30 Heinäkuu 2009

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009

- Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto 47 miljoonaa euroa (Q2/2008: 181 milj.)
 
Toinen neljännes lyhyesti:
-          Dieselmarginaalit pysyivät heikkoina koko neljänneksen ajan
-          Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali oli 7,87 dollaria barrelilta (4-6/08: 12,38)
-          Vertailukelpoinen liikevoitto oli 47 miljoonaa euroa (4-6/08: 181 milj.)
-          IFRS:n mukainen liikevoitto oli 118 miljoonaa euroa (4-6/08: 290 milj.)
-          Operatiivinen rahavirta 223 miljoonaa euroa (4-6/08: 314 milj.)
-          Investoinnit yhteensä 210 miljoonaa euroa, josta 149 miljoonaa Uusiutuviin polttoaineisiin
-          Toinen uusiutuvista raaka-aineista NExBTL-dieseliä valmistava laitos valmistui Porvoon jalostamolla
 
 
Toimitusjohtaja Matti Lievonen:
"Jalostusmarginaalit ovat heikon kysynnän takia edelleen kapeita, eikä tilanteen nopeaa korjautumista ole näköpiirissä. Näissäkin vaikeissa oloissa ja tuotantolinja neljän kahden kuukauden huoltoseisokista huolimatta teimme kuitenkin positiivisen tuloksen. Tätä 47 miljoonan euron neljännestulosta ei voi kuitenkaan pitää tyydyttävänä, joten markkinatilanne edellyttää meiltä toisella vuosipuoliskolla ja jatkossa parempaa toiminnallista ja kustannustehokkuutta. Aikaisempien tehostamistoimien tuloksia näkyy jo esimerkiksi käyttöpääoman hallinnassa, jolla oli positiivinen vaikutus operatiiviseen rahavirtaamme."
 
"Neste Oil jatkaa strategisten hankkeiden toteuttamista. Olen tyytyväinen voidessani kertoa, että Porvoon toisen NExBTL-laitoksen käynnistys on sujunut erittäin hyvin, ja että laitos on jo saavuttanut nimelliskapasiteettinsa. Yhteistyökumppanimme kertoivat toisen neljänneksen aikana erittäin lupaavista tuloksista, jotka on saavutettu pitkäaikaisessa NExBTL-dieselin kenttätestauksessa. Tulokset osoittavat, että NExBTL-dieselin laatuominaisuudet ovat huippuluokkaa niin suorituskyvyn kuin päästöjenkin osalta."
 
 
Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
 
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
 
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 30.7.2009 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Esitysmateriaali on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 30.7.2009 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3023 4426. Tunnus on Neste Oil. Puhelua voi seurata myös internetissä. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa viikon ajan numerossa +44 (0)20 8196 1998, koodi 725434.


NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS, 1.1.2009 - 30.6.2009  
1-6/2009 ja 1-6/2008 tilintