26 Huhtikuu 2012

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
26.4.2012 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

- Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 76 miljoonaa euroa (Q1/2011: 43 milj.), johon osaltaan vaikutti Uusiutuvien polttoaineiden parantunut tulos
- Vahva bensiinimarkkina tuki jalostusmarginaaleja


Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 76 miljoonaa euroa (Q1/2011: 43 milj.)
  • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 188 miljoonaa euroa (Q1/2011: 171 milj.)
  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 9,07 dollaria barrelilta (Q1/2011: 8,92 USD/bbl)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -353 miljoonaa euroa (Q1/2011: 58 milj.)
  • Investoinnit olivat 48 miljoonaa euroa (Q1/2011: 120 milj.)
  • Velan osuus kokonaispääomasta oli 49,3 % (Q1/2011: 42,5 %)


Toimitusjohtaja Matti Lievonen

"Ensimmäisellä neljänneksellä vahva bensiinimarkkina tuki jalostusmarginaaleja. Raakaöljyn hinta nousi, ja hintaero kevyen ja raskaan raakaöljyn välillä vaihteli kasvaen neljänneksen loppua kohden. Porvoon ja Naantalin jalostamot kävivät hyvin, minkä ansiosta saavutimme hyvän tuloksen Öljytuotteissa.

Myönteinen kehitys Uusiutuvissa polttoaineissa jatkui ja segmentin vertailukelpoinen liikevoitto parani 13 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen neljännekseen. Myyntimäärät kasvoivat ennakoidusti ja myimme ensimmäisellä neljänneksellä 305 000 tonnia uusiutuvaa NExBTL-dieseliä. Lainsäädäntötyö uusien markkinoiden avaamiseksi on edennyt ja olemme toimittaneet Yhdysvaltojen markkinoille ensimmäisen lastin NExBTL-dieseliä, mikä on meille tärkeä virstanpylväs. NExBTL-dieseliä tuottavat yksiköt kävivät hyvin ja olen erittäin tyytyväinen siihen, että myös Singaporen jalostamo on saanut EPA-sertifikaatin, joka mahdollistaa uusiutuvan dieselin tuotannon Yhdysvaltain markkinoille.

Kehittyneiden jalostajien jalostusmarginaalin odotetaan pysyvän suhteellisen vahvana lähitulevaisuudessa. Suunniteltu koksin poisto Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinja 4:llä saatiin päätökseen ja Naantalin jalostamolla on parhaillaan käynnissä huoltoseisokki. NExBTL-dieselin myyntimäärien odotetaan kehittyvän myönteisesti, mutta uusiutuvan dieselin marginaali on tällä hetkellä matala johtuen kasviöljyjen pienistä hintaeroista ja FAME-biodieselin heikosta marginaalista. Vaikka osa myynnistä on suojattu, Uusiutuvien polttoaineiden toisen neljänneksen vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan pienempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä, mikäli marginaalit pysyvät haasteellisella tasolla.

Pidämme voimassa aikaisemman ohjauksemme, että odotamme Neste Oilin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan huomattavasti vuoteen 2011 verrattuna olettaen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali pysyttelee viime vuoden tasolla ja että uusiutuvan dieselin neljännesvuosittaiset myyntimäärät ovat samalla tasolla tai korkeammat kuin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä."


Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2012 tulos

Neste Oilin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4 454 miljoonaan euroon vuoden 2011 vastaavan ajanjakson 3 472 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon kasvu johtui korkeammista öljyn hinnoista ja Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kasvusta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 76 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 vastaavan ajanjakson vertailukelpoinen liikevoitto oli 43 miljoonaa euroa. Uusiutuvat polttoaineet paransi vertailukelpoista liikevoittoaan edellisvuodesta merkittävästi, ja myös Öljyn vähittäismyynti ja Muut-segmentti paransivat, kun taas Öljytuotteiden tulos heikkeni vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 77 miljoonaa euroa (83 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -2 miljoonaa euroa (-36 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 15 miljoonaa euroa (12 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -10 miljoonaa euroa (-16 milj.), josta tulos osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli -6 miljoonaa euroa (-10 milj.).
 
Konsernin ensimmäisen neljänneksen IFRS:n mukainen liikevoitto oli 188 miljoonaa euroa (171 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti varastovoitot, jotka olivat 64 miljoonaa euroa (141 milj.) ja omaisuuden myyntivoitot, jotka olivat 45 miljoonaa euroa (1 milj.). Tulos ennen veroja oli 166 miljoonaa euroa (160 milj.), kauden voitto 121 miljoonaa euroa (118 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,47 euroa (0,46).

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. ROACE-luku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden liukuva ROACE oli maaliskuun lopussa 3,0 % (tilikaudella 2011: 2,6 %).
 

Näkymät 

Markkina näyttää odottavan, että Neste Oilin kaltaisten kehittyneiden jalostajien marginaalit ovat vuoden 2012 toisella neljänneksellä korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011 ja pysyttelevät loppuvuonna 2012 jokseenkin samalla tasolla kuin vuonna 2011. Dieselmarginaalien odotetaan olevan vahvimpia ja bensiinimarginaalien odotetaan pysyvän korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Perusöljyjen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla ja marginaalien odotetaan jatkavan elpymistään. Noin 30 % Neste Oilin vuoden 2012 myynnistä on suojattu referenssimarginaalitasolle 4,7 dollaria barrelilta olettaen, että Urals- ja Brent-raakaöljyjen hintaero on -1,0 dollaria barrelilta.

Neste Oil odottaa Porvoon jalostamon tuottavuuden olevan hyvällä tasolla ja tuotannon kasvavan vuonna 2012. Toisella neljänneksellä Neste Oilin jalostamoilla on kaksi suunniteltua huoltopysäytystä, joilla on vaikutusta myyntimääriin ja tulokseen. Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinja 4 oli poissa käytöstä neljän viikon ajan toisella neljänneksellä, kun tuotantolinjalla toteutettiin suunniteltu koksin poisto. Naantalin jalostamolla on parhaillaan käynnissä kuuden viikon mittainen huoltoseisokki. Lisäksi Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinja 4:llä tehdään ennen talvikauden alkua toisen kerran koksin poisto.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan parantuvan vuoteen 2011 verrattuna edellyttäen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali pysyy viime vuoden tasolla.

Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan käynnistäminen jatkuu vuonna 2012. Yhdysvaltojen markkina on nyt avattu ja ensimmäinen erä NExBTL-dieseliä on myyty Yhdysvaltojen markkinoille. Toisella neljänneksellä uusiutuvan dieselin myyntimäärät kasvavat merkittävästi ensimmäisen neljänneksen tasosta. Vaikka uusiutuvan dieselin myyntimäärät kasvavat ja osa myynnistä on suojattu, toisen neljänneksen liikevoitto tulee olemaan pienempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä, mikäli marginaalit pysyvät hyvin matalina.

Öljyn vähittäismyynnin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vähintään vuoden 2011 tasolla.

Aikaisempien arvioiden mukaisesti Neste Oilin kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan noin 640 miljoonaa euroa ja investointien noin 350 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Neste Oil pitää voimassa aikaisemman ohjauksensa, että koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan huomattavasti vuoteen 2011 verrattuna olettaen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali pysyttelee viime vuoden tasolla ja että uusiutuvan dieselin myyntimäärät ovat samalla tasolla tai korkeammat kuin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.
 
Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 26.4.2012 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 26.4.2012 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44(0)20 7136 2054 (osallistumiskoodi: 9244155). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 2.5.2012 asti numerossa +358 (0) 9 2310 1650 (koodi: 9244155#)

Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi.