30 Lokakuu 2007

NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007

- Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 159 miljoonaa euroa
 
Kolmas neljännes lyhyesti:
- Vertailukelpoinen liikevoitto 159 miljoonaa euroa (Q3/06: 202 milj.)
- Liikevoitto 180 miljoonaa euroa (Q3/06: 254 milj.)
- Osakekohtainen tulos 0,52 euroa (Q3/06: 0,72 euroa)
- Öljynjalostuksen vertailukelpoinen liikevoitto 154 miljoonaa euroa (Q3/06: 183 milj.), Öljyn  
   vähittäismyynnin 22 miljoonaa euroa (Q3/06: 22 milj.) ja Shippingin -2 miljoonaa euroa (Q3/06:
   4 milj.)
- Jalostusmarkkinat olivat heikommat kuin vertailukaudella
- Porvoon uusi diesellinja vaikutti positiivisesti kokonaisjalostusmarginaaliin, joka oli 10,20 dollaria
  barrelilta (Q3/06: 10,80)
- Ensimmäiset erät uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL -dieseliä toimitettiin
  asiakkaille
 
 
Toimitusjohtaja Risto Rinne:
"Kolmannella neljänneksellä markkinat olivat hyvin vaihtelevat ja haastavat erityisesti Öljynjalostukselle ja Shippingille. Lisäksi käynnistimme jakson aikana kahta uutta tuotantoyksikköä. Näistä tekijöistä huolimatta tuloksemme oli tyydyttävä."
 
"Uusi diesellinja osoitti jo pystyvänsä odottamaamme positiiviseen kokonaisjalostusmarginaalia parantavaan vaikutukseen, vaikka linja oli käynnissä vain osan neljänneksestä. Hiljattain ilmenneet venttiiliongelmat on nyt korjattu ja linjaa käynnistetään parhaillaan."
 
"Biodieselissä olemme kohdanneet kaksi haastetta, jotka liittyvät uuteen ainutlaatuiseen teknologiaan sekä vastuullisesti tuotettuun raaka-aineeseen. Teknologian on nyt todistettu toimivan ja ensimmäiset tuote-erät on toimitettu asiakkaille. Käytämme tuotannossamme useita raaka-aineita ja niiden vastuullisuuden varmistamiseksi tehtävä työ jatkuu. Siihen kuuluu käytetyn palmuöljyn jäljitettävyys kasvupaikalta tehtaallemme sekä kestävän kehityksen mukaisen tuotannon sertifiointijärjestelmien rakentaminen."
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Risto Rinne, puh. 010 458 4990
Talous- ja rahoitusjohtaja Petri Pentti, puh. 010 458 4490
 
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Kolmannen neljänneksen tulosta käsittelevä suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 30.10.2007 kello 11.30 Hotelli Kämpin Peilisalissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Esitysmateriaali löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.nesteoil.fi.
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 30.10.2007 kello 15.00. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.nesteoil.com. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3023 4426. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa viiden päivän ajan numerossa +44 (0)20 8196 1998, koodi 725434.


NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007
Tilintarkastamaton
 
Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2006 kolmannen neljänneksen tietoihin, ellei toisin mainita.
 
 
AVAINLUVUT
 
Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita.
 

 
* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutos raportoidusta liikevoitosta.
 


Konsernin kolmannen neljänneksen tulos
 
Neste Oilin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 2 978 miljoonaa euroa (3 464 milj.). Liikevaihdon pienentyminen 14 prosentilla johtui pääasiassa Eastex Crude Companyn omistusosuuden aiemmin tänä vuonna tapahtuneesta myynnistä. Ilman sen vaikutusta liikevaihto olisi pysynyt suurin piirtein ennallaan.
 
Konsernin liikevoitto oli 180 miljoonaa euroa (254 milj.). Liikevoittoon sisältyy -15 miljoonaa euroa (18 milj.) öljyjohdannaisten realisoitumatonta arvonmuutosta ja 36 miljoonaa euroa (-61 milj.) varastovoittoja.
 
Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 159 miljoonaa euroa, mikä on noin 21 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (202 milj.). Merkittävimmin laskuun vaikuttivat alentunut kokonaisjalostusmarginaali, heikentynyt Yhdysvaltain dollari sekä matalat raakaöljyrahdit. Negatiivisesti vaikuttivat lisäksi kasvuprojekteihin liittyvien kiinteiden kulujen kasvu ja suuremmat poistot. Euroopan komissio määräsi Neste Oilin osakkuusyhtiö Nynäs Petroleumille sakon, jolla oli 5 miljoonan euron negatiivinen vaikutus.
 
Öljynjalostuksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 154 miljoonaa euroa (183 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 22 miljoonaa euroa (22 milj.) ja Shippingin -2 miljoonaa euroa (4 milj.).
 
Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 168 miljoonaa euroa (246 milj.) ja voitto 132 miljoonaa euroa (186 milj.). Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,72).
 
 
Konsernin tammi-syyskuun tulos
 
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuulta 2007 oli yhteensä 8 642 miljoonaa euroa (1-9/06: 9 778 milj.).
 
Yhdeksän kuukauden liikevoitto oli 658 miljoonaa euroa (1-9/06: 687 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 542 miljoonaa euroa (1-9/06: 510 milj.). Vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikutti positiivisesti korkea kokonaisjalostusmarginaali ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
 
Öljynjalostuksen yhdeksän ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 493 miljoonaa euroa (1-9/06: 455 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 49 miljoonaa euroa (1-9/06: 49 milj.) ja Shippingin 31 miljoonaa euroa (1-9/06: 31 milj.).
 
Tulos ennen veroja oli 633 miljoonaa euroa (1-9/06: 676 milj.) ja voitto 477 miljoonaa euroa (1-9/06: 496 milj.). Osakekohtainen tulos oli 1,86 euroa (1-9/06: 1,92).
 
Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää tärkeimpänä taloudellisena mittarinaan keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE). Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli syyskuun lopussa 15,8 % (tilivuosi 2006: 15,4 %).
 

 
 
Investoinnit
 
Neste Oilin investoinnit tammi-syyskuussa 2007 olivat yhteensä 236 miljoonaa euroa (1-9/06: 384 milj.). Öljynjalostuksen investoinnit olivat 199 miljoonaa euroa (1-9/06: 348 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 27 miljoonaa euroa (1-9/06: 24 milj.) ja Shippingin 2 miljoonaa euroa (1-9/06: 9 milj.).
 
Tammi-syyskuun poistot olivat 139 miljoonaa euroa (1-9/06: 113 milj.).
 
 
Rahoitus
 
Neste Oilin korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 879 miljoonaa euroa (31.12.2006: 722 milj.). Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 25 miljoonaa euroa (1-9/06: 11 milj.).
 
Neste Oilin luottojen keskikorko oli syyskuun lopussa 4,5 % ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 3,9 vuotta.
 
Liiketoiminnan kassavirta oli tammi-syyskuussa 321 miljoonaa euroa (1-9/06: 376 milj.). Korkea käyttöpääoma vaikutti merkittävästi kolmannen neljänneksen kassavirtaan, joka oli -32 miljoonaa euroa (248 milj.).
 
Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 49,4 % (31.12.2006: 48,4 %), velkaantumisaste 37,7 % (31.12.2006: 34,4 %) ja velan osuus kokonaispääomasta 27,4 % (31.12.2006: 25,6 %).
 
Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat syyskuun lopussa 1 593 miljoonaa euroa (31.12.2006: 1 667 milj.).
 
 
Markkinakatsaus
 
Bensiinimarginaalit heikkenivät heinäkuussa jyrkästi, kun jalostamoiden parantunut käyttöaste oli tasapainottanut kysyntää ja tarjontaa Yhdysvalloissa. Neljänneksen loppuun mennessä varastot kuitenkin laskivat alimmilleen viiden vuoden aikana, koska jalostamoiden sekä odottamattomat että suunnitellut huoltoseisokit leikkasivat bensiinin tuotantoa. Tämän seurauksena bensiinimarginaalit kasvoivat, ja kasvua tuki osaltaan myös lisääntynyt hirmumyrskyjen pelko.
 
Heikentyneet bensiinimarkkinat alensivat jalostusmarginaaleja, joihin vaikuttivat heinäkuussa myös erittäin vahvat Pohjanmeren fyysiset raakaöljymarkkinat. Keskitisleiden parantuneet marginaalit auttoivat jalostusmarginaalien elpymistä elo- ja syyskuussa. Luoteis-Euroopan kansainvälinen viitejalostusmarginaali (IEA Brent Cracking) oli neljänneksen aikana keskimäärin 4,18 dollaria barrelilta (4,42).
 
Rahoitusmarkkinoiden kuohunta ja sijoittajien aktiivisuus lisäsivät raakaöljyn hinnanvaihtelua. Raakaöljyn hinta laski bensiinin heikentyessä, mutta hinnat kääntyivät elokuun lopussa uudelleen nousuun ja Pohjanmeren raakaöljy (Brent Dated) käväisi ennätysmäisen korkealla, 81,10 dollarissa barrelilta. Brent Dated oli kolmannella neljänneksellä keskimäärin 74,87 euroa barrelilta (69,49). Katsauskauden jälkeen lokakuussa raakaöljyn hinta on tehnyt useita uusia ennätyksiä. Urals- ja Brent Dated -raakaöljyjen hintaero kapeni neljänneksen aikana raskaiden laatujen kasvaneen kysynnän takia ja lisäksi Brent Dated -noteerattu raakaöljykori on tänä vuonna raskaampi kuin viime vuonna. Hintaero oli neljänneksellä keskimäärin -2,53 dollaria barrelilta (-4,21).


Keskitisleiden marginaalit kasvoivat neljänneksen aikana varastotilanteen kiristyessä Atlantin molemmilla puolilla. Dieselin kysyntä pysyi hyvänä, ja jalostamoiden seisokit erityisesti Luoteis-Euroopassa tukivat dieselmarginaaleja.
 
Sekä vähä- että runsasrikkisen polttoöljyn hintaero raakaöljyyn nähden pysyi selvästi negatiivisena. Vähärikkisen polttoöljyn hinta kärsi edelleen heikosta kysynnästä. Pohjanmeren laivapolttoaineen tiukentuneidena rikkipitoisuusvaatimusten odotettu hintoja nostava vaikutus jäi elokuussa toteutumatta.
 
Ensimmäisen sukupolven biodieselteollisuus (FAME) on edelleen kärsinyt ylikapasiteetista ja heikosta kannattavuudesta. Julkinen keskustelu vastuullisesti tuotetusta raaka-aineesta on kiihtynyt, ja aktiivinen työ objektiivisten vastuullisuuskriteerien muodostamiseksi jatkuu. Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan laadukkaan dieselin kysyntä on säilynyt hyvänä.
 
Pohjanmeren raakaöljyn rahtihinnat olivat 28 % ja Primorskista lähtevien kuljetusten 24 % alemmat vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna.
 
Merkittävimmät markkinatekijät (USD/barreli ellei muuta mainittu)

 
 
 
 
SEGMENTTIKATSAUKSET
 
Neste Oilin liiketoiminta on ryhmitelty neljään segmenttiin: Öljynjalostus, Öljyn vähittäismyynti, Shipping ja Muut. Biodiesel kuuluu Öljynjalostus-segmenttiin.
 
 
Öljynjalostus
 
Öljynjalostuksen liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä 177 miljoonaa euroa (227 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 154 miljoonaa euroa (183 milj.). Vertailukelpoisen liikevoiton heikentymisen pääasiallisina syinä ovat matalampi jalostusmarginaali, Yhdysvaltain dollarin heikko kurssi ja viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna suuremmat kiinteät kulut ja poistot.
 
Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali oli kolmannella neljänneksellä keskimäärin 10,20 dollaria barrelilta (10,80), kun kansainvälinen viitemarginaali (IEA Brent cracking) oli keskimäärin 4,18 dollaria barrelilta (4,42).
 
Kokonaisjalostusmarginaaliin vaikuttivat heinäkuun alhaiset tuotemarginaalit, jalostamoiden kohonneet muuttuvat kustannukset sekä kaventunut hintaero Brent-raakaöljyn ja venäläisen raakaöljyn välillä. Toisaalta Porvoon jalostamon uudella dieselin tuotantolinjalla oli positiivinen vaikutus.
 
Öljynjalostuksen vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (annualisoitu) oli 25,3 % (27,5 %).


Avainluvut

 
 
Tuotanto
 
Neste Oil jalosti kolmannella neljänneksellä yhteensä 4,0 miljoonaa tonnia (3,3 milj.) raakaöljyä ja muita syöttöaineita, josta 3,3 miljoonaa tonnia (2,9 milj.) Porvoossa ja 0,7 miljoonaa tonnia (0,4 milj.) Naantalissa. Kumpikin jalostamo toimi jakson aikana täydellä raakaöljyn tislauskapasiteetilla. Porvoon jalostamo toimi täydellä käyttöasteella myös vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä, kun taas Naantalin jalostamon käyttöaste oli 60,2 % suunnitellun huoltoseisokin vuoksi.
 
Raskaamman venäläisen raakaöljyn osuus raakaöljyn syötöstä kasvoi Porvoon uuden diesellinjan käynnistymisen seurauksena 62 %:iin (42 %).
 
 
Myynti
 
Suomeen myytiin kolmannella neljänneksellä öljytuotteita 2,0 miljoonaa tonnia (2,0 milj.). Vienti Suomesta oli 1,6 miljoonaa tonnia (1,4 milj.). Dieselin myynti kasvoi uuden dieselin tuotantolinjan ansiosta 22 % ja raskaan polttoöljyn myynti laski 24 %. Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan NExBTL-dieselin ensimmäiset toimitukset tehtiin heinäkuussa.
 
 
Myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)


Myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)

 
 
 
Öljyn vähittäismyynti
 
Öljyn vähittäismyynnin kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 22 miljoonaa euroa (23 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 22 miljoonaa euroa (22 milj.). Lisääntyneen myynnin positiivista vaikutusta vähensivät kohonneet kiinteät kustannukset, jotka liittyivät asemaverkoston laajentamiseen Itämeren alueella.
 
Vuoden 2007 luvut eivät enää sisällä vuonna 2006 myydyistä liikenneasemakiinteistöistä saatuja vuokra- ja muita tuottoja.
 
Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (annualisoitu) oli 19,5 % (17,2 %).
 
Avainluvut

 
 
Bensiinin myynti Neste Oilin Suomen asemilla kasvoi kolmannella neljänneksellä noin 4 % verrattuna vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan. Dieselin myynti kasvoi hyvän kysynnän ansiosta lähes 6 %. Lämmitysöljyn myynti sen sijaan väheni 3 % heikentyneen kysynnän vuoksi.
 
Öljyn vähittäismyynnissä on käynnissä projekti, jolla pyritään parantamaan sen kannattavuutta ja markkina-asemaa Suomessa.
 
Itämeren maiden asemaverkoston myyntimäärät kasvoivat 18 % vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Erityisen huomattavaa oli 28 %:n lisäys dieselin myynnissä. Asemien määrä Itämeren maissa oli syyskuun lopussa 257.


Öljyn vähittäismyynnin myyntimäärät (1 000 m3)

 
 
Öljyn vähittäismyynnin myyntimäärät markkina-alueittain (1 000 m3)

*Asemien ja terminaalien myynti yhteensä
 
 
 
Shipping
 
Shippingin liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä -4 miljoonaa euroa (11 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto -2 miljoonaa euroa (4 milj.). Vertailukelpoisen liikevoiton heikentymisen syinä olivat merkittävästi alentuneet rahtihinnat sekä Yhdysvaltain dollarin heikko kurssi.
 
Shippingin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (annualisoitu) oli 13,6 % (13,1 %). 
 
Avainluvut

 
 
Shippingin laivaston kapasiteetti kuljetuspäivinä oli kolmannella neljänneksellä yhteensä 2 871 (2 446). Raakaöljylaivaston osuus oli 552 päivää (515) ja tuotelaivaston 2 319 päivää (1 931). Kuljetuspäiväkapasiteettiin lasketaan ne päivät, jotka alukset ovat olleet laivastossa, mukaan lukien myös korjaus- ja odotuspäivät.
 
Neste Oil omisti tai hallinnoi eri sopimuksilla syyskuun lopussa kaikkiaan 31 tankkeria (28). Laivaston kasvu on keskittynyt suurempiin tankkereihin sekä raakaöljy- että tuotelaivastossa. Raakaöljyn kuljetuskapasiteetti oli syyskuun lopussa 680 407 dwt (660 767) ja tuotteiden 606 723 dwt (483 604), yhteensä 1 287 130 dwt (1 144 371).
 
Laivaston käyttöaste katsauskauden aikana oli edelleen korkea, 95 % (93 %).
 
 
Osakkeet, kaupankäynti ja omistus
 
Kolmannella neljänneksellä kauppaa käytiin yhteensä 119 808 257:llä Neste Oilin osakkeella eli 3,1 miljardilla eurolla. Osakekurssi oli korkeimmillaan 29,80 euroa ja alimmillaan 23,62 euroa. Neljänneksen päättyessä kurssi oli 25,67 euroa. Tällä kurssilla Neste Oilin markkina-arvo 30.9.2007 oli 6,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 1,8 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,7 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
 
Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.9.2007 oli yhteensä 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686 kappaletta. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole oikeutta ostaa takaisin yhtiön osakkeita tai laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.
 
Syyskuun lopussa Suomen valtio omisti Neste Oilin osakkeista 50,1 %, ulkomaalaiset omistajat 26,9 %, suomalaiset instituutiot 16,0 % ja suomalaiset kotitaloudet 7,0 %.
 
 
Toimialojen uudelleenjärjestely ja muutokset segmenttiraportoinnissa
 
Neste Oil julkisti 27.9.2007 uuden toimialarakenteen ja uudet johtajat neljälle viidestä toimialasta. Muutosten tarkoituksena oli tehostaa yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa kasvustrategiaansa. Yhtiöön perustettiin uusi toimiala, Erikoistuotteet, joka sisältää bensiinikomponentti- ja perusöljyliiketoiminnat sekä Nynäs Petroleum -osakkuusyhtiön.
 
Viiden toimialan johtajat ovat Jorma Haavisto (Öljynjalostus), Jarmo Honkamaa (Biodiesel), Kimmo Rahkamo (Erikoistuotteet), Sakari Toivola (Öljyn vähittäismyynti) ja Risto Näsi (Shipping). Jarmo Honkamaa nimitettiin samassa yhteydessä varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. Muutokset tulivat voimaan 16. lokakuuta.
 
 
 
Henkilöstö
 
Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli 4 806 (4 678). Syyskuun lopussa henkilöstöä oli 4 834 (30.9.2006: 4 693).


Terveys, turvallisuus ja ympäristö
 
Neste Oilin työturvallisuuden tärkein mittari on kumulatiivinen tapaturmataajuus (LWIF, poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti). Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Syyskuun lopussa LWIF-lukema oli 3,1 (3,5).
 
Päästökaupassa Neste Oilin arvion mukaan yhtiöllä olevat vuoden 2007 päästöoikeudet vastaavat vuoden hiilidioksidipäästöjä, joten markkinoilta ei tarvinne hankkia uusia päästöoikeuksia tänä vuonna.
 
Neste Oil valittiin maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin uutena jäsenenä. DJSI World -indeksiin kuuluu yli 300 yritystä 24 maasta. Indeksiin valitaan toimialansa parhaat kestävään kehitykseen sitoutuneet yritykset. Yhtiö osallistui myös maailmanlaajuiseen Carbon Disclosure Projectiiin, jossa yhtiön raportoinnin arvioitiin pohjoismaisessa vertailussa kuuluvan kymmenen parhaan joukkoon energiaintensiivisessa teollisuudessa.
 
 
Kasvuhankkeiden tilanne
 
Neste Oil jatkaa puhtaiden polttoaineiden strategiaansa useilla hankkeilla, joiden tavoitteena on rakentaa uutta kapasiteettia uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan NExBTL-dieselin tuottamiseksi, ja selvittää edelleen vaihtoehtoja nykyisten jalostamoiden jatkojalostuskapasiteetin lisäämiseksi.
 
 
Uusi dieselin tuotantolinja
 
Porvoon jalostamon uusi dieselin tuotantolinja oli käytössä vain osan neljänneksestä. Linja pysäytettiin syyskuun puolivälissä lyhyttä huoltoseisokkia varten. Seisokin aikana löydettiin viallisia venttiilejä, joiden takia linja oli alhaalla koko lokakuun. Lyhyestä käyntiajasta huolimatta uusi tuotantolinja ehti jo vaikuttaa dieselin myyntiä lisäävästi ja raskaan polttoöljyn myyntiä vähentävästi. Linjalla oli myös positiivinen vaikutus kokonaisjalostusmarginaaliin kolmannella neljänneksellä.
 
Yhtiö arvioi, että uusi tuotantolinja nostaa Neste Oilin jalostusmarginaalia tulevaisuudessa yli 2
dollarilla barrelilta laskettuna yhtiön koko vuosituotannon eli noin 100 miljoonan barrelin mukaan.
 
 
Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuva NExBTL-diesel
 
Neste Oilin tavoitteena on olla maailman johtava uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselin tuottaja. Strategian kulmakivenä on yhtiön omaan teknologiaan perustuva huippulaatuinen NExBTL-diesel, joka on parempaa kuin nykyisin markkinoilla olevat bio- tai raakaöljypohjaiset dieselit.
 
Heinäkuun käynnistyksen jälkeen Porvoon NExBTL-laitos oli pois tuotannosta elo- ja syyskuussa muutostöiden ja korjausten takia. Laitos käynnistettiin uudelleen lokakuun alussa. NExBTL-teknologia on nyt käytössä teollisessa mittakaavassa, mutta tiettyjä mahdollisuuksia parantaa prosessia ja katalyytteja on havaittu. Näitä parannuksia käytetään hyväksi uusien laitosten suunnittelussa.
 
Toinen NExBTL-laitos on parhaillaan rakenteilla Porvoossa ja sen kapasiteetti on sama kuin ensimmäisen laitoksen eli 170 000 tonnia vuodessa. Laitokseen tehdään joitakin muutoksia, minkä takia sen nyt arvioidaan valmistuvan vuonna 2009.


OMV:n ja Neste Oilin yhteisomistukseen tulevan NExBTL-laitoksen suunnittelu ja pitkäkestoinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) jatkuvat Itävallassa. Neste Oil suunnittelee myös muita NExBTL-tuotantoa lisääviä laitoksia.
 
Raaka-aineiden vastuullisuuden varmistamiseksi tehtävä aktiivinen työ jatkuu.
 
Yhtiö aikoo myös jatkaa tutkimustyötä laajentaakseen uusiutuvaa raaka-ainepohjaa.
 
 
Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit
 
Öljymarkkinat ovat osoittautuneet hyvin vaihteleviksi. Öljynjalostajat ovat alttiina poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat lyhyellä aikavälillä vaikuttaa yhtiöiden tuotteiden tarjontaan ja kysyntään. Äkilliset suunnittelemattomat tuotantokatkokset jalostamoyksiköissä muodostavat myös riskin. Kasvavat investointikustannukset ja uusien, kilpailukykyisten raaka-aineiden kehittäminen saattavat vaikuttaa yhtiön kasvusuunnitelmiin.
 
Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen kurssi. Raakaöljyn lyhyen ajan hintavaihtelut vaikuttavat konsernin tulokseen lähinnä varastovoittojen tai -tappioiden kautta.
 
Tarkempia tietoja riskeistä ja riskinhallinnasta on saatavissa Neste Oilin vuoden 2006 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
 
 
Lähiajan näkymät
 
Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä ja lähiaikoina valmistuvan uuden jalostuskapasiteetin määrän arvioidaan jäävän vähäiseksi. Kehittyneiden jalostamoiden näkymät säilynevät näiden tekijöiden tuloksena edelleen myönteisinä. On kuitenkin todennäköistä, että markkinoiden suuret vaihtelut jatkuvat. Viitejalostusmarginaali painui lokakuussa alaspäin. 
 
Yhdysvaltojen alhaiset bensiinivarastot ja jalostamoiden huoltoseisokit pitänevät bensiinimarginaalit korkeampina kuin tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Dieselmarkkinoita tukevat vuodenajalle tyypillinen vahva kysyntä.
 
Neste Oilin uuden dieselin tuotantolinjan arvioidaan olevan tuotannossa jälleen marraskuussa.
 
Lokakuun uudelleen käynnistyksen jälkeen NExBTL-laitoksen arvioidaan olevan normaalissa tuotannossa marras- ja joulukuussa.
 
Laadukkaiden voiteluaineiden perusöljyjen kysyntä säilynee vahvana.
 
Öljyn vähittäismyynnin marginaalien arvioidaan viimeisellä neljänneksellä jäävän heikommiksi vuoden 2006 lopun varsin hyvään tilanteeseen verrattuna.
 
Shippingin markkinat pysynevät erittäin haasteellisina seuraavina vuosina.
 
Neste Oilin käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 350 miljoonaa euroa vuonna 2007.


Vuoden 2007 tilinpäätöstiedotteen julkistaminen
 
Neste Oil julkistaa vuoden 2007 tilinpäätöstiedotteen ja viimeisen neljänneksen tuloksensa 7. helmikuuta 2008 noin kello 9.00.
 
Espoossa 29.10.2007
 
Neste Oil Oyj
Hallitus
 
 
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien rajoituksetta strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut pääomakustannukset, tulevan kassavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", "ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.


NESTE OIL -KONSERNI
TAMMI-SYYSKUU 2007
Tilintarkastamaton
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

 


KONSERNIN TASE
 


 
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

 


 

 


 

 
 
LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
 

 


TUNNUSLUVUT
 

 
 
 
KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
 
1. LAADINTAPERIAATTEET
 
Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua (IAS 34) Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2006 tilinpäätöksen kanssa.
 
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ovat yhtenäiset konsernin vuositilinpäätöksen 2006 periaatteiden kanssa.
 
Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia vuoden 2007 tilinpäätöksessä, mutta niillä ei ole merkitystä konsernin toiminnassa:
- IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti
- IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
- IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja  arvonalentumiset.
 
2. MYYDYT TYTÄRYRITYKSET JA VÄHEMMISTÖOMISTUKSET
 
Neste Oil myi 70 %:n omistusosuutensa Eastex Crude Companystä helmikuun puolivälissä. Yhtiö on yhdistelty tytäryhtiönä Neste Oilin konsernitilinpäätökseen ja sisällytetty Öljynjalostus-segmenttiin myyntihetkeen asti. Yhtiöllä on ollut vain vähäinen vaikutus konsernin tulokseen, mutta liikevaihtoon sen vaikutus on ollut merkittävä. Tilikaudella 2006 Eastexin osuus koko Neste Oilin 12,7 miljardin euron liikevaihdosta oli 1,8 miljardia euroa. Tilikaudella 2007 konsernitilinpäätökseen yhdistelty Eastexin liikevaihto oli 151 miljoonaa euroa (1-9/2006: 1 441 miljoonaa euroa).
 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat muodostuvat 31.12.2006 Eastex Crude Companyn kirjanpitoarvosta ja 30.9.2006 Best Chain Oy:n kirjanpitoarvosta.
 
 
3. OMAT OSAKKEET
 
Neste Oil on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa konsernin ylimmän johdon uuden osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista.
Osana hallinnointisopimusta palveluntuottaja on hankkinut helmikuussa 2007 yhteensä 500 000 Neste Oilin osaketta järjestelmän perusteella maksettaviin palkkioihin liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi. Palkkioiden maksusta osa tapahtuu rahana ja osa Neste Oilin osakkeina vuosina 2010 ja 2013.
 
Suojaustransaktion juridisesta muodosta riippumatta se on konsernitilinpäätöksessä käsitelty IFRS 2, Osakeperusteiset maksut -standardin ja SIC-12 Konsernitilinpäätös - erityistä tarvetta varten perustetut yksiköt -tulkinnan edellyttämällä tavalla, ikään kuin Neste Oil olisi hankkinut omia osakkeita.
 
Konsernitaseessa ja konsernin oman pääoman laskelmassa järjestely on käsitelty sen kirjanpidollisen luonteen mukaisesti vähentämällä 12 miljoonaa euroa konsernin omasta pääomasta. Tämä summa vastaa ulkopuolisen palveluntuottajan osakkeista maksamaa euromäärää.
 
 
4. SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA
 
Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään segmenttiin, jotka ovat Öljynjalostus, Öljyn vähittäismyynti, Shipping ja Muut.
 
Biodiesel-toimiala raportoidaan osana Öljynjalostus-segmenttiä ja Muut-segmentti sisältää konserniesikunnan.
 
 
LIIKEVAIHTO
 

 


LIIKEVOITTO
 

 
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO
 

 
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
 

 
OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA
 

 
SIDOTTU PÄÄOMA
 


SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %
 

 
VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %
 

 
 
 
SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA NELJÄNNEKSITTÄIN
 
 
LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
 

 
LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
 

 
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
 


POISTOT JA ARVONALENTUMISET NELJÄNNEKSITTÄIN
 

 
OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN JA YHTEISYRITYSTEN
TULOKSESTA NELJÄNNEKSITTÄIN
 

 
 
5. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS JA INVESTOINTISITOUMUKSET
 
 
AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS
 

 
INVESTOINTISITOUMUKSET
 


6. JOHDANNAISSOPIMUKSET
 

 
Johdannaissopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Summat sisältävät maksamattomat suljetut positiot. Johdannaissopimuksia solmitaan pääasiassa kurssierojen, korkotason ja hintariskin hallitsemiseksi.
 
 
7. ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
 


 

 
 

 
Muut vastuusitoumukset
Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteisvastuullinen vastuusitoumus Fortum Heat and Gas Oy:n kanssa.
Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 17 luvun 16.6 §:n säädökseen.
 
 
 
 
NESTE OIL -KONSERNI
TAMMI-SYYSKUU 2007
Tilintarkastamaton
                     
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
 
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
 
Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot kuten osakkeiden ja aineellisen käyttöomaisuuden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineellisen käyttöomaisuuden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin, yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.
 
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ omaisuuden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos
 
Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, omaisuuden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla, verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset
 
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
 
Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)
 
Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)
 
Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
 
Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, aineettomat hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat, varaukset ja eläkevelvoitteet
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
 
Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
 
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
 
Kassavirta / osake = Liiketoiminnan nettokassavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana