11 Syyskuu 2014

Neste Oilin pääomamarkkinapäivä Lontoossa: tavoitteena kilpailukyvyn vahvistaminen ja kasvu

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
11.9.2014 klo 14.00 (EET)

Neste Oilin pääomamarkkinapäivä Lontoossa: tavoitteena kilpailukyvyn vahvistaminen ja kasvu

Neste Oil järjestää pääomamarkkinapäivän tänään 11.9.2014 Lontoossa. Tilaisuus koostuu johdon esityksistä, joissa käsitellään mm. yhtiön strategiaa, tavoitteita ja liiketoimintojen viimeaikaista kehitystä.

Strategia

Neste Oilin strategia perustuu visioon olla halutuin kumppani puhtaamman liikenteen ratkaisuissa. Yhtiö haluaa olla Itämeren alueen johtava polttoaineratkaisujen tarjoaja ja kasvaa uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvilla globaaleilla markkinoilla.

Yhtiö pääsee tavoitteisiinsa keskittymällä asiakkaisiinsa ja ymmärtämällä heidän tarpeensa, parantamalla jatkuvasti omaa toimintaansa sekä hakemalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kasvua haetaan sekä nykyisistä että uusista liiketoiminnoista.

Neste Oil tavoittelee vahvaa kassavirtaa, joka mahdollistaa investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kasvuun, velan osuuden vähentämisen sekä vakaat osingot.

Öljytuotteet

Öljytuotteet -liiketoiminta-alue tavoittelee johtavan asemansa vahvistamista Itämeren alueella ja keskittyy lisäjalostusmarginaalin nostamiseen. Lisäjalostusmarginaalin tavoite on nostettu vähintään 5 dollariin barrelilta. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö kehittää tuotannon luotettavuutta ja erityisesti jalostamoiden käytettävyyttä, kasvattaa raaka-ainevalikoiman joustavuutta, kehittää jalostamoidensa rakennetta sekä vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja markkina-asemaansa.

Uusiutuvat tuotteet

Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alue keskittyy raaka-ainevalikoiman joustavuuteen, tuottavuuden kasvuun ja tuotteista saatavaan lisäarvon kasvattamiseen.

Uusiutuvan dieselin jalostamoiden kapasiteetti nousee erilaisten tehostamis- ja optimointitoimien avulla 2,3 miljoonaan tonniin vuodessa vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoitteena on nostaa jalostamoiden kapasiteettia edelleen 2,6 miljoonaan tonniin vuoteen 2017 mennessä ilman merkittäviä lisäinvestointeja. Samalla uusiutuvan dieselin tuotantokustannuksia pyritään alentamaan 200 dollarista 175 dollariin tonnilta laitosten käydessä täydellä kapasiteetilla.

Raaka-ainevalikoimaa laajennetaan erityisesti jätteillä ja tähteillä. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisuus hyödyntää raaka-aineena 100 %:sti jätteitä ja tähteitä vuoteen 2017 mennessä. 

NEXBTL-tuoteperhe tulee laajenemaan kokonaan uusiin käyttökohteisiin liikenteen polttoaineiden ulkopuolelle. Vuonna 2016 Rotterdamissa aloitetaan biopropaanin tuotanto, mikä luo jalostamon sivuvirrasta uutta liiketoimintaa.

Uudet liiketoiminnat

Neste Oil aikoo laajentaa uusiutuvia raaka-aineita hyödyntävää NEXBTL-teknologiaan perustuvaa liiketoimintaa. Mahdollisia tuotesovelluksia ovat useat NEXBTL-tuotteet, joista voidaan valmistaa muun muassa uusiutuvia voiteluaineita, liuottimia sekä muoveja.

Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvilla drop-in-tuotteilla eli käyttötarkoitukseensa sellaisenaan soveltuvilla tuotteilla nähdään olevan merkittävä markkinapotentiaali. Yhtiö selvittää kiinnostavimpia vaihtoehtoja ja loppukäyttökohteita, joissa tuotteen antama lisäarvo on suurin. Uusien NEXBTL-sovellusten odotetaan kasvavan merkittäväksi liiketoiminnaksi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Taloudelliset tavoitteet

Neste Oilin tärkeimmät taloudelliset tavoitteet ovat velan osuus kokonaispääomasta ja keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE). Tavoite velan osuudelle kokonaispääomasta on 25-50 %, ja sijoitetun pääoman pitkän aikavälin tuottotavoite 15 %.

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste Oil pyrkii jakamaan osinkoa vähintään kolmanneksen vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.nesteoil.fi/sijoittajat noin klo 14.30.

Tilaisuutta voi myös seurata suorana verkossa klo 14.30 alkaen osoitteessa www.nesteoil.fi/sijoittajat.

Videotallenne esityksistä on saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa www.nesteoil.fi/sijoittajat.

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja: Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, tel. +358 50 458 4098
 
Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle useana vuonna peräkkäin. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi