2 Elokuu 2012

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
2.8.2012 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

- Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 38 miljoonaa euroa (Q2/2011: 47 miljoonaa euroa). Tulokseen vaikuttivat Porvoon ja Naantalin jalostamoilla tehdyt huoltotyöt.
- Uusiutuvan dieselin myyntimäärät olivat ennätyskorkeat, mutta marginaalit olivat matalalla tasolla.

Toinen neljännes lyhyesti

  • Vertailukelpoinen liikevoitto 38 miljoonaa euroa (Q2/2011: EUR 47 milj.)
  • IFRS:n mukainen liikevoitto oli -117 miljoonaa euroa (Q2/2011: 109 milj.)
  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 8,35 dollaria barrelilta (Q2/2011: 9,76 USD/bbl)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 201 miljoonaa euroa (Q2/2011: -126 milj.)
  • Investoinnit olivat 112 miljoonaa euroa (Q2/2011: 91 milj.)
  • Velan osuus kokonaispääomasta oli 50,3 % (Q2/2011: 46,3 %)Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Jalostusmarginaalit olivat erittäin vahvat toisella neljänneksellä kaikissa päätuoteryhmissä. Suunnitellut ja suunnittelemattomat huoltotyöt Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinjalla 4, Naantalin jalostamon huoltoseisokki sekä toisen neljänneksen markkinoita alhaisemmalle tasolle suojattu marginaali vaikuttivat kuitenkin tulokseemme negatiivisesti. Näiden tekijöiden vuoksi Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi.

Kuten arvioimme aiemmin, Uusiutuvien polttoaineiden myyntimäärät kasvoivat huomattavasti toisella neljänneksellä. Uusiutuvaa NExBTL-dieseliä myytiin ennätykselliset 464 000 tonnia, ja kaikki NExBTL-tuotantolaitokset kävivät suunnitelmien mukaisesti. Uusiutuvien polttoaineiden tulokseen vaikuttivat merkittävästi historiallisen pieni eri kasviöljyjen välinen hintaero sekä biodieselin kausiluonteisesti matala jalostusmarginaali, joiden seurauksena liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liiketappio oli 33 miljoonaa euroa.

Maailmantalouden epävarmuus on heijastunut öljymarkkinoihin ja on edelleen riski liiketoiminnallemme. Raakaöljyn hinnan huomattava lasku toisella neljänneksellä vaikutti myös velkaantumisasteeseemme, joka ylitti niukasti 25-50 prosentin tavoitteemme. Pääosa tälle vuodelle suunnitelluista jalostamoiden huoltotöistä on nyt saatu päätökseen, ja odotamme Öljytuotteilta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla hyvää tuottavuutta ja parempaa tulosta. Myös Uusiutuvien polttoaineiden tuloksen odotetaan paranevan vuoden loppua kohden. Vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla keskitymme parantamaan kassavirtaa, jalostamoiden tuottavuutta ja Uusiutuvien polttoaineiden kannattavuutta."

Konsernin toisen neljänneksen 2012 tulos

Neste Oilin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4 297 miljoonaan euroon vuoden 2011 vastaavan ajanjakson 3 674 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kasvusta ja korkeammista öljyn hinnoista. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 38 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 vastaavan ajanjakson vertailukelpoinen liikevoitto oli 47 miljoonaa euroa. Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liiketappio pieneni edellisvuodesta, ja myös Öljyn vähittäismyynti paransi tulostaan. Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat negatiivisesti suunnitellut ja suunnittelemattomat huoltotyöt Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinjalla 4 sekä Naantalin jalostamon suunniteltu kuuden viikon mittainen huoltoseisokki. Lisäksi korkeita jalostusmarginaaleja ei pystytty täysin hyödyntämään marginaalien suojausten vuoksi. Muut-segmentin tulos oli matalampi kuin vuoden 2011 toisella neljänneksellä.

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 49 miljoonaa euroa (75 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -33 miljoonaa euroa (-55 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 15 miljoonaa euroa (13 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 miljoonaa euroa (8 milj.), josta tulos osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli 5 miljoonaa euroa (13 milj.).

Konsernin toisen neljänneksen IFRS:n mukainen liikevoitto oli -117 miljoonaa euroa (109 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti varastotappiot, jotka olivat 164 miljoonaa euroa (varastovoitot 48 milj.). Tulos ennen veroja oli -144 miljoonaa euroa (98 milj.), kauden voitto -113 miljoonaa euroa (64 milj.) ja osakekohtainen tulos -0,44 euroa (0,25).

Konsernin tammi-kesäkuun 2012 tulos

Neste Oilin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 8 751 miljoonaan euroon vuoden 2011 vastaavan ajanjakson 7 146 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon kasvu johtui korkeammista öljyn hinnoista ja suuremmista myyntimääristä. Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 114 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon 90 miljoonaan euroon. Vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti Uusiutuvien polttoaineiden ja Öljyn vähittäismyynnin parantuneet tulokset. Jalostamoilla toisella neljänneksellä toteutetut suunnitellut ja suunnittelemattomat huoltotyöt vaikuttivat vertailukelpoiseen liikevoittoon negatiivisesti.

Öljytuotteiden kuuden ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 126 miljoonaa euroa (158 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -35 miljoonaa euroa (-91 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 30 miljoonaa euroa (25 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -9 miljoonaa euroa (-8 milj.). Muut-segmentin tulokseen kirjattiin osakkuus- ja yhteisyrityksistä -1 miljoonan euron liikevoitto (3 milj.)

IFRS:n mukainen liikevoitto oli 71 miljoonaa euroa (280 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti varastotappiot, jotka olivat 100 miljoonaa euroa (varastovoitot 189 milj.). Tulos ennen veroja oli 22 miljoonaa euroa (258 milj.), kauden voitto 8 miljoonaa euroa (182 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,71).

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli kesäkuun lopussa 3,1 % (tilikaudella 2011: 2,6 %).

Näkymät

Markkinat odottavat, että Neste Oilin kaltaisten kehittyneiden jalostajien marginaalit ovat vuoden 2012 toisella puoliskolla edellisvuotta paremmat. Dieselmarginaalien arvioidaan olevan vahvimpia, ja bensiinimarginaalien odotetaan pysyvän korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Noin 30 % Neste Oilin vuoden 2012 myynnistä on suojattu referenssimarginaalitasolle 4,7 dollaria barrelilta olettaen, että Urals- ja Brent-raakaöljyjen hintaero on -1,0 dollaria barrelilta.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan parantuvan vuoteen 2011 verrattuna olettaen, että tuottavuus on loppuvuonna hyvä.

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kolmannella neljänneksellä paranevan toiseen neljännekseen verrattuna, mutta olevan edelleen tappiollinen.
 
Öljyn vähittäismyynnin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vähintään vuoden 2011 tasolla.

Neste Oilin kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan noin 640 miljoonaa euroa ja investointien noin 350 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Neste Oil odottaa koko vuoden vertailukelpoisen liikevoittonsa paranevan huomattavasti vuoteen 2011 verrattuna.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 2.8.2012 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 2.8.2012 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3450 9987 (osallistumiskoodi: 9168047). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 9.8.2012 asti numerossa +358 (0)9 2310 1650 (osallistumiskoodi 9168047#).