapaturmataajuus (LWIF, poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden). Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Joulukuun lopussa LWIF-lukema oli 2,9 (3,8). Yhtiö saavutti siis vuoden 2007 yhdistetyn LWIF-tavoitteensa, joka oli alle 3,5. TRIF-lukema (kirjattujen tapaturmien kokonaismäärä) oli 5,7 (8,7). Tämän työturvallisuuden uuden mittarin tavoite vuodeksi 2008 on alle 5.
   
  Neste Oil osallistui hiilidioksidin (CO2) päästöoikeuksien kaupankäyntiin ostamalla ja myymällä pienehkön erän joulukuun 2007 päästöoikeusjohdannaisia. Yhtiö täytti kaikki vuoden 2007 hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. Vuoden 2007 päästöt on todennettu, ja yhtiö pystyy raportoimaan ja luovuttamaan viranomaisille vuoden 2007 kokonaispäästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia.
   
  EU:n REACH-asetus (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettelyt) tuli voimaan 1.6.2007. Asetus pannaan täytäntöön 11 vuoden siirtymäaikana, josta neljä ensimmäistä vuotta ovat Neste Oilin kannalta tärkeimmät. Neste Oil on osallistunut Euroopan öljy-yhtiöiden organisaation Concawen yhteistyöhön, ja yhtiön REACH-järjestelmän vaatimusten täyttämiseen liittyvä projekti on edennyt suunnitellusti.
   
  Vuonna 2007 Neste Oil kuului useaan kestävän kehityksen indeksiin, kuten maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Norjalainen pankkikonserni Storebrand myönsi Neste Oilille yhteiskuntavastuullisuutta osoittavan "Best in Class" -tunnustuksen. Neste Oil pääsi myös Innovestin The Global 100 -listalle, joka on muodostettu maailman vastuullisimmista yrityksistä ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin.
   
   
  Tutkimus ja kehitys
   
  Sekä raakaöljyyn että uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuviin polttoaineisiin keskittyvä tutkimus ja kehitys on tärkeää Neste Oilin strategian toteuttamisessa. Neste Oilin T&K-kustannukset nousivat 27 prosenttia vuodesta 2006 ja olivat yhteensä 28 miljoonaa euroa (22 milj.). Tärkeimmät T&K-hankkeet liittyivät uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin raaka-ainepohjan laajentamiseen.
   
   
  Strategian toteutus
   
  Neste Oil jatkoi puhtaampien polttoaineiden strategiansa toteuttamista vuonna 2007. Yhtiö selvittää edelleen mahdollisuuksia lisätä investointeja uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselin tuotantoon ulkomailla ja jatkojalostuskapasiteettiin Suomen jalostamoissaan dieselin tuotannon lisäämiseksi. Lupaavia mahdollisuuksia on myös perusöljykapasiteetin lisäämiseen ja Öljyn vähittäismyynnin toiminnan laajentamiseen Itämeren alueella.
   
  Diesel-projekti
   
  Kesäkuussa käynnistetty Porvoon jalostamon uusi dieselin tuotantolinja pysäytettiin syyskuun lopussa suunniteltua huoltoseisokkia varten. Seisokki pitkittyi, kun sen aikana paikannettiin yli 500 viallista venttiiliä, jotka vaihdettiin. Myös havaittu vuoto viivästytti yksikön uudelleenkäynnistystä. Linja on ollut jälleen käynnissä joulukuun alusta lähtien.
   
  Yhtiö arvioi, että uusi tuotantolinja nostaa Neste Oilin jalostusmarginaalia tulevaisuudessa yli 2 dollaria barrelilta laskettuna yhtiön koko vuosikapasiteetin eli 100 miljoonan barrelin mukaan.
   
