3 Elokuu 2007

NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2007

NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2007
- Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi toisella neljänneksellä 19 % 225 miljoonaan euroon
 
Toinen neljännes lyhyesti:
 •          Liikevaihto 3 207 miljoonaa euroa (Q2/06: 3 518 milj.)
 •          Vertailukelpoinen liikevoitto 225 miljoonaa euroa (Q2/06: 189 milj.)
 •          Liikevoitto 314 miljoonaa euroa (Q2/06: 280 milj.)
 •          Osakekohtainen tulos 0,88 euroa (Q2/06: 0,76 euroa)
 •          Liiketoiminnan kassavirta 460 miljoonaa euroa (Q2/06: 278 milj.)
 •          Öljynjalostuksen vertailukelpoinen liikevoitto 205 miljoonaa euroa (Q2/06: 178 milj.), Öljyn vähittäismyynnin
 •              16 miljoonaa euroa (Q2/06: 15 milj.) ja Shippingin 12 miljoonaa euroa (Q2/06: 5 milj.)
 •          Kokonaisjalostusmarginaali kasvoi 11,92 dollariin barrelilta (Q2/06: 9,48)
 •          Uuden diesellinjan tuotanto käynnistyi Porvoossa
 •  
   
  Toimitusjohtaja Risto Rinne:
  "Bensiinimarkkinoiden poikkeuksellinen vahvuus jatkui toisella vuosineljänneksellä. Me hyödyimme tästä, sillä toiminta sujui ilman häiriöitä ja jalostamoiden tuottavuus oli hyvä. Kykenimme siten toimittamaan bensiiniä sekä Euroopan että Yhdysvaltain markkinoille. Pääasiassa Öljynjalostuksen hyvien myyntimäärien ja korkeiden marginaalien ansiosta neljänneksen tuloksemme oli historiamme paras. Myös muut liiketoiminta-alueemme menestyivät."
   
  "Porvoon jalostamolla valmistui neljänneksen aikana kaksi tärkeää investointiprojektia. Tuotanto uudella diesellinjalla alkoi kesäkuussa, ja NExBTL-laitoksen käynnistys on edennyt. Sekä rikittömän dieselin että laadukkaan uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselin markkinat vaikuttavat houkuttelevilta, joten aikomuksemme on edetä myös uusissa strategisissa investointihankkeissa."
   
   
  Lisätietoja:
   
  Toimitusjohtaja Risto Rinne, puh. 010 458 4990
  Talous- ja rahoitusjohtaja Petri Pentti, puh. 010 458 4490
   
   
  Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
   
  Toisen vuosineljänneksen tulosta käsittelevä suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 3.8.2007 kello 11.30 Hotelli Kämpin Peilisalissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Esitysmateriaali löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.nesteoil.fi.
   
  Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 3.8.2007 kello 15.00. Puhelinnumero on +44 (0)20 3023 4426. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nesteoil.com. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa viiden päivän ajan numerossa +44 (0)20 8196 1998, koodi 725434.


   
   
  NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007
  Tilintarkastamaton
   
  Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2006 toisen neljänneksen tietoihin, ellei toisin mainita.
   
   
  AVAINLUVUT
  Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita.


   
  * Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutos raportoidusta liikevoitosta.


   
  Konsernin toisen neljänneksen tulos
   
  Neste Oil -konsernin toisen neljänneksen liikevaihto oli 3 207 miljoonaa euroa, kun se vastaavana aikana vuonna 2006 oli 3 518 miljoonaa euroa. Liikevaihdon pienentyminen johtui pääasiassa Eastex Crude Companyn omistusosuuden myynnistä, jota ilman liikevaihto olisi kasvanut lähes 7 %.
   
  Konsernin liikevoitto kasvoi 314 miljoonaan euroon vertailujakson 280 miljoonasta eurosta. Liikevoittoon sisältyy 32 miljoonaa euroa (-2 milj.) öljyjohdannaisten realisoitumatonta arvonmuutosta ja 55 miljoonaa euroa (61 milj.) varastovoittoja. 
   
  Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 225 miljoonaa euroa, mikä on 19 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavan jakson 189 miljoonaa euroa. Vertailukelpoista liikevaihtoa kasvatti pääasiassa korkeampi kokonaisjalostusmarginaali, mutta siihen vaikuttivat negatiivisesti kasvuprojekteihin liittyvien kiinteiden kulujen kasvu ja suuremmat poistot.
   
  Öljynjalostus-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 205 miljoonaa euroa (178 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 16 miljoonaa euroa (15 milj.) ja Shippingin 12 miljoonaa euroa (5 milj.).
   
  Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 304 miljoonaa euroa (277 milj.). Katsauskauden verot olivat yhteensä 77 miljoonaa euroa (79 milj.) ja efektiivinen verokanta 25,5 % (28,6 %).
   
  Toisen neljänneksen voitto oli 227 miljoonaa euroa (198 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,88 euroa (0,76).
   
   
  Konsernin tammi-kesäkuun tulos
   
  Konsernin liikevaihto vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla oli yhteensä 5 664 miljoonaa euroa (6 314 milj.).
   
  Kuuden kuukauden liikevoitto oli 478 miljoonaa euroa (433 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 383 miljoonaa euroa (308 milj.). Vertailukelpoisen liikevoiton 24 prosentin kasvu johtui pääasiassa korkeammasta kokonaisjalostusmarginaalista, jota tukivat vuoden ensimmäisen puoliskon vahvat bensiinimarkkinat.
   
  Öljynjalostus-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 339 miljoonaa euroa (272 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 27 miljoonaa euroa (27 milj.) ja Shippingin 33 miljoonaa euroa (27 milj.).
   
  Tulos ennen veroja oli 465 miljoonaa euroa (430 milj.) ja katsauskauden verot olivat yhteensä 120 miljoonaa euroa (120 milj.). Efektiivinen verokanta oli 25,9 % (28,0 %). Kuuden ensimmäisen kuukauden voitto oli 345 miljoonaa euroa (310 milj.) ja osakekohtainen tulos 1,34 euroa (1,20).
   
  Liiketoiminnan pääomavaltaisuuden takia Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena mittarinaan. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli kesäkuun lopussa 17,0 % (tilivuosi 2006: 15,4 %).
   


   
   
  Investoinnit
   
  Neste Oilin investoinnit kuuden kuukauden jaksolla olivat yhteensä 177 miljoonaa euroa (1-6/06: 243 milj.). Öljynjalostus-segmentin investoinnit olivat 153 miljoonaa euroa (1-6/06: 228 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 18 miljoonaa euroa (1-6/06: 13 milj.) ja Shippingin miljoona euroa (1-6/06: 3 milj.).
   
  Tammi-kesäkuun poistot olivat 84 miljoonaa euroa (1-6/06: 75 milj.).
   
   
  Rahoitus
   
  Neste Oilin korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 776 miljoonaa euroa (31.12.2006: 722 milj.). Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 13 miljoonaa euroa (3 milj.).
   
  Neste Oilin luottojen keskikorko oli kesäkuun lopussa 4,3 % ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 4,6 vuotta.
   
  Liiketoiminnan kassavirta oli tammi-kesäkuussa 353 miljoonaa euroa (1-6/06: 128 milj.). Kassavirran merkittävä kasvu oli pääasiassa seurausta käyttöpääoman pienentymisestä.
   
  Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 47,2 % (31.12.2006: 48,4 %), velkaantumisaste 35,5 % (31.12.2006: 34,4 %) ja velan osuus kokonaispääomasta 26,2 % (31.12.2006: 25,6 %).
   
  Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat kesäkuun lopussa 1 640 miljoonaa euroa (31.12.2006: 1 667 milj.).
   
   
  Markkinakatsaus
   
  Vahva kysyntä ja jalostamoiden seisokkien vähentämä tuotanto pitivät bensiinimarkkinat poikkeuksellisen vahvoina toisella neljänneksellä. Samaan aikaan bensiinin vienti Länsi-Afrikkaan ja Lähi-Itään kasvoi, mikä kiristi markkinoita edelleen. Tämän seurauksena Yhdysvaltain bensiinivarastot olivat neljänneksen aikana historiallisen alhaalla ja bensiinimarginaalit poikkeuksellisen hyviä.
   
  Diesel-, lentopolttoaine- ja lämmitysöljymarginaalit pysyivät leveinä ja vakaina. Euroopan dieselöityminen jatkui ja vahvisti marginaaleja korkeista varastotasoista huolimatta.
   
  Raakaöljyn hinnat jatkoivat nousuaan toisen neljänneksen aikana erityisesti bensiinin vilkkaan kysynnän takia. Raakaöljyn korkeisiin hintoihin vaikuttivat myös OPECin alkuvuonna ilmoittamat tuotannon leikkaukset, Pohjanmeren öljykenttien huoltoseisokit, joidenkin öljyntuottajamaiden poliittinen epävakaus ja sijoittajien aktiivisuus öljymarkkinoilla. Markkinoiden tiukkuus lisäsi raskaampien laatujen kysyntää, mikä kavensi raskaan ja kevyen raakaöljyn (Urals vs. Brent) hintaeroa viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.
   
  Ensimmäisen sukupolven metyyliesteribiodieselin (FAME) tuotantokapasiteetti Euroopassa on kasvanut nopeasti viime vuosina ja johtanut ylitarjontaan sekä alan heikentyneeseen kannattavuuteen. Samanaikaisesti huoli raaka-aineen saatavuudesta on lisääntynyt, mikä korostaa raaka-ainejoustavuuden merkitystä. Kysyntä kohdistuu laadukkaaseen biodieseliin, jonka avulla voidaan saavuttaa korkeampia biopitoisuuksia tinkimättä polttoaineen laadusta tai auton valmistajien vaatimuksista.


  Kova kilpailu on yhä ominaista bensiinin vähittäismyyntimarkkinoille Suomessa, kun taas Itämeren alueella voimakas kysyntä on jatkunut.
   
  Pohjanmeren ja Primorskin raakaöljykuljetusten rahtihinnat olivat samalla tasolla kuin vuoden 2006 toisella neljänneksellä.
   
  Merkittävimmät markkinatekijät (USD/barreli ellei muuta mainittu)


   
   
  SEGMENTTIKATSAUKSET
   
  Neste Oilin liiketoiminta on ryhmitelty neljään segmenttiin: Öljynjalostus, Öljyn vähittäismyynti, Shipping ja Muut. Biodiesel kuuluu Öljynjalostus-segmenttiin.
   
   
  Öljynjalostus
   
  Öljynjalostuksen liikevoitto oli toisella neljänneksellä 288 miljoonaa euroa (234 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 205 miljoonaa euroa (178 milj.). Tuloksen parannus oli seurausta korkeammasta kokonaisjalostusmarginaalista verrattuna edellisvuoteen.
   
  Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali kasvoi edelleen toisella neljänneksellä ja nousi uuteen ennätykseen, keskimäärin 11,92 dollariin barrelilta (9,48), kun kansainvälinen viitemarginaali (IEA Brent Cracking) oli keskimäärin 7,80 dollaria barrelilta (5,95).
   
  Korkeiden tuotemarginaalien lisäksi yhtiön jalostamoiden hyvä tuottavuus ja perusöljyjen vahva tulos olivat tärkeimmät syyt kokonaisjalostusmarginaalin parantumiseen. Kokonaisjalostusmarginaaliin vaikutti negatiivisesti Brentin ja venäläisen raakaöljyn välisen hintaeron kapeneminen.
   
  Öljynjalostuksen vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (annualisoitu) oli 26,5 % (25,0 %).
   
  Avainluvut


   
  Tuotanto
   
  Neste Oil jalosti toisella neljänneksellä yhteensä 3,6 miljoonaa tonnia (3,6 milj.) raakaöljyä ja muita syöttöaineita, josta 2,9 miljoonaa tonnia (2,9 milj.) Porvoossa ja 0,7 miljoonaa tonnia (0,7 milj.) Naantalissa.


  Kumpikin jalostamo toimi jakson aikana täydellä raakaöljyn tislauskapasiteetilla.
   
  Noin 43 % (43 %) raakaöljyn syötöstä toisella neljänneksellä oli raskaampaa venäläistä Russian Export Blend -laatua.
   
   
  Myynti
   
  Suomeen myytiin toisella neljänneksellä öljytuotteita 1,8 miljoonaa tonnia (1,9 milj.). Vienti Suomesta oli 2,0 miljoonaa tonnia (1,9 milj.). Bensiinin myynti Pohjois-Amerikan markkinoille oli 670 000 tonnia eli hieman enemmän kuin edellisen vuoden 636 000 tonnia.
   
   
  Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuva diesel
   
  Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan NExBTL-dieselin tuotannon käynnistämisvaihe jatkui, ja ensimmäiset myyntisopimukset allekirjoitettiin. Ensimmäiset erät on määrä toimittaa tukkuasiakkaille kolmannella vuosineljänneksellä. Laadukkaan uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselin kysyntä markkinoilla vaikuttaa vahvalta.
   
   
  Myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)

   
   
  Myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)


   
   
  Öljyn vähittäismyynti
   
  Öljyn vähittäismyynnin toisen neljänneksen liikevoitto oli 18 miljoonaa euroa (17 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 16 miljoonaa euroa (15 milj.).


  Vertailukelpoista liikevoittoa kasvattivat Itämeren alueen suuremmat myyntimäärät ja hyvä kannattavuus. Vuoden 2007 luvut eivät enää sisällä vuonna 2006 myydyistä liikenneasemakiinteistöistä saatuja vuokra- ja muita tuottoja.
   
  Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (annualisoitu) oli 16,6 % (14,8 %).
   
   
  Avainluvut


   
   
  Bensiinin myynti Neste Oilin Suomen asemilla väheni toisella neljänneksellä noin 2 % verrattuna vuoden 2006 toiseen neljännekseen. Dieselin myynti kasvoi kuitenkin hyvän kysynnän ansiosta lähes 5 %.
   
  Lämmitysöljyn kysyntä Suomessa oli vaisua lämpimän sään ja vaihtoehtoisten lämmitystapojen suosion vuoksi.
   
  Myyntimäärät kasvoivat Itämeren alueella 28 % vuoden 2006 toiseen neljännekseen verrattuna. Neste Oil avasi alueella uusia asemia ja yhteensä niitä oli Itämeren alueella kesäkuun lopussa 248. Luoteis-Venäjä on edelleen tärkein kasvualue.
   
   
  Öljyn vähittäismyynnin myyntimäärät (1 000 m3)


   
   
  Öljyn vähittäismyynnin myyntimäärät markkina-alueittain (1 000 m3)


   
   
  Shipping
   
  Shippingin liikevoitto toisella neljänneksellä oli 16 miljoonaa euroa (38 milj.). Vuoden 2006 toisen neljänneksen liikevoittoon sisältyi omaisuuden myynnistä saatu 30 miljoonan euron myyntivoitto.
   
  Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 12 miljoonaan euroon (5 milj.). Vuoden 2006 toisella neljänneksellä raakaöljytankkerikapasiteetti oli normaalia pienempi laivaston uudistamisen takia. Bensiinin kuljetukset Pohjois-Amerikkaan ja realisoituneet laivapolttoaineen suojaukset vaikuttivat myönteisesti tulokseen.
   
  Shippingin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (annualisoitu) oli 21,6 % (17,0 %).
   
  Avainluvut


   
   
  Shippingin laivaston kapasiteetti kuljetuspäivinä oli toisella vuosineljänneksellä yhteensä 2 798 päivää, eli 16 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (2 407 päivää). Raakaöljylaivaston osuus oli 546 päivää (417) ja tuotelaivaston 2 252 päivää (1 990). Kuljetuspäiväkapasiteettiin lasketaan ne päivät, jotka alukset ovat olleet laivastossa, mukaan lukien myös korjaus- ja odotuspäivät.
   
  Neste Oil omisti tai hallinnoi eri sopimuksilla kesäkuun lopussa kaikkiaan 31 tankkeria (26). Laivaston kasvu on keskittynyt suurempiin tankkereihin sekä raakaöljy- että tuotelaivastossa. Raakaöljyn kuljetuskapasiteetti oli kesäkuun lopussa 680 407 dwt (426 657) ja tuotteiden 604 125 dwt (488 353), yhteensä 1 284 532 dwt (915 010).
   
  Laivaston käyttöaste katsauskauden aikana oli edelleen korkea, 94 % (95 %).
   
   
  Osakkeet, kaupankäynti ja omistus
   
  Toisella neljänneksellä kauppaa käytiin yhteensä 120 209 954 Neste Oilin osakkeella eli 3,3 miljardilla eurolla. Osakekurssi oli korkeimmillaan 29,13 euroa ja alimmillaan 25,42 euroa. Neljänneksen päättyessä kurssi oli 29,13 euroa eli 94 % huhtikuun 2005 listaushintaa korkeampi. Tällä kurssilla Neste Oilin markkina-arvo 30.6.2007 oli 7,5 miljardia euroa.
  Yhtiön osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 2,0 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.


  Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli 30.6.2007 yhteensä 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686 kappaletta. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole oikeutta ostaa takaisin yhtiön osakkeita tai laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.
   
  Kesäkuun lopussa Suomen valtio omisti Neste Oilin osakkeista 50,1 %, ulkomaalaiset omistajat 28,3 %, suomalaiset instituutiot 15,3 % ja suomalaiset kotitaloudet 6,4 %.
   
   
  Corporate Governance
   
  Neste Oilin hallitus valitsi huhtikuussa jäsenet kahteen valiokuntaansa.
  Timo Peltola valittiin henkilöstö- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtajaksi ja Michiel A. M. Boersma, Mikael von Frenckell ja Ainomaija Haarla sen jäseniksi. Nina Linander valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Antti Tanskanen, Pekka Timonen ja Maarit Toivanen-Koivisto sen jäseniksi.
   
   
  Henkilöstö
   
  Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä toisella vuosineljänneksellä oli 4 761 (4 673). Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 4 956 (30.6.2006: 4 902).
   
   
  Terveys, turvallisuus ja ympäristö
   
  Neste Oilin työturvallisuuden tärkein mittari on kumulatiivinen tapaturmataajuus (LWIF, poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti). Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Kesäkuun lopussa LWIF-lukema oli parantunut 3,3:een (3,5).
   
  Vuoden 2006 hiilidioksidipäästöt raportoitiin vuosineljänneksen aikana ja ne vastasivat yhtiön päästöoikeuksia. Neste Oilin arvion mukaan yhtiöllä olevat vuoden 2007 päästöoikeudet ovat suurin piirtein samat kuin vuoden hiilidioksidipäästöt, joten markkinoilta ei tarvinne hankkia uusia päästöoikeuksia tänä vuonna.
   
  Toukokuussa Neste Oilista tuli yksi Fine Carbon Fund -rahaston perustajista. Fine Carbon Fund sijoittaa erilaisiin hankkeisiin, joiden päämääränä on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä niin kehittyneissä kuin kehitysmaissa Kioton protokollan mukaisesti.
   
  EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö, REACH, tuli voimaan 1.6.2007. Sen vaatimusten täyttäminen on edennyt suunnitelmien mukaan.
   
   
  Kasvuhankkeiden tilanne
   
  Neste Oil jatkaa puhtaiden polttoaineiden strategiaansa useilla hankkeilla, joiden tavoitteena on rakentaa uutta kapasiteettia uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan NExBTL-dieselin tuottamiseksi, ja selvittää edelleen vaihtoehtoja nykyisten jalostamoiden jatkojalostuskapasiteetin lisäämiseksi.


  Diesel-projekti
   
  Uusi dieselin tuotantolinja Porvoon jalostamolla aloitti kaupallisen tuotannon kesäkuun lopulla jonkin verran pitkittyneen käynnistysvaiheen jälkeen. Projektin valmistuminen kesti vajaat neljä vuotta ja siihen investoitiin noin 750 miljoonaa euroa.
   
  Yhtiö arvioi, että uusi tuotantolinja nostaa Neste Oilin jalostusmarginaalia tulevaisuudessa yli 2 dollarilla barrelilta laskettuna yhtiön koko vuosituotannon eli 100 miljoonan barrelin mukaan.
   
   
  Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuva NExBTL-diesel
   
  Neste Oilin tavoitteena on olla maailman johtava uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselin tuottaja. Strategian kulmakivenä on yhtiön omaan teknologiaan perustuva huippulaatuinen NExBTL-diesel, joka on selvästi parempaa kuin nykyisin markkinoilla olevat kasvi- tai raakaöljypohjaiset dieseltuotteet.
   
  Ensimmäisen NExBTL-laitoksen rakennustyöt valmistuivat Porvoon jalostamolla aikataulussa ja pysyivät 100 miljoonan euron kustannusarviossa. Yksikön käynnistys on meneillään. Myös toinen NExBTL-laitos on rakenteilla Porvoossa ja se etenee suunnitelmien mukaisesti. Kummankin laitoksen kapasiteetti on sama eli 170 000 tonnia vuodessa. Toisen laitoksen on määrä valmistua vuoden 2008 lopussa.
   
  OMV:n ja Neste Oilin yhteisomistukseen tulevan NExBTL-laitoksen suunnittelu ja pitkäkestoinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) jatkuvat Itävallassa. Neste Oil suunnittelee myös muita NExBTL-tuotantolaitoksia eri markkina-alueille.
   
  Yhtiö on sitoutunut jatkamaan tutkimusta ja kehitystä laajentaakseen uusiutuvaa raaka-ainepohjaa.
   
   
  Mahdolliset lyhyen aikavälin riskit
   
  Öljymarkkinat ovat osoittautuneet hyvin vaihteleviksi. Öljynjalostajat ovat alttiina poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat lyhyellä aikavälillä vaikuttaa yhtiöiden tuotteiden tarjontaan ja kysyntään. Äkilliset suunnittelemattomat tuotantokatkokset tuotantoyksiköissä tai -laitoksissa muodostavat myös riskin.
   
  Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja Venäjän REB-öljyn välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen kurssi. Raakaöljyn lyhyen aikavälin hintavaihtelut vaikuttavat tulokseen lähinnä varastovoittojen tai -tappioiden kautta.
   
  Tarkempia tietoja riskeistä ja riskinhallinnasta on saatavissa Neste Oilin vuoden 2006 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
   
   
  Näkymät
   
  Kansainvälinen energiajärjestö International Energy Agency (IEA) päivitti hiljattain vuoden 2007 maailman öljytuotteiden kysyntäennustettaan ylöspäin. Kehittyneiden jalostamoiden näkymät säilynevät edelleen myönteisinä hyvän kysynnän sekä lähiaikoina valmistuvan uuden kapasiteetin vähäisyyden vuoksi. Markkinoiden suuret vaihtelut kuitenkin jatkuvat ja keskimääräinen jalostusmarginaali oli heinäkuussa selvästi matalampi kuin huhti-kesäkuussa.


  Uuden dieselin tuotantolinjan vaikutuksen odotetaan näkyvän kokonaisjalostusmarginaalissa kolmannelta neljännekseltä alkaen. Linjan toiminnan optimoimiseksi saatetaan tarvita lyhyt huoltoseisokki myöhemmin tänä vuonna.
   
  Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan NExBTL-dieselin tuotantolaitoksen käynnistäminen on edennyt ja joitakin testieriä on jo tuotettu. Tuotannon odotetaan kasvavan vähitellen.
   
  Korkealaatuisten voiteluöljyjen perusöljyjen kysyntä säilyy vahvana mutta tarjonta vaikuttaa pysyvän rajoitettuna, joten liiketoiminnan kannattavuus säilyy todennäköisesti hyvänä.
   
  Öljyn vähittäismyynnin kasvu jatkunee Itämeren alueella.
   
  Shippingin markkinat pysyvät haasteellisina. Raakaöljytonniston telakointikustannukset vaikuttavat tulokseen toisella vuosipuoliskolla.
   
  Neste Oilin käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 350 miljoonaa euroa vuonna 2007.
   
   
  Vuoden 2007 kolmannen neljänneksen tuloksen julkistamispäivä
   
  Neste Oil julkaisee kolmannen neljänneksen tuloksensa 30.10.2007 noin kello 9.00.
   
  Espoossa 2.8.2007
   
  Neste Oil Oyj
  Hallitus
   
   
  Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien rajoituksetta strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut pääomakustannukset, tulevan kassavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voidaan tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", "ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.


   
   
  NESTE OIL -KONSERNI
  TAMMI-KESÄKUU 2007
  Tilintarkastamaton
   
   
  KONSERNIN TULOSLASKELMA
   
     LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
   

   
   


   
   
  LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
   

   
   
  TUNNUSLUVUT
   

   
   
  KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
   
   
  1. LAADINTAPERIAATTEET
   
  Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua (IAS 34) Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2006
  tilinpäätöksen kanssa.
   
  Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ovat yhtenäiset konsernin vuositilinpäätöksen 2006 periaatteiden kanssa.
   
  Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia vuoden 2007 tilinpäätöksessä, mutta niillä ei ole merkitystä konsernin toiminnassa:
  - IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen IAS 29:n Taloudellinen raportointi  
  hyperinflaatiomaissa mukaisesti
  - IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala
  - IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
  - IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja  arvonalentumiset.
   
  2. MYYDYT TYTÄRYRITYKSET JA VÄHEMMISTÖOMISTUKSET
   
  Neste Oil myi 70 %:n omistusosuutensa Eastex Crude Companystä helmikuun puolivälissä.
  Yhtiö on yhdistelty tytäryhtiönä Neste Oilin konsernitilinpäätökseen ja sisällytetty Öljynjalostus
  segmenttiin myyntihetkeen asti. Yhtiöllä on ollut vain vähäinen vaikutus konsernin tulokseen,
  mutta liikevaihtoon sen vaikutus on ollut merkittävä. Tilikaudella 2006 Eastexin osuus koko Neste
  Oilin 12,7 miljardin euron liikevaihdosta oli 1,8 miljardia euroa. Tilikaudella 2007
  konsernitilinpäätökseen yhdistelty Eastexin liikevaihto oli 151 miljoonaa euroa (1-6/2006: 923
  miljoonaa euroa).
   
  Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat muodostuvat 31.12.2006 Eastex Crude Companyn
  kirjanpitoarvosta ja 30.6.2006 käypään arvoon arvostetuista Ibn Zahrin osakkeista.
   
  3. OMAT OSAKKEET
   
  Neste Oil on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa konsernin ylimmän
  johdon uuden osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana hallinnointisopimusta
  palveluntuottaja on hankkinut helmikuussa 2007 yhteensä 500 000 Neste Oilin osaketta
  järjestelmän perusteella maksettaviin palkkioihin liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi.
  Palkkioiden maksusta osa tapahtuu rahana ja osa Neste Oilin osakkeina vuosina 2010 ja 2013.
  Suojaustransaktion juridisesta muodosta riippumatta se on konsernitilinpäätöksessä käsitelty
  IFRS 2, Osakeperusteiset maksut -standardin ja SIC-12 Konsernitilinpäätös - erityistä tarvetta
  varten perustetut yksiköt -tulkinnan edellyttämällä tavalla, ikään kuin Neste Oil olisi hankkinut
  omia osakkeita. Konsernitaseessa ja konsernin oman pääoman laskelmassa järjestely on
  käsitelty sen kirjanpidollisen luonteen mukaisesti vähentämällä 12 miljoonaa euroa konsernin
  omasta pääomasta. Tämä summa vastaa ulkopuolisen palveluntuottajan osakkeista maksamaa
  euromäärää.
   
   
  4. SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA
   
  Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään segmenttiin, jotka ovat Öljynjalostus, Öljyn
  vähittäismyynti, Shipping ja Muut. Biodiesel-toimiala raportoidaan osana Öljynjalostus-segmenttiä
  ja Muut-segmentti sisältää konserniesikunnan.
   


   
  OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA
   


   
  VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %
   


   
   
  SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA NELJÄNNEKSITTÄIN


   
  VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
   

   
   
  POISTOT JA ARVONALENTUMISET NELJÄNNEKSITTÄIN
   

   
   
  OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN JA YHTEISYRITYSTEN
  TULOKSESTA NELJÄNNEKSITTÄIN
   

   
   
  5. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS JA INVESTOINTISITOUMUKSET
   

   
   
  6. JOHDANNAISSOPIMUKSET
   

   
  Johdannaissopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin
  sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu
  niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Summat
  sisältävät maksamattomat suljetut positiot. Johdannaissopimuksia solmitaan pääasiassa
  kurssierojen, korkotason ja hintariskin hallitsemiseksi.
   
   
  7. ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
   

  Muut vastuusitoumukset
  Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteisvastuullinen
  vastuusitoumus Fortum Heat and Gas Oy:n kanssa. Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 17
  luvun 16.6 §:n säädökseen.
   
   
   
  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
   
  TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
   
  Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot kuten osakkeiden ja aineellisen käyttöomaisuuden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineellisen käyttöomaisuuden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin, yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.
   
  Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ omaisuuden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos
   
  Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin
   
  Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
   
  Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Tilikauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, omaisuuden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla, verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
   
  Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset
   
  Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
   
  Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)
   
  Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)
   
  Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
   
   
  Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
   
  Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
   
  Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, aineettomat hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat, varaukset ja eläkevelvoitteet
   
  OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
   
  Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
   
  Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
   
  Kassavirta / osake = Liiketoiminnan nettokassavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana