25 Lokakuu 2012

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
25.10.2012 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

- Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 156 miljoonaa euroa (Q3/2011: 68 milj.), johon vaikuttivat vahvat jalostusmarginaalit sekä Uusiutuvien polttoaineiden parantunut tulos
- Neljännesvuositulos oli paras sitten vuoden 2008 kolmannen neljänneksen


Kolmas neljännes lyhyesti:
· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 156 miljoonaa euroa (Q3/2011: 68 milj.)
· IFRS:n mukainen liikevoitto oli 193 miljoonaa euroa (Q3/2011: 15 milj.)
· Kokonaisjalostusmarginaali oli 12,23 dollaria barrelilta (Q3/2011: 9,33 dollaria barrelilta)
· Operatiivinen rahavirta oli 293 miljoonaa euroa (Q3/2011: -129 milj.)
· Investoinnit olivat 51 miljoonaa euroa (Q3/2011: 67 milj.)
· Velan osuus kokonaispääomasta oli 46,6 % (Q3/2011: 49,0 %)


Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Öljytuotteiden kolmas neljännes oli vahva korkeiden jalostusmarginaalien ansiosta. Marginaalit säilyivät hyvin vahvoina ja olivat erityisen korkeat syyskuussa. Tämä johtui pääasiassa korkeista diesel- ja bensiinimarginaaleista, joihin vaikuttivat alhaiset varastotasot ja jalostamoiden huoltopysäytykset sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Myös jalostamomme kävivät hyvin. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen 154 miljoonan euron vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Uusiutuvien polttoaineiden tulos parani 38 miljoonalla eurolla verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Segmentin tulos oli kuitenkin edelleen tappiollinen johtuen heikoista marginaaleista erityisesti neljänneksen alussa. Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liiketappio oli 19 miljoonaa euroa. Kasviöljyjen hintaerot sekä biodieseltuottajien marginaalit paranivat neljänneksen loppua kohden.

Kassavirta oli vahva kolmannella neljänneksellä, mikä pienensi velan osuutta kokonaispääomastamme. Maailmantalouden epävarmuus on heijastunut öljymarkkinoihin ja on edelleen riski liiketoiminnallemme. Odotamme kuitenkin konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuoteen 2011 verrattuna. Loppuvuonna 2012 keskitymme parantamaan kassavirtaa, jalostamoiden tuottavuutta ja Uusiutuvien polttoaineiden kannattavuutta."

Konsernin kolmannen neljänneksen 2012 tulos

Neste Oilin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4 505 miljoonaan euroon vuoden 2011 vastaavan ajanjakson 4 105 miljoonasta eurosta. Kasvu johtui pääasiassa Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kasvusta sekä korkeammista tuotehinnoista. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 156 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2011 vastaavan ajanjakson 68 miljoonaan euroon. Vahvat jalostusmarginaalit vaikuttivat positiivisesti Öljytuotteiden tulokseen. Uusiutuvien polttoaineiden liiketappio pieneni verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Öljyn vähittäismyynnin tulos oli samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla, ja Muut-segmentin tulos oli pienempi kuin vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 154 miljoonaa euroa (86 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -19 miljoonaa euroa (-57 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 23 miljoonaa euroa (23 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 0 miljoonaa euroa (15 milj.), josta tulos osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli 3 miljoonaa euroa (16 milj.). Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta.

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 193 miljoonaa euroa (15 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 87 miljoonaa euroa (varastotappiot 48 milj.) sekä avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -50 miljoonaa euroa (-5 milj.). Tulos ennen veroja oli 170 miljoonaa euroa (-3 milj.), kauden voitto 130 miljoonaa euroa (0 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,51 euroa (0,00).

Konsernin tammi-syyskuun 2012 tulos

Neste Oilin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 13 256 miljoonaan euroon vuoden 2011 vastaavan ajanjakson 11 251 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon kasvu johtui korkeammista myyntihinnoista ja suuremmista myyntimääristä. Konsernin yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 270 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2011 vastaavan ajanjakson 158 miljoonaan euroon. Konsernin ensimmäisen yhdeksän kuukauden tulokseen vaikuttivat positiivisesti pääasiassa Uusiutuvien polttoaineiden ja Öljytuotteiden parantuneet tulokset sekä negatiivisesti suunnitellut ja suunnittelemattomat jalostamoiden huoltotyöt toisella neljänneksellä.

Öljytuotteiden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 280 miljoonaa euroa (244 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -54 miljoonaa euroa (-148 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 53 miljoonaa euroa (48 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -9 miljoonaa euroa (7 milj.). Muut-segmentin tulokseen kirjattiin osakkuus- ja yhteisyrityksistä 2 miljoonan euron liikevoitto (19 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 264 miljoonaa euroa (295 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti 13 miljoonan euron varastotappiot (varastovoitot 141 milj.). Tulos ennen veroja oli 192 miljoonaa euroa (255 milj.), kauden voitto 138 miljoonaa euroa (182 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,53 euroa (0,71).

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräistä sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli syyskuun lopussa 4,4 % (tilikaudella 2011: 2,6 %).

Näkymät

Markkinat odottavat, että Neste Oilin kaltaisten kehittyneiden jalostajien marginaalit ovat vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä edellisvuotta paremmat. Dieselmarginaalien arvioidaan olevan vahvimpia, ja bensiinimarginaalien odotetaan pysyvän korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Noin 30 % Neste Oilin vuoden 2012 myynnistä on suojattu referenssimarginaalitasolle 4,7 dollaria barrelilta olettaen, että Urals- ja Brent-raakaöljyjen hintaero on -1,0 dollaria barrelilta.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan huomattavasti vuoteen 2011 verrattuna olettaen, että tuottavuus on loppuvuonna hyvä.

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan neljännellä neljänneksellä paranevan kolmanteen neljännekseen verrattuna ja olevan lähellä nollatulosta. Neljännen neljänneksen marginaalista suojattiin kesän aikana noin 60 %, mikä rajoittaa lyhyen aikavälin mahdollisuuksia hyötyä täysimääräisesti palmuöljyn hinnanlaskusta. Tulos on altis muutoksille markkinoilla, jotka ovat olleet hyvin vaihtelevat vuonna 2012.   

Öljyn vähittäismyynnin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan verrattuna vuoteen 2011.

Neste Oilin kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa. Investointeja on pienennetty ja niiden arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Yhtiön koko vuoden ohjaus ei ole muuttunut: Neste Oil odottaa konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoittonsa paranevan huomattavasti vuoteen 2011 verrattuna.

Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Matti Piri, vt. talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4960
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292


Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus kolmannen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 25.10.2012 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 25.10.2012 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +358(0)9 2310 1543 (osallistumiskoodi: 4981490). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 1.11.2012 asti numerossa +358 (0)9 2310 1650 (osallistumiskoodi 4981490#).