   
  Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuva NExBTL-diesel
   
  Neste Oil tähtää maailman johtavaksi uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselin valmistajaksi. Johtava asema edellyttää useiden miljoonien tonnien vuosittaisia tuotantomääriä. Strategian kulmakivenä on yhtiön omaan teknologiaan perustuva huippulaatuinen NExBTL-diesel, joka on selvästi parempaa kuin nykyisin markkinoilla olevat kasvi- tai raakaöljypohjaiset dieseltuotteet. Neste Oilin pitkäaikaiseen kehitystyöhön perustuvaa dieseliä voidaan valmistaa lähes mistä tahansa kasviöljyistä tai eläinrasvoista.
   
  Porvoon jalostamon ensimmäinen NExBTL-laitos käynnistettiin heinäkuussa. NExBTL-teknologian on todettu toimivan teollisessa mittakaavassa ja suunnitellut tuotantomäärät ja haluttu tuotelaatu on saavutettu. Joitakin mahdollisuuksia parantaa prosessia ja katalyytteja on kuitenkin havaittu, ja parannuksia on tehty Porvoon laitokseen.
   
  Toinen NExBTL-laitos on rakenteilla Porvoossa, ja sen on määrä valmistua vuonna 2009. Alkuperäinen suunnitelma viivästyi ensimmäisestä yksiköstä saatujen kokemusten perusteella tehtyjen parannusten takia. Toisen yksikön investointikustannusten arvioidaan olevan yli 100 miljoonaa euroa. Laitoksen kapasiteetti on sama kuin ensimmäisen yksikön eli 170 000 tonnia vuodessa.
   
  Neste Oil ilmoitti marraskuussa rakentavansa Singaporeen NExBTL-laitoksen, jonka kapasiteetti on 800 000 tonnia uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaa dieseliä vuodessa. Hankkeen investointikustannukset ovat 550 miljoonaa euroa, ja laitoksen on määrä olla valmis vuoden 2010 lopussa.
   
  Yhdessä itävaltalaisen öljy- ja kaasualan yhtiön OMV:n kanssa Itävaltaan rakennettavan NExBTL-laitoksen suunnittelutyö on jatkunut, ja pitkäkestoinen ympäristövaikutusten arviointi on edelleen kesken.
   
  Neste Oil ja ranskalainen öljy-yhtiö Total päättivät helmikuussa 2007 keskeyttää hankkeen NExBTL-laitoksen rakentamiseksi Ranskaan arvioitua suurempien kustannusten takia.
   
  Julkinen keskustelu biopolttoaineiden raaka-ainetuotannon vastuullisuudesta kiihtyi vuonna 2007. Neste Oil on alusta asti edellyttänyt mahdollisimman suurta vastuullisuutta koko arvoketjussa viljelystä logistiikan kautta aina jalostukseen ja loppukäyttöön. Esimerkkinä tästä on yhtiön käyttämän palmuöljyn täydellinen jäljitettävyys. Neste Oil ei hyväksy sellaisia biopolttoaineiden raaka-aineita, jotka hankitaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeiltä alueilta (kuten koskemattomista metsistä) tai alueilta, jotka sitovat erityisen runsaasti hiiltä (kuten tropiikin suoalueet).
   
  Yhtiö tekee aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä biopolttoaineiden alalla, ja sen tavoitteena on kehittää vaihtoehtoisia, ruoaksi kelpaamattomia raaka-aineita, kuten hakkuutähteitä. Neste Oil yhdisti maaliskuussa voimansa Stora Enson kanssa kehittääkseen puuraaka-aineisiin perustuvien uuden sukupolven biopolttoaineiden tuotantoteknologiaa. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja rakennetaan Stora Enson Varkauden tehtaalle koelaitos. Tämän yhtiöiden puoliksi omistaman laitoksen on määrä käynnistyä vuonna 2009.
   
   
  Perusöljyt
   
  Neste Oilin ja Bapcon hanke Bahrainiin rakennettavasta perusöljylaitoksesta, jonka kapasiteetti on 400 000 tonnia vuodessa, on edennyt. Investointipäätös arvioidaan tehtävän vuonna 2008.  Neste Oilin omistusosuus laitoksesta on 45 %.
   
  Neste Oil allekirjoitti vuoden 2007 lopussa esisopimuksen abudhabilaisen Takreerin ja itävaltalaisen OMV:n kanssa yhteisen perusöljylaitoksen rakentamisesta Abu Dhabin Ruwaisiin. Takreer omistaa perustettavasta yhteisyrityksestä 60 prosenttia ja Neste Oil sekä OMV kumpikin 20 prosenttia. Suunniteltu laitos pystyy tuottamaan vuosittain 500 000 tonnia perusöljyjä. Varsinainen suunnitteluvaihe on tarkoitus käynnistää viimeistään vuoden 2008 toisella neljänneksellä, ja lopullinen investointipäätös tehtäneen vuonna 2009.
   
  Neste Oil vastaa ensimmäisessä vaiheessa molempien uusien laitosten tuotannon myynnistä.
   
   
  Öljyn vähittäismyynti
   
  Neste Oilin asemaverkoston laajentaminen jatkuu Itämeren alueella, jossa painopiste on Luoteis-Venäjä.
   
   
  Divestoinnit
   
  Helmikuussa Neste Oil myi 70 prosentin osuutensa teksasilaisesta Eastex Crude Companysta Eastex Crude Holding Companylle 15,5 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. Yhtiö tiedotti myös Riian kansainvälisen lentoaseman lentopolttoaineliiketoiminnan myynnistä Statoilille.
   
   
  Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
   
  Neste Oil ilmoitti vuoden 2008 tammikuun alussa, että sen tytäryhtiö Neste Jacobs ostaa suunnittelutoimisto Rinteknon. Kaupan jälkeen Neste Jacobsista tulee Pohjoismaiden vahvin kemianteollisuuden ja biotekniikan suunnittelupalveluja myyvä toimisto. Sen palveluksessa on yhteensä noin 750 henkilöä. Osapuolet eivät ole julkistaneet kauppahintaa.
   
   
  Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit
   
  Öljymarkkinat ovat osoittautuneet hyvin vaihteleviksi. Öljynjalostajat ovat alttiina poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat lyhyellä aikavälillä vaikuttaa yhtiöiden tuotteiden tarjontaan ja kysyntään. Äkilliset suunnittelemattomat tuotantokatkokset jalostamoyksiköissä muodostavat myös riskin. Kasvavat investointikustannukset ja uusien, kilpailukykyisten raaka-aineiden kehittäminen saattavat vaikuttaa yhtiön kasvusuunnitelmiin.
   
  Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset
  jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen vaihtokurssi. Raakaöljyn lyhyen aikavälin hintavaihtelut vaikuttavat konsernin tulokseen lähinnä varastovoittojen tai -tappioiden kautta.
   
  Tarkempia tietoja riskeistä ja riskinhallinnasta on saatavissa Neste Oilin vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
   
   
  Lähiajan näkymät
   
  Maailmanlaajuisia öljyn kysyntäennusteita tarkistettiin alaspäin vuoden 2008 alussa. Kasvun ennustetaan vielä jatkuvan Aasiassa, mutta suurimpana kysymysmerkkinä on edelleen Yhdysvaltain kysynnän kehitys mahdollisen talouden taantuman uhatessa.
   
  Alalla on suunniteltu jalostuskapasiteetin lisäyksiä, mutta kasvavat investointikustannukset ja resurssipula saattavat estää osaa hankkeista toteutumasta lähivuosina. Näin ollen jalostusmarkkinat ovat edelleen suotuisat, ja ainakin kehittyneiden jalostamoiden jalostusmarginaalit säilynevät tasaisina, ellei liikennepolttoaineiden kysyntä laske merkittävästi.
   
  Bensiinimarkkinat olivat tammikuussa heikot, ja varastot olivat normaalilla tasolla. Bensiinin markkinatilanteen odotetaan kiristyvän ensimmäisen neljänneksen loppua kohden, kun jalostamot siirtyvät kesälaatuisen bensiinin tuotantoon ja huoltoseisokit alkavat.
   
  Dieselin marginaalien pitäisi pysyä hyvinä kysynnän kasvaessa, kun autokannan dieselöityminen jatkuu. Jalostamoiden huoltoseisokit tukevat myös dieselmarkkinoita.
   
  Neste Oilin jalostamoilla ei ole suurseisokkeja vuonna 2008. Uuden diesellinjan arvioidaan tuottavan odotusten mukaisesti, vaikka sillä tehdään huoltotöitä vuoden aikana.
   
  Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan NExBTL-dieselin kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä ja Porvoon laitoksen toimivan normaalisti.
   
  Öljyn vähittäismyynnin myyntimäärät kasvavat edelleen Itämeren alueella, vaikka talouskasvu saattaakin hieman hidastua osassa alueen maista. Dieselin kysynnän ennustetaan kasvavan Suomessa.
   
  Tankkerirahtimarkkinat säilyvät haasteellisina, ja aikarahtauskustannukset näyttävät pysyttelevän epätavallisen korkeina. Tämä aiheuttaa painetta Shippingin tuloskehitykselle.
   
  Riippuen lopullisista investointipäätöksistä konsernin investointien arvioidaan olevan noin 500 miljoonaa euroa vuonna 2008.
   
   
  Osingonjakoehdotus ja varsinainen yhtiökokous
   
  Neste Oilin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oil Oyj maksaisi osakkeenomistajille vuodelta 2007 osinkoa 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 256,4 miljoonaa euroa.
   
  Neste Oilin yhtiökokous pidetään 14.3.2008 klo 11.00 Suomen Kansallisoopperassa.
   
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle myös, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT.
   
   
  Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen tuloksen julkistamispäivä
   
  Neste Oil julkistaa vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen tuloksen 24.4.2008 noin klo 9.00.
   
   
  Espoossa 6.2.2008
   
  Neste Oil Oyj
  Hallitus
   
   
  Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut pääomakustannukset, tulevan kassavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää.  Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", "ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.
   
   
   


   
   


   
   


   
   
  LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
   


   
   


   
   
  LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
   


   
  TUNNUSLUVUT


   


  KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT
   
  1. LAADINTAPERIAATTEET
   
  Konsernin tilinpäätöskatsaus on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
  (IFRS) mukaan.
   
  Laadintaperiaatteet ovat yhtenäiset konsernin vuositilinpäätöksen 2006
  periaatteiden kanssa. Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia vuoden 2007
  tilinpäätöksessä, mutta niillä ei ole merkitystä konsernin toiminnassa:

  - IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan
  soveltaminen IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti
  - IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala
  - IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
  - IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja  arvonalentumiset.                                                                                                                                                                   
  2. MYYDYT TYTÄRYRITYKSET
   


   
  Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat muodostuvat 31.12.2006 Eastex Crude Companyn kirjanpitoarvosta.
   
  3. OMAT OSAKKEET
   


   


   


   


   


   


   


   
  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
   
  TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
   
  Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin, yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.
   
  Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos
   
  Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin
   
  Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
   
  Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Tilikauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla, verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
   
  Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset
   
  Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
   
  Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)
   
  Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)
   
  Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
   
   
  Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
   
  Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
   
  Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat, varaukset ja eläkevelvoitteet
   
  Tutkimus- ja kehitysmenot = Tutkimus- ja kehitysmenot sisältävät tuloslaskelmaan kirjatut konsernin kaikkia toimialoja palvelevan Tutkimus & teknologia -yksikön kulut sekä toimialojen oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulut. Luku sisältää aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot. Kulut esitetään bruttona vähentämättä saatuja avustuksia.
   
  OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
   
  Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
   
  Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
   
  Kassavirta / osake = Liiketoiminnan nettokassavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
   
  Hinta / voitto -suhde (P/E) = Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi tilikauden lopussa / Osakekohtainen tulos
   
  Osinko tuloksesta, % = 100 x Osakekohtainen osinko / (Tulos / osake)
   
  Efektiivinen osinkotuotto, % = 100 x Osakekohtainen osinko / Viimeinen kaupantekokurssi