25 Lokakuu 2011

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
25.10.2011 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011

- Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 66 miljoonaa euroa (Q3/2010: 57 milj.)
- Uusiutuvien polttoaineiden myyntimäärät yli kaksinkertaistuivat verrattuna toiseen neljännekseen

Kolmas neljännes lyhyesti

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 66 miljoonaa euroa (Q3/2010: 57 milj.)  

  • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa (Q3/2010: 143 milj.), johon vaikuttivat negatiivisesti varastotappiot 

  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 9,17 dollaria barrelilta (Q3/2010: 7,48) 

  • Operatiivinen rahavirta oli -129 miljoonaa euroa (Q3/2010: 5 milj.) 

  • Investoinnit olivat 67 miljoonaa euroa (Q3/2010: 190 milj.), josta 25 miljoonaa euroa Uusiutuviin polttoaineisiin 

  • Velan osuus kokonaispääomasta oli 49,0 % (31.12.2010: 42,6 %) 

  • Uusiutuvien polttoaineiden myyntimäärät yli kaksinkertaistuivat verrattuna toiseen neljännekseen  

  • Rotterdamin uusiutuvan dieselin laitoksella käynnistettiin tuotanto syyskuussa  

  • Yhteisyrityksen omistamalla Bahrainin perusöljytehtaalla käynnistettiin tuotanto katsauskauden päätyttyä  

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:
"Saavutimme kolmannella neljänneksellä hyvän tuloksen sekä Öljytuotteissa että Öljyn vähittäismyynnissä, vaikka maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus aiheutti epävakautta öljymarkkinoilla. Epävakauden odotetaan jatkuvan, sillä ratkaisuja maailmantalouden haasteisiin etsitään edelleen. Loppuvuoden osalta dieselmarkkina näyttää kausivaihtelun ansiosta vahvalta, kun taas bensiinimarkkina on todennäköisesti heikompi. Odotamme Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välisen hintaeron olevan lyhyellä aikavälillä jonkin verran pienempi kuin aikaisemmin tänä vuonna.  

Uusiutuvan dieselin myyntimäärät jatkavat kasvuaan, ja tavoitteenamme on lisätä myyntiä neljännellä neljänneksellä yli 50 %. Kasvun taustalla on asiakaskunnan laajentuminen ja sertifioidun raaka-aineen parempi saatavuus. Myynnin kasvun seurauksena Uusiutuvien polttoaineiden tulos paranee neljännellä neljänneksellä, mutta
Uusiutuvat polttoaineet -segmentin odotetaan edelleen raportoivan vertailukelpoista liiketappiota loppuvuonna 2011.

Olen hyvin tyytyväinen siihen, että olemme nyt saaneet päätökseen suuret investointihankkeemme. Nyt investointikustannuksemme suuntautuvat kunnossapito- ja tuottavuushankkeisiin. Keskitymme kasvattamaan uusiutuvan dieselin laitostemme ja Bahrainin perusöljylaitoksen tuotantomäärien myyntiä sekä parantamaan Porvoon ja Naantalin jalostamoiden toiminnallista tehokkuutta."

Konsernin kolmannen neljänneksen 2011 tulos
Neste Oilin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4 105 miljoonaan euroon vuoden 2010 vastaavan ajanjakson 3 065 miljoonasta eurosta. Kasvu johtui korkeammista öljyn hinnoista ja suuremmista myyntimääristä. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 66 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2010 vastaavan ajanjakson 57 miljoonaan euroon. Kasvu johtui pääosin paremmasta jalostusmarginaalista ja suuremmista myyntimääristä. Uusiutuvien polttoaineiden tappiolla oli liikevoittoon negatiivinen vaikutus.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 84 miljoonaa euroa (45 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -57 miljoonaa euroa (-12 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 23 miljoonaa euroa (23 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa (2 milj.). Neste Oilin osuus osakkuusyhtiö Nynas AB:n tuloksesta oli 16 miljoonaa euroa (9 milj.), joka kirjattiin Muut-segmenttiin.

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa (143 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti varastotappiot, jotka olivat 48 miljoonaa euroa (86 milj. varastovoitto). Tulos ennen veroja oli -3 miljoonaa euroa (136 milj.), kauden voitto 0 miljoonaa euroa (110 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,42).

Konsernin tammi-syyskuun 2011 tulos
Neste Oilin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 11 251 miljoonaan euroon vuoden 2010 vastaavan ajanjakson 8 366 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon kasvu johtui korkeammista öljyn hinnoista ja suuremmista myyntimääristä. Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 142 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 vastaavan ajanjakson vertailukelpoinen liikevoitto oli 150 miljoonaa euroa. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana tulokseen vaikuttivat negatiivisesti Uusiutuvien polttoaineiden heikko tulos ja toisella neljänneksellä Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinjalla 4 toteutettu viiden viikon mittainen suunniteltu huoltoseisokki, jonka vaikutus oli 30 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 vastaavan ajanjakson vertailukelpoinen liikevoitto sisälsi vakuutuskorvauksesta aiheutuneen 47 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen ja Porvoon jalostamon huoltoseisokista aiheutuneen 65 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen.

Öljytuotteiden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 228 miljoonaa euroa (100 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -148 miljoonaa euroa (-52 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 48 miljoonaa euroa (42 milj.) Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 7 miljoonaa euroa (61 milj.). Neste Oilin osuus osakkuusyhtiö Nynas AB:n tuloksesta oli 21 miljoonaa euroa (22 milj.), joka kirjattiin Muut-segmenttiin.

IFRS:n mukainen liikevoitto oli 295 miljoonaa euroa (177 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti varastovoitot, jotka olivat 155 miljoonaa euroa (60 milj.). Tulos ennen veroja oli 255 miljoonaa euroa (154 milj.), kauden voitto 182 miljoonaa euroa (124 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,71 euroa (0,48).

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli syyskuun lopussa 3,6 % (tilikaudella 2010: 4,6 %).

Näkymät
Öljynjalostusmarkkinoiden perustekijät ovat säilyneet pitkälti samoina kuin heinäkuussa, jolloin yhtiö julkaisi edellisen kerran näkymänsä. Maailmantalouden kehittymiseen liittyy suuria huolia. Jos tilanne heikkenee, se vaikuttaa todennäköisesti talouskasvuun ja öljytuotteiden kysyntään sekä marginaaleihin.

Dieselmarkkinan odotetaan hyötyvän loppuvuonna kausivaihtelun aiheuttamasta kysynnän kasvusta, kun taas bensiinimarkkinan odotetaan pysyvän heikompana. Urals- ja Brent-raakaöljyjen välisen hintaeron odotetaan olevan neljännellä neljänneksellä keskimäärin 1,00-1,50 dollaria barrelilta, mikä on vähemmän kuin alkuvuonna 2011. Neste Oil on suojannut 25 % Öljytuotteiden vuoden 2012 myynnistä referenssimarginaalitasolle 4,8 dollaria barrelilta. Suojauksissa Urals- ja Brent-raakaöljyjen hintaeron on oletettu olevan 1,3 dollaria barrelilta.

Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinja 4:llä toteutettiin lokakuussa suunniteltu neljän viikon mittainen huoltoseisokki. Kuten yhtiö on edellisen kerran julkaistuissa näkymissään todennut, Öljytuotteiden koko vuoden 2011 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan parempi kuin vuonna 2010.  

Uusiutuvien polttoaineiden myyntimäärien odotetaan kasvavan yli 50 % neljännen neljänneksen aikana kolmanteen neljännekseen verrattuna. Myynnin kasvun ja tuotantolaitosten korkeammista käyttöasteista johtuvien matalampien yksikkökustannusten ansiosta Uusiutuvat polttoaineet -segmentin tulos paranee neljännellä neljänneksellä kolmanteen neljännekseen verrattuna. Uusiutuvat polttoaineet -segmentin odotetaan silti edelleen raportoivan vertailukelpoista liiketappiota loppuvuonna 2011.

Öljyn vähittäismyynnin koko vuoden tulos on todennäköisesti noin vuoden 2010 tuloksen tasolla.

Neste Oilin kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa vuonna 2011 verrattuna 575 miljoonaan euroon vuonna 2010. Kustannusten nousu johtuu korkeammista kunnossapito- ja henkilöstökustannuksista uusilla laitoksilla.

Yhtiön vuoden 2011 rahavirtavaikutteisten investointien arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa (892 milj.).

Uusi julkistamismenettely
Neste Oil noudattaa uutta Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2011 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi. Neste Oil noudattaa jatkossa tätä menettelyä kaikissa osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkistamisissa.

Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi:
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 25.10. klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös osoitteessa http://qsb.webcast.fi/n/nesteoil/nesteoil_2011_1025_q3/
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään niin ikään tiistaina 25.10.2011 kello 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0) 20 3106 7162 (osallistumiskoodi: 9884050). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://www.media-server.com/m/p/kvok26w7. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 31.10.2011 asti numerossa +358 (0) 9 2310 1650 (koodi: 9884050#).