24 Lokakuu 2013

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
24.10.2013 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Vahva neljännes Uusiutuvien polttoaineiden erinomaisen tuloksen ansiosta  

Kolmas neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 217 miljoonaa euroa (Q3/2012: 159 milj.)  

  • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 249 miljoonaa euroa (Q3/2012: 196 milj.) 

  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 8,61 dollaria barrelilta (Q3/2012: 12,23 USD/bbl) 

  • Liiketoiminnan rahavirta oli 3 miljoonaa euroa (Q3/2012: 293 milj.) 

Tammi-syyskuu lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 440 miljoonaa euroa (1-9/2012: 278 milj.) 

  • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 447 miljoonaa euroa (1-9/2012: 272 milj.) 

  • Investoinnit olivat 142 miljoonaa euroa (1-9/2012: 211 milj.) 

  • Velan osuus kokonaispääomasta syyskuun lopussa oli 39,8 % (31.12.2012: 43,2 %) 

  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,21 euroa (1-9/2012: 0,57) 

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Kolmannen neljänneksen tuloksemme oli vahva. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 217 miljoonaa euroa ennen muuta Uusiutuvien polttoaineiden erinomaisen kehityksen ansiosta.

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto oli erinomainen, 120 miljoonaa euroa, verrattuna toisen neljänneksen 33 miljoonaan euroon. Tulos oli seurausta merkittävästi kasvaneista myyntimääristä, matalammista tuotannon yksikkökustannuksista ja Euroopan sekä Pohjois-Amerikan vahvoista markkinoista. Onnistuimme hyvän operatiivisen toiminnan ansiosta hyödyntämään suotuisan markkinatilanteen ja kasvattamaan myyntiä Pohjois-Amerikassa. Vaikka markkinat eivät olekaan enää kolmannen neljänneksen huipussa, ne ovat edelleen hyvällä tasolla. Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (EPA) odotetaan tekevän ehdotuksen uusiutuvien polttoaineiden velvoitteista vuodelle 2014 kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Lopputulos voi vaikuttaa biomassapohjaisen dieselin kysynnän kasvuun Yhdysvalloissa ensi vuonna.

Edellisvuotta matalampi jalostusmarginaali vaikutti Öljytuotteiden tulokseen, ja perusöljyjen markkinat pysyivät heikkoina ylitarjonnan vuoksi. Olemme erittäin tyytyväisiä jalostamoidemme operatiiviseen toimintaan kolmannella neljänneksellä. Segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 67 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 154 miljoonaa euroa.

Öljyn vähittäismyynti onnistui edelleen hyvin, ja segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätyssuuri, 29 miljoonaa euroa. Marginaalit olivat vahvemmat kaikilla markkinoilla, erityisesti Suomessa ja Luoteis-Venäjällä.

Pidämme 10. syyskuuta päivitetyn tulosohjauksemme olennaisilta osin ennallaan. Odotamme konsernin koko vuoden 2013 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuodesta 2012 ja arvioimme sen ylittävän 530 miljoonaa euroa. Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan ylittävän 200 miljoonaa euroa vuonna 2013."

Konsernin kolmannen neljänneksen 2013 tulos

Neste Oilin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 4 630 miljoonaa euroa (4 505 milj.). Kasvu edellisvuoteen verrattuna johtui pääosin suuremmista myyntimääristä ja Uusiutuvien polttoaineiden kasvusta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 217 miljoonaa euroa (159 milj.). Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto oli erinomainen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja myös Öljyn vähittäismyynnin tulos oli hyvä. Yhtiön öljynjalostamot toimivat häiriöittä, mutta heikommat marginaalit sekä polttoaineissa että perusöljyissä vaikuttivat negatiivisesti Öljytuotteiden tulokseen. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman heikompi kuin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 67 miljoonaa euroa (154 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 120 miljoonaa euroa (-19 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 29 miljoonaa euroa (23 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 0 miljoonaa euroa (3 milj.), josta tulos osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli 5 miljoonaa euroa (3 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 249 miljoonaa euroa (196 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat eniten varastovoitot, jotka olivat 26 miljoonaa euroa (87 milj.). Tulos ennen veroja oli 233 miljoonaa euroa (172 milj.), kauden voitto 194 miljoonaa euroa (131 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,76 euroa (0,51).

Konsernin tammi-syyskuun 2013 tulos

Neste Oilin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 12 858 miljoonaa euroa (13 256 milj.). Liikevaihdon lasku johtui pääosin matalammista keskimääräisistä öljyn hinnoista. Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 440 miljoonaa euroa (278 milj.). Vuoden 2013 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti Uusiutuvien polttoaineiden merkittävästi parantunut tulos ja negatiivisesti jalostamoiden huoltotyöt toisella neljänneksellä sekä matalammat jalostusmarginaalit kolmannella neljänneksellä.

Öljytuotteiden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 208 miljoonaa euroa (280 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 179 miljoonaa euroa (-54 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 62 miljoonaa euroa (53 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -13 miljoonaa euroa (-1 milj.). Muut-segmentin tulokseen kirjattiin osakkuus- ja yhteisyrityksistä 1 miljoonan euron liiketappio (2 milj.).

IFRS:n mukainen liikevoitto oli 447 miljoonaa euroa (272 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 35 miljoonaa euroa (13 milj.) ja omaisuuden luovutusvoitot, jotka olivat 42 miljoonaa euroa (45 milj.). Tulos ennen veroja oli 394 miljoonaa euroa (198 milj.), kauden voitto 331 miljoonaa euroa (142 milj.) ja osakekohtainen tulos 1,29 euroa (0,55).

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli syyskuun lopussa 8,7 % (tilikaudella 2012: 5,0 %).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Maailman öljyn kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan maltillisesti vuonna 2013, ja uusi jalostuskapasiteetti lisää todennäköisesti painetta yksinkertaisille jalostamoille. Neste Oilin kaltaisten kehittyneiden jalostajien odotetaan pysyvän kilpailukykyisimpinä. Dieselmarginaalien arvioidaan olevan vahvimpia, ja bensiinimarginaalien odotetaan kehittyvän kausivaihtelun mukaisesti. Perusöljymarkkinoihin kohdistuu todennäköisesti edelleen painetta runsaan tarjonnan ja Euroopan heikon kysynnän takia. Neste Oilin jalostamoilla ei ole suunniteltu toteutettavan merkittäviä huoltoseisokkeja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

Uusiutuvien polttoaineiden markkinoiden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla loppuvuoden ajan. Euroopan FAME-marginaalien odotetaan pysyvän vahvoina talvilaatuihin siirtymisen ja tuonnin vähenemisen seurauksena, kun taas palmu- ja rypsiöljyn välinen hintaero pysyy todennäköisesti lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. Biomassapohjaisen dieselin kysynnän Yhdysvalloissa odotetaan pysyvän hyvällä tasolla, mikä tukee Neste Oilin pyrkimyksiä kasvattaa asiakaskuntaansa markkinoilla entisestään. RIN-hinnat ovat laskeneet kolmannella neljänneksellä nähdyistä huippulukemista. Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen ehdotus vuoden 2014 uusiutuvien polttoaineiden velvoitteista julkaistaneen kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja se voi vaikuttaa biomassapohjaisen dieselin kysynnän kasvuun Yhdysvalloissa ensi vuonna.

Neste Oilin 10. syyskuuta päivittämä tulosohjaus pysyy olennaisilta osin ennallaan. Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan ylittävän 200 miljoonaa euroa vuonna 2013. Uusiutuvien polttoaineiden myönteinen kehitys on seurausta myyntimäärien kasvusta erityisesti Pohjois-Amerikassa, onnistuneesta marginaalien hallinnasta ja laajan raaka-ainepohjan hyödyntämisestä. Markkinaolosuhteet olivat poikkeuksellisen vahvat kolmannella neljänneksellä.

Neste Oil odottaa konsernin koko vuoden 2013 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan selvästi vuoteen 2012 verrattuna ja ylittävän 530 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus kolmannen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 24.10.2013 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 24.10.2013 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon 09 2310 1620 (osallistumiskoodi: 2667229). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla.  Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 31.10.2013 asti numerossa
09 2310 1650 (osallistumiskoodi 2667229#).

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi