21 Syyskuu 2011

Neste Oilin pääomamarkkinapäivä ja lyhyen aikavälin näkymät

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
21.9.2011 klo 11.00


Neste Oilin pääomamarkkinapäivä ja lyhyen aikavälin näkymät

Neste Oil järjestää pääomamarkkinapäivän tänään 21.9. Rotterdamissa, Hollannissa. Tilaisuus koostuu johdon esityksistä, joissa käsitellään mm. strategiaa, visiota sekä Öljytuotteiden ja Uusiutuvien polttoaineiden viimeaikaista kehitystä. Tilaisuudessa päivitetään myös konsernin talousnäkymät. Tilaisuus päättyy vierailuun yhtiön äskettäin käynnistetylle uusiutuvaa NExBTL-dieseliä valmistavalle Rotterdamin laitokselle. 

Pääomamarkkinapäivän pääviesti on, että Neste Oil on edelleen vahvasti sitoutunut puhtaamman liikenteen strategiaansa. Yhtiöllä on päivitetty visio, joka on "halutuin kumppani puhtaamman liikenteen polttoaineratkaisuissa". Yhtiön strategiaa toteutetaan viiden arvonluontiohjelman avulla. Nämä ohjelmat ovat Kannattava kasvu, Tuottavuus, Uusiutuvat raaka-aineet, Asiakaslähtöisyys ja Voittajakulttuuri. 

Velan osuus kokonaispääomasta ja sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) säilyvät Neste Oilin tärkeimpinä taloudellisina tavoitteina. Tavoite velan osuudelle kokonaispääomasta on 25-50 % ja pitkän aikavälin tavoite sijoitetun pääoman tuotolle verojen jälkeen (ROACE) on 15 %. Osinkopolitiikka on säilynyt ennallaan ja sen mukaan Neste Oil pyrkii jakamaan osinkoa vähintään kolmanneksen perusliiketoiminnan tuloksesta, joka lasketaan vertailukelpoiseen liikevoittoon perustuvasta tilikauden tuloksesta.

Uusiutuvat polttoaineet
 
Neste Oil on saattanut päätökseen mittavan uusiutuvan dieselin kapasiteetin kasvattamiseen tähdänneen investointiohjelmansa. Rotterdamin NExBTL-laitos otettiin käyttöön syyskuussa 2011. Tästä eteenpäin Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminta keskittyy täyden kapasiteetin käyttöasteen saavuttamiseen kaikilla laitoksilla sekä liiketoiminnan kääntämiseen kannattavaksi.

Lyhyen aikavälin näkymät

Neste Oil on päivittänyt osittain lyhyen aikavälin näkymiään, jotka oli aikaisemmin julkaistu tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä 28.7.2011. 

Päivitetyt näkymät:

- Neste Oilin viitejalostusmarginaali on ollut keskimäärin 4,6 dollaria barrelilta heinäkuusta syyskuun puoliväliin, kun se oli toisella neljänneksellä 4,46 dollaria barrelilta
- Neste Oilin osittain omistama perusöljylaitos Bahrainissa on käyttöönottovaiheessa. Laitoksen on suunniteltu käynnistyvän myöhemmin tänä vuonna. Huippulaatuisten perusöljyjen markkinatilanne on positiivinen, ja Bahrainin laitoksen odotetaan saavuttavan täyden kapasiteetin käyttöasteen melko pian käynnistyksen jälkeen. 
- Uusiutuvien polttoaineiden neljännen neljänneksen myyntimäärien odotetaan kasvavan kolmannen neljänneksen tasosta.
- Tämän seurauksena Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan neljännellä neljänneksellä verrattuna aikaisempiin neljänneksiin, joskin segmentti pysyy edelleen tappiollisena.
- Uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin tuotantokustannukset päivitettiin noin 220 dollariksi tonnilta. Ne oli arvioitu vuonna 2009 noin 175 dollariksi tonnilta. Kustannusten kasvu selittyy  pääasiassa kasvaneilla käyttöhyödykekustannuksilla.

Ennallaan säilyneet näkymät:

- Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinja 4 on neljännen neljänneksen aikana neljän viikon ajan poissa käytöstä koksinpoistoon liittyvän huoltoseisokin vuoksi.
- Öljytuotteiden koko vuoden 2011 vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan korkeampi kuin vuonna 2010.
- Uusiutuvien polttoaineiden kolmannen neljänneksen tuloksen arvioidaan olevan heikompi kuin toisella neljänneksellä, koska korkeat yksikkökustannukset ja Rotterdamin laitoksen käynnistys rasittavat tulosta. 
- Uusiutuvien polttoaineiden kolmannen neljänneksen myyntimäärien odotetaan noin kaksinkertaistuvan verrattuna toiseen neljännekseen.
- Öljyn vähittäismyynnin tuloksen odotetaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.
- Koko vuoden kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa ja käteisinvestointien noin 300 miljoonaa euroa.
 
Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.nesteoil.com noin klo 11.
 
Videotallenne esityksistä on saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa www.nesteoil.com.

Neste Oil Oyj
Hanna Maula
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Ilkka Salonen, Talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490


Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence investment -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.