24 Huhtikuu 2013

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
24.4.2013 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

· Vahva 135 miljoonan euron vertailukelpoinen liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä (Q1/2012: 79 milj. euroa)
· Uusiutuvissa polttoaineissa selvästi positiivinen 26 miljoonan euron vertailukelpoinen liikevoitto (Q1/2012: -2 milj. euroa)

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 135 miljoonaa euroa (Q1/2012: 79 milj.)
· IFRS:n mukainen liikevoitto oli 86 miljoonaa euroa (Q1/2012: 191 milj.)
· Kokonaisjalostusmarginaali oli 11,54 dollaria barrelilta (Q1/2012: 8,95 USD/bbl)
· Liiketoiminnan rahavirta oli -105 miljoonaa euroa (Q1/2012: -353 milj.)
· Investoinnit olivat 34 miljoonaa euroa (Q1/2012: 48 milj.)
· Velan osuus kokonaispääomasta oli 44,0 % (Q1/2012: 49,4 %)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen

 "Neste Oilin vuosi alkoi hyvin, ja saavutimme ensimmäisellä neljänneksellä vahvan tuloksen. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 135 miljoonaa euroa.
 
Öljytuotteiden ensimmäinen neljännes oli vahva kohtalaisen korkeiden jalostusmarginaalien ja hyvän operatiivisen toiminnan ansiosta.
Jalostusmarginaaleja tukivat vahvat dieselmarginaalit sekä vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkeat bensiinimarginaalit etenkin helmi-maaliskuussa. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen 111 miljoonaa euron vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Edistyimme hyvin Uusiutuvissa polttoaineissa, ja saavutimme ensimmäistä kertaa selvästi positiivisen, 26 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton. Pystyimme edelleen laajentamaan asiakaskuntaamme ja onnistuimme myynnin allokoinnissa. Eri kasviöljyjen väliset hintaerot pysyttelivät suotuisina ensimmäisellä neljänneksellä.

Vaikka maailmantalouden epävarmuus on heijastunut sekä öljytuotteiden että uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin, pidämme ohjauksemme ennallaan. Odotamme konsernin koko vuoden 2013 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2012. Uusiutuvien polttoaineiden koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan ja olevan positiivinen."


Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2013 tulos

Neste Oilin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 4 258 miljoonaa euroa (4 454 milj. euroa). Lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtui pääosin matalammista raakaöljyn hinnoista. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 135 miljoonaa euroa (79 milj. euroa). Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat jalostusmarginaalit ja hyvä tuottavuus. Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto oli ensimmäistä kertaa selvästi positiivinen. Sekä Öljyn vähittäismyynnin että Muut-segmentin tulokset heikkenivät hieman verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 111 miljoonaa euroa (77 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 26 miljoonaa euroa (-2 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 11 miljoonaa euroa (15 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -12 miljoonaa euroa (-7 milj.), josta tulos osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli -6 miljoonaa euroa (-6 milj.)

Konsernin ensimmäisen neljänneksen IFRS:n mukainen liikevoitto oli 86 miljoonaa euroa (191 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti varastotappiot, jotka olivat 35 miljoonaa euroa (varastovoitot 64 milj.) sekä avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -14 miljoonaa euroa (3 milj.). On myös huomioitava, että edellisvuoden vastaavan ajanjakson tulokseen vaikutti positiivisesti kertaluonteinen omaisuuden myyntivoitto, joka oli 45 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 65 miljoonaa euroa (169 milj.), kauden voitto 47 miljoonaa euroa (123 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,18 euroa (0,48).

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. ROACE-luku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli maaliskuun lopussa 5,9 % (tilikaudella 2012: 5,0 %).


Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.  Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan maltillisesti vuonna 2013, mutta uusi jalostuskapasiteetti tulee todennäköisesti lisäämään painetta yksinkertaisille jalostamoille.  Neste Oilin kaltaisten kehittyneiden jalostajien odotetaan pysyvän kilpailukykyisimpinä. Dieselmarginaalien arvioidaan olevan vahvimpia, ja bensiinimarginaalien odotetaan kehittyvän kausivaihtelun mukaisesti. Perusöljymarkkinoihin kohdistuu todennäköisesti edelleen painetta johtuen autoteollisuuden heikosta kysynnästä. Kasviöljyjen hintaerot ovat tällä hetkellä historiallista keskiarvoa leveämmät, ja niiden vaihtelut ovat riippuvaisia satoennusteista, sääilmiöistä ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihteluista. Öljyn vähittäismyynnin markkinoiden odotetaan säilyvän kilpailtuina.

Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinja 4 on parhaillaan pysäytetty korkeintaan kahdeksan viikon pituisen huoltoseisokin ajaksi. Huoltopysäytykseen sisältyy neljä viikkoa kestävä lakisääteinen paineastioiden tarkastus. Kolme viikkoa kestänyt suunnittelematon huoltoseisokki vähensi bensiinin tuotantoa Porvoon jalostamolla huhtikuussa.

Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminta keskittyy edelleen myynnin, raaka-aineiden ja tuotannon optimointiin. Segmentin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2012 ja olevan voitollinen.

Konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2012 verrattuna olettaen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali pysyttelee viime vuosille tyypilliseen tapaan 5 dollarin barrelitasolla ja Uusiutuvien polttoaineiden tulos kehittyy odotetusti.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Matti Piri, vt. talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4960
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus ensimmäisen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 24.4.2013 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 24.4.2013 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0) 9 2310 1543 (osallistumiskoodi: 9388642). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 1.5.2013 asti numerossa +358 (0) 9 2310 1650 (koodi: 9388642#).