31 Heinäkuu 2008

NESTE OILIN TAMMI-KESÄKUUN OSAVUOSIKATSAUS 2008

- toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto 181 miljoonaa euroa

 Toinen neljännes lyhyesti:
- Liikevaihto 4 420 miljoonaa euroa (Q2/07: 3 207 milj.)
- Vertailukelpoinen liikevoitto 181 miljoonaa euroa (Q2/07: 225 milj.)
- Liikevoitto 290 miljoonaa euroa (Q2/07: 314 milj.)
- Osakekohtainen tulos 0,83 euroa (Q2/07: 0,88 euroa)
- Liiketoiminnan kassavirta 314 miljoonaa euroa (Q2/07: 460 milj.)
- Nettovelat 1 017 miljoonaa euroa (Q2/07: 776 milj.)
- Kokonaisjalostusmarginaali 12,38 dollaria/barreli (Q2/07: 11,92), uusi kvartaaliennätys
 
 
Toimitusjohtaja Risto Rinne:
 
"Öljytuotemarkkinat jakautuvat heikkoon bensiiniin ja vahvaan dieseliin. Meidän jalostamomme keskittyvät dieselin tuotantoon, minkä seurauksena toisen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalimme oli ennätyskorkea. Valitettavasti uuden diesellinjamme käyttöaste on ollut pettymys. Linja oli pois käytöstä lähes koko toisen neljänneksen, eikä yksikkö ole vielä lunastanut odotuksiamme."
 
"Toisen neljänneksen aikana teimme kaksi merkittävää investointipäätöstä, jotka ovat olennaisia strategiamme toteuttamisessa. Rakennamme Rotterdamiin suuren uusiutuvaa dieseliä valmistavan NExBTL-laitoksen, joka on samanlainen kuin Singaporeen rakenteilla oleva laitos. Lisäksi rakennamme Bahrainiin ison korkealaatuista perusöljyä valmistavan tehtaan yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa."
 
 
Lisätietoja:
 
Risto Rinne, toimitusjohtaja, puh. 010 458 4990
Petri Pentti, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
 
 
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
 
Toisen vuosineljänneksen tulosta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus pidetään tänään 31.7.2008 klo 11.30 Hotelli Kämpin Peilisalissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Esitysmateriaali on saatavilla Neste Oilin internetsivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi.
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 31.7.2008 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3023 4426. Tunnus on Neste Oil. Puhelua voi seurata myös osoitteessa http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?p=irol-eventDetails&c=189806&eventID=1899772 ja puhelun nauhoite on kuunneltavissa viikon ajan numerossa +44 (0)20 8196 1998, koodi 725434.NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008      
Tilintarkastamaton
 
Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.
 
AVAINLUVUT
 
 
* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta.
 
 
Yhtiön toisen vuosineljänneksen tulos
 
Neste Oilin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 38 prosenttia 4 420 miljoonaan euroon (3 207 milj.), mikä johtui pääasiassa öljytuotteiden kohonneista hinnoista.  
 
Toisen neljänneksen liikevoitto oli 290 miljoonaa euroa (314 milj.) sisältäen 119 miljoonaa euroa (55 milj.) varastovoittoja.
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 181 miljoonaa euroa (225 milj.). Kokonaisjalostusmarginaali nousi, uusiutuvien polttoaineiden marginaalit olivat hyvät ja rahtihinnat kohosivat, mutta heikko Yhdysvaltain dollari ja Erikoistuotteet-toimialan matalammat marginaalit vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Lisäksi ylläpitokustannukset ja poistot olivat korkeammat kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Yhtiö ei onnistunut saamaan täyttä hyötyä vahvoista dieselmarginaaleista, koska uusi dieselin tuotantolinja Porvoossa oli huhtikuisen tulipalon seurauksena pois käytöstä lähes koko neljänneksen ajan.
 
Öljynjalostuksen toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 133 miljoonaa euroa (168 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 13 miljoonaa euroa (-5 milj.), Erikoistuotteiden 19 miljoonaa euroa (41 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 11 miljoonaa euroa (17 milj.) ja Shippingin 20 miljoonaa euroa (12 milj.).
 
Konsernin tulos ennen veroja oli 284 miljoonaa euroa (304 milj.) ja voitto 213 miljoonaa euroa (227 milj.). Osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (0,88).
 
 
Yhtiön tammi-kesäkuun tulos
 
Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 7 717 miljoonaa euroa (5 664 milj.).
 
Kuuden kuukauden liikevoitto oli 494 miljoonaa euroa (478 milj.), josta varastovoittojen osuus oli 194 miljoonaa euroa (84 milj.).
 
Tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 300 miljoonaa euroa (383 milj.). Kokonaisjalostusmarginaali oli aikaisempaa korkeampi ja Uusiutuvien polttoaineiden myyntikate hyvä, mutta heikko Yhdysvaltain dollari ja Erikoistuotteet-toimialan matalat marginaalit vaikuttivat negatiivisesti vertailukelpoiseen liikevoittoon.  
 
Öljynjalostuksen kuuden kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 230 miljoonaa euroa (274 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 15 miljoonaa euroa (-10 milj.), Erikoistuotteiden 27 miljoonaa euroa (73 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 20 miljoonaa euroa (28 milj.) ja Shippingin 29 miljoonaa euroa (33 milj.).
 
Konsernin tulos ennen veroja oli 475 miljoonaa euroa (465 milj.) ja voitto 356 miljoonaa euroa (345 milj.). Osakekohtainen tulos oli 1,38 (1,34).
 
Liiketoiminnan pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE, %) tärkeimpänä taloudellisena mittarinaan. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli kesäkuun lopussa 12,7 prosenttia ja jäi alle tavoitteen, joka on vähintään 15 prosenttia suhdannekierron aikana (tilikausi 2007: 15,5 %).
 
 
 
Investoinnit ja rahoitus
 
Tammi-kesäkuun investoinnit olivat 192 miljoonaa euroa (177 milj.), josta Öljynjalostuksen osuus oli 68 miljoonaa euroa, Uusiutuvien polttoaineiden 77 miljoonaa euroa, Erikoistuotteiden 3 miljoonaa euroa, Öljyn vähittäismyynnin 23 miljoonaa euroa ja Shippingin 1 miljoonaa euroa. Muut-segmentin investoinnit olivat 20 miljoonaa euroa.
 
Tammi-kesäkuun poistot olivat 112 miljoonaa euroa (84 milj.).
 
Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 1 017 miljoonaa euroa (31.6.2007: 755 milj.). Kasvun taustalla on pääasiassa nettokäyttöpääoman kasvu, joka johtuu raakaöljyn ja öljytuotteiden kohonneista hinnoista. Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 19 miljoonaa euroa (13 milj.).
 
Neste Oilin luottojen keskikorko oli 4,5 prosenttia kesäkuun lopussa ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 4,4 vuotta.
 
Liiketoiminnan kassavirta oli tammi-kesäkuussa 201 miljoonaa euroa (353 milj.).
 
Yhtiön omavaraisuusaste oli 43,5 prosenttia (31.12.2007: 49,9 %), velkaantumisaste 40,5 prosenttia (31.12.2007: 31,1 %) ja velan osuus kokonaispääomasta 28,8 prosenttia (31.12.2007: 23,7 %).
 
Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät, sitovat luottolimiittisopimukset olivat kesäkuun lopussa 1 246 miljoonaa euroa (31.12.2007: 1 492 milj.).
 
Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrasta. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.
 
 
Markkinakatsaus
 
Raakaöljyn hinnan nousu jatkui toisella neljänneksellä. Brent Dated -raakaöljy saavutti kesäkuussa ennätyksellisen 139,10 dollarin hinnan barrelilta ja maksoi toisella neljänneksellä keskimäärin 121,38 dollaria barrelilta (68,76). Vaikka kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa, raakaöljyvarastot pienentyivät korkean hinnan ja markkinoiden epäsuotuisan rakenteen seurauksena. Rahoitusmarkkinoiden ongelmat, heikkenevä Yhdysvaltain dollari sekä arvopaperimarkkinoiden heikot tuotot saivat sijoittajat siirtämään varojaan entistä enemmän hyödykemarkkinoille, kuten öljyyn. Brent Dated ja Urals -raakaöljyjen välinen hintaero kasvoi -4,44 dollariin barrelilta (-3,45), mikä johtui polttoöljyn matalasta marginaalista ja raskaamman raakaöljyn lisääntyneestä tarjonnasta.
 
Viitejalostusmarginaalit olivat alhaisempia kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Keskitisleiden markkinat olivat vahvat, ja niiden marginaalit kohosivat ensimmäisestä neljänneksestä, kun taas muiden öljytuotteiden marginaalit olivat heikot. Luoteis-Euroopan kehittyneiden, ns. complex-jalostamoiden kansainvälinen viitejalostusmarginaali (IEA Brent Cracking) oli keskimäärin 5,51 dollaria barrelilta (7,90).
 
Keskitisleiden ja erityisesti dieselin markkinat olivat toisella neljänneksellä vahvat. Useilla jalostamoilla oli huoltoseisokkeja ja jotkut yksinkertaiset jalostamot vähensivät taloudellisista syistä tuotantoaan, mikä kiristi tarjontaa ja pienensi varastoja. Dieselin käyttö liikenteen polttonesteenä kasvoi, ja marginaaleja vahvisti myös dieselin käyttö sähköntuotannossa Kiinassa ja Etelä-Amerikassa.  
 
Yhdysvalloissa bensiinin kysyntä laski vuoden takaisesta ennätyskorkeiden vähittäismyyntihintojen ja maan hiipuvan talouskasvun seurauksena. Pienentyvistä varastoista huolimatta bensiinin marginaalit olivat hyvin matalat. Nykyisellä hintatasolla etanolin lisääminen bensiiniin on kannattavaa, mikä kiristää marginaalia edelleen.
 
Polttoöljyn marginaalit olivat erittäin matalat, mikä johtui Venäjän kasvaneesta viennistä.
 
Neste Oilin huippulaatuisen NExBTL-dieselin kysyntä ja marginaalit ovat säilyneet hyvinä.
 
Öljyn vähittäismyynnissä korkea öljyn hinta kiristi erityisesti bensiinin marginaaleja ja myyntiä. Dieselin kysyntä on sen sijaan säilynyt vahvana henkilöautokannan dieselöitymisen ansiosta.
 
Raakaöljyn rahtimarkkinat olivat erittäin vahvat, mikä johtui tilapäisestä kapasiteetin puutteesta. Pohjanmeren raakaöljyn rahtihinnat olivat 81 prosenttia ja Itämeren 75 prosenttia korkeammat kuin edellisen vuoden toisella neljänneksellä.
 
 
Merkittävimmät markkinatekijät
 
 
 
Myynti ja tuotanto
 
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia ja % kokonaismyynnistä)
 
 
 
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia ja % kokonaismyynnistä)
 
 
 
Dieselin myynti laski hieman vuoden 2007 toisen neljänneksen tasolta, mikä johtui Porvoon dieselyksikön ongelmista ja muista Porvoossa tehdyistä huoltotöistä. Bensiiniä sitä vastoin myytiin vuoden takaista enemmän, kun yhtiö pienensi bensiinivarastojaan.
 
Neste Oil jalosti toisen neljänneksen aikana 3,6 miljoonaa tonnia (3,6 milj.) raakaöljyä ja muita syöttöaineita, mistä 2,9 miljoonaa tonnia (2,9 milj.) Porvoossa ja 0,7 miljoonaa tonnia (0,7 milj.) Naantalissa. Porvoon jalostamon raakaöljyn jalostuskapasiteetin käyttöaste oli 89 prosenttia (96 %) ja Naantalin jalostamon 96 prosenttia (95 %).
 
Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn osuus Neste Oilin jalostamoiden kokonaissyötöstä oli toisella neljänneksellä 54 prosenttia (43 %).
 
 
SEGMENTTIKATSAUKSET
 
Neste Oilin liiketoiminta on jaettu kuuteen segmenttiin, jotka ovat: Öljynjalostus, Uusiutuvat polttoaineet, Erikoistuotteet, Öljyn vähittäismyynti, Shipping ja Muut.
 
Öljynjalostus
 
 
 
Öljynjalostuksen liikevoitto oli 231 miljoonaa euroa (246 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 133 miljoonaa euroa (168 milj.).
 
Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali oli ennätyskorkea 12,38 dollaria barrelilta (11,92). Euromääräisenä jalostusmarginaali oli kuitenkin matalampi kuin vuotta aiemmin. IEA Brent Cracking -viitejalostusmarginaali heikkeni 5,51 dollariin barrelilta (7,90). Tämä johtui pääasiassa vahvasta dieselmarkkinasta ja Urals- ja Brent Dated -raakaöljyjen kasvaneesta hintaerosta sekä Yhdysvaltoihin myydyn matalan höyrynpaineen bensiinin hyvistä marginaaleista. Kasvaneet muuttuvat kustannukset, kuten energian hinta, rasittivat kuitenkin kokonaisjalostusmarginaalia.
 
Vaikka kokonaisjalostusmarginaali oli hyvä, heikko Yhdysvaltain dollari, kohonneet huoltokustannukset ja trading-toiminnan huonompi tulos vaikuttivat segmentin tulokseen negatiivisesti.
 
Öljynjalostuksen kumulatiivinen 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli kesäkuun lopussa 19,5 prosenttia.
 
 
Uusiutuvat polttoaineet
 
 
 
Uusiutuvat polttoaineet -segmentin toisen neljänneksen liikevoitto oli 12 miljoonaa euroa (-4 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 13 miljoonaa euroa (-5 milj.).
 
Selvän kasvun taustalla olivat ensimmäisen NExBTL-laitoksen käynnistyminen Porvoossa vertailujakson jälkeen ja NExBTL-dieselin hyvät marginaalit. Projekti- ja kehittämiskustannukset vaikuttivat negatiivisesti segmentin tulokseen.
 
Uusiutuvat polttoaineet -segmentin kumulatiivinen 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli kesäkuun lopussa 8,0 prosenttia.
 
 
Erikoistuotteet
 
 
Erikoistuotteiden toisen neljänneksen liikevoitto oli 28 miljoonaa euroa (47 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 19 miljoonaa euroa (41 milj.).
 
Segmentin kaikkien liiketoimintojen kannattavuus heikkeni vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna. Peruöljyjen marginaaleja rasitti jatkuva raaka-ainekustannusten nousu. Bensiinikomponenteissa sekä myyntimäärät että marginaalit olivat alempia kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä, joka oli erityisen vahva. Nynas Petroleum kärsi korkeasta raakaöljyn hinnasta.
 
Erikoistuotteiden kumulatiivinen 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli kesäkuun lopussa 18,0 prosenttia.
 
 
Öljyn vähittäismyynti
 
*Sisältää sekä asemien myynnin että suoramyynnin
 
Öljyn vähittäismyynnin toisen neljänneksen liikevoitto oli 11 miljoonaa euroa (18 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 11 miljoonaa euroa (17 milj.). Lukuihin sisältyy Itämeren alueen terminaaliliiketoiminnan yhteistyökumppanin saatavista tehty 4 miljoonan euron alaskirjaus.
 
Huolimatta yleisestä bensiinin kysynnän laskusta Suomessa Neste Oilin bensiinin markkinaosuus ja myyntimäärät kasvoivat kotimaassa. Dieselin kysyntä Suomessa on sen sijaan lisääntynyt, mikä kasvatti 9 prosentilla yhtiön dieselin myyntiä. Neste Green -diesel lanseerattiin pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla toukokuussa. Tuote sisältää vähintään 10 prosenttia uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä ja on ollut menestys.
 
Suomen asemien uudistaminen Neste Oil -ilmeen mukaisiksi on käynnissä, ja kesäkuun loppuun mennessä oli uudistettu 88 asemaa. Vuoden 2008 aikana uudistetaan yhteensä 275 asemaa.  
 
Myyntimäärät kasvoivat hieman Venäjällä, mutta marginaalit olivat matalammat kuin erityisen vahvalla vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Viron ja Latvian talouskasvun hidastuminen on johtanut bensiinin kysynnän laskuun, mutta marginaalit ovat säilyneet ennallaan.  
 
Neste Oililla oli kesäkuun lopussa 893 (896) asemaa Suomessa ja 277 (248) Itämeren alueella.
 
Öljyn vähittäismyynnin kumulatiivinen 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli kesäkuun lopussa 14,1 prosenttia.
 
 
Shipping
 
 
Shippingin toisen neljänneksen liikevoitto oli 23 miljoonaa euroa (16 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 20 miljoonaa euroa (12 milj.).
 
Parantuneen kannattavuuden taustalla olivat vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkeat raakaöljyn rahtihinnat sekä erinomainen laivaston käyttöaste. Tulokseen vaikuttivat negatiivisesti kohonnut laivapolttoaineen hinta, kasvaneet satamamaksut ja heikentynyt Yhdysvaltain dollari.
 
Shippingin kumulatiivinen 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 8,1 prosenttia.
 
 
Osakkeet, kaupankäynti ja omistus
 
Toisella neljänneksellä käytiin kauppaa yhteensä 111 427 885 Neste Oilin osakkeella eli noin 2,2 miljardilla eurolla. Osakkeen korkein noteeraus oli 23,29 euroa ja alin 17,81 euroa. Neljänneksen päätöskurssi oli 18,72 euroa ja yhtiön markkina-arvo kauden lopussa 4,8 miljardia euroa. Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,8 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,7 prosenttia yhtiön osakkeista.
 
Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli kesäkuun lopussa 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista lainkaan omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole oikeutta ostaa takaisin yhtiön osakkeita eikä laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.
 
Kesäkuun 2008 lopussa Suomen valtio omisti Neste Oilin osakkeista 50,1 prosenttia, ulkomaalaiset omistajat 24,7 prosenttia, suomalaiset instituutiot 17,1 prosenttia ja suomalaiset kotitaloudet 8,0 prosenttia.
 
Oikeudenkäynti
 
Kuten yhtiö tiedotti huhtikuun alussa, Porvoon öljynjalostamon uuteen diesellinjaan liittyneiden mekaanisten asennustöiden taloudellisessa loppuselvityksessä syntynyt erimielisyys pääurakoitsijan YIT Groupin kanssa on välimiesoikeuden käsiteltävänä.
 
 
Henkilöstö
 
Neste Oilin henkilöstömäärä oli toisella neljänneksellä keskimäärin 5 099 (4 761). Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli 5 477 työntekijää (30.6.2007: 4 956).
 
 
Terveys, turvallisuus ja ympäristö
 
Neste Oilin tärkein työturvallisuuden mittari TRIF oli kesäkuun lopussa 6,3 (5,7). Mittari kertoo oman henkilöstön ja yhtiölle työskentelevien aliurakoitsijoiden kirjattujen tapaturmien kokonaismäärän miljoonaa työtuntia kohden. Tavoitetaso koko vuodelle 2008 on alle 5. 
 
Kesäkuun loppuun mennessä sattui 29 poissaoloon johtanutta tapaturmaa, ja poissaoloon johtavien tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti kertova tapaturmataajuus (LWIF) oli 3,6. Tavoitetaso on alle 3.
 
 
Strategian toteuttaminen
 
Neste Oil on jatkanut puhtaamman liikenteen strategiansa toteuttamista ja tehnyt  investointipäätöksiä uusiutuvan dieselin ja muiden korkealaatuisten tuotteiden, kuten perusöljyjen, tuotannon lisäämiseksi.
 
NExBTL - uusiutuva diesel
 
Neste Oilin kasvustrategian kulmakivenä on yhtiön oma, uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön perustuva NExBTL-teknologia, jonka avulla tuotetaan huippulaatuista dieseliä. Uusiutuvista raaka-aineista valmistettava NExBTL-diesel on selvästi parempaa kuin muut markkinoilla olevat biodieselit (FAME) ja nykyiset raakaöljypohjaiset dieselit. NExBTL-dieseliä voidaan valmistaa lähes mistä tahansa kasviöljystä tai eläinrasvasta.
 
Neste Oil rakentaa parhaillaan Porvooseen toista NExBTL-laitosta, jonka on määrä valmistua vuonna 2009. Sen investointikustannusten arvioidaan olevan yli 100 miljoonaa euroa. Laitoksen kapasiteetti on sama kuin ensimmäisen eli 170 000 tonnia vuodessa. Maaliskuussa alkoivat myös Singaporen NExBTL-laitoksen rakennustyöt. Sen kapasiteetti on 800 000 tonnia vuodessa ja investointikustannus noin 550 miljoonaa euroa. Laitoksen on määrä valmistua vuoden 2010 loppuun mennessä.
 
Kesäkuussa Neste Oil ilmoitti rakentavansa toisen ison NExBTL-laitoksen Rotterdamiin Hollantiin. Laitoksen kapasiteetti on 800 000 tonnia vuodessa ja investointikustannukset noin 670 miljoonaa euroa. Laitoksen on määrä olla tuotannossa vuonna 2011.
 
Euroopan unionin biopolttoaineita koskeva lainsäädäntötyö on käynnissä. EU-parlamentin odotetaan äänestävän uusiutuvaa energiaa koskevasta direktiivistä syyskuussa.
 
Neste Oil jatkaa aktiivista tutkimus- ja tuotekehitystyötään uusiutuvien polttoaineiden alueella. Yhtiön tavoitteena on siirtyä vuoteen 2020 mennessä kokonaan ruuaksi kelpaamattomien raaka-aineiden, kuten hakkuutähteiden ja uudenlaisten syötäväksi kelpaamattomien öljyjen käyttöön. Neste Oilin ja Stora Enson yhteinen hanke hakkuutähteiden kaasutus- ja kaasunpuhdistusteknologian kehittämiseksi etenee suunnitelmien mukaan.
 
Perusöljyt
 
Neste Oil, Bahrain's Oil & Gas Holding Company (OGHC) ja Bahrain Petroleum Company (Bapco) päättivät kesäkuussa rakentaa korkealaatuista perusöljyä valmistavan tehtaan Bahrainiin. Tehtaan kapasiteetti on 400 000 tonnia vuodessa, ja siitä tulee yksi maailman suurimmista VHVI-perusöljyä (very high viscosity index) valmistavista yksiköistä. Tuotetta käytetään huippuluokan voiteluöljyjen valmistuksessa. Tehtaan on määrä valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. Hankkeen investointikustannusten arvioidaan olevan 250-300 miljoonaa euroa, josta Neste Oilin osuus on 45 prosenttia.
 
 
Jalostamohankkeet
 
Neste Oil päätti kesäkuussa rakentaa noin 80 miljoonan euron isomerointiyksikön Porvooseen. Uuden yksikön kapasiteetti on 600 000 tonnia vuodessa. Se muuntaa bensiinijakeita arvokkaammaksi ja laadukkaammaksi bensiiniksi ja nostaa samalla bensiinin kokonaistuotantoa 200 000 tonnilla vuodessa. Isomerointiyksikön rakentaminen alkaa vuonna 2009, ja sen on määrä olla tuotannossa vuoden 2011 alussa.
 
Yhtiö selvittää edelleen uuden jatkojalostusyksikön rakentamista Naantaliin dieseltuotannon kasvattamiseksi.
 
 
Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit
 
Öljymarkkinat ovat edelleen hyvin vaihtelevat. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan.
 
Loppuvuoden 2008 suurimmat epävarmuustekijät liittyvät raakaöljyn korkeaan hintaan ja USA:n talouden taantumiseen. Nämä tekijät vaikuttavat todennäköisesti öljytuotteiden ja erityisesti bensiinin kysyntään. Myös äkilliset, suunnittelemattomat tuotantokatkokset yhtiön laitoksilla muodostavat lyhyen aikavälin riskin. 
 
Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin kasvusuunnitelmiin.
 
Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi.
 
Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta on saatavissa yhtiön vuoden 2007 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
 
 
Lähiajan näkymät

Bensiinin kulutus on laskenut Yhdysvalloissa ja Euroopassa, ja kasvava osuus kysynnästä tyydytetään etanolilla. Kehitys jatkunee samanlaisena, joten bensiinimarginaalien ja bensiiniin erikoistuneiden jalostamoiden käyttöasteiden arvioidaan pysyvän matalina. Kehittymättömät jalostamot kärsivät sekä bensiinin että raskaan polttoöljyn heikoista marginaaleista, ja siksi niiden tuotantoa supistetaan. Tämä rajoittaa myös dieselin tuotantoa.
 
Dieselin kysynnän odotetaan olevan suurempaa kuin tarjonnan, joten dieselmarginaalien arvioidaan pysyvän korkealla. Tästä hyötyvät jalostuskapasiteettinsa dieselin tuotantoon suunnanneet jalostajat kuten Neste Oil.
 
Yhtiön tuorein dieselkapasiteetin lisäys, Porvoon uusi dieselin tuotantolinja, on kärsinyt huhtikuista tulipaloa seuranneista tuotannollisista rajoitteista. Niiden poistamiseksi yksikkö suljetaan elokuun jälkipuoliskolla huoltotöitä varten noin puolentoista kuukauden ajaksi.
 
Perusöljyjen marginaalien odotetaan tervehtyvän, kun raakaöljyjen hinnat vakautuvat. Bensiinikomponenttien marginaalien arvioidaan jäävän edellisvuotista matalammiksi heikon bensiinimarkkinan takia.
 
Porvoon NExBTL-laitoksella tehdään huoltotöitä ja teknisiä parannuksia vuoden 2008 jälkipuoliskolla.
 
Neste Oilin vähittäismyynnin myyntimäärien odotetaan kasvavan vuoden 2008 jälkipuoliskolla verrattuna vuoden 2007 vastaavaan jaksoon, vaikka kysynnän uskotaan heikkenevän korkeista öljytuotteiden hinnoista ja Itämeren alueen talouskasvun hidastumisesta johtuen.
 
Shippingin rahtihinnat ovat olleet heinäkuussakin vuodenaikaan nähden tavallista korkeammat.
 
Heikolla Yhdysvaltain dollarilla on negatiivinen vaikutus konsernin toisen vuosipuoliskon tulokseen.
 
Yhtiön investointien arvioidaan olevan noin 600 miljoonaa euroa vuonna 2008.
 
 
 
Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tulos
 
Neste Oil julkaisee vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tuloksensa 24.10.2008 noin klo 9.00.
 
 
Espoossa 30. heinäkuuta 2008
 
Neste Oil Oyj
Hallitus
 
 
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut pääomakustannukset, tulevan kassavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää.  Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", "ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
 
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
 
Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin, yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.
 
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos
 
Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla, verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset
 
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
 
Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)
 
Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)
 
Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
 
Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat, varaukset ja eläkevelvoitteet
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
 
Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
 
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
 
Kassavirta / osake = Liiketoiminnan nettokassavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana