24 Maaliskuu 2014

Neste Oilin Porvoon jalostamon voimalaitoksen uudistamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistunut

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
24.3.2014 klo 10.00

Neste Oilin Porvoon jalostamon voimalaitoksen uudistamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistunut

Neste Oilin Porvoon jalostamon voimalaitoksen uudistamishanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-menettely) on valmistunut. Uudistamishankkeella Neste Oil valmistautuu Porvoon jalostamon energiantuotantoyksiköiden vanhimpien osien korvaamiseen uusilla sekä täyttämään tulevaisuuden tiukemmat päästö- ja energiatehokkuusvaatimukset. Mahdollisesti vaiheittain toteutettavien uusien yksiköiden arvioidaan olevan kokonaisuudessaan toiminnassa vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Valmistunut ympäristövaikutusten arviointiselostus sisältää tiedot voimalaitoksen uudistamishankkeen eri toteutusvaihtoehdoista sekä arvion niiden ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutukset arvioitiin kolmen eri toteutusvaihtoehdon osalta. Tehdyn arviointityön perusteella kaikissa selvitetyissä vaihtoehdoissa hankkeella on positiivisia ympäristövaikutuksia, sillä voimalaitoksen uudistaminen pääosin vähentää nykyisin syntyviä päästöjä.

Arviointiselostus on avoin lausunnoille ja mielipiteille 5.5.2014 asti. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena Uudenmaan ELY-keskukseen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 28.4.2014 klo 18.00-20.00 Kilpilahden lupatoimistolla (entinen Kulloon koulu) osoitteessa Kulloonlahdentie 17.

Lue lisää ympäristövaikutusten arvioinnista 2.5.2013 julkaistusta tiedotteesta.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Jussi Hintikka, energiajohtaja, puh. 050 458 4799
Outi Piirainen, ympäristöasiantuntija, puh. 050 458 3925 (YVA-menettely)

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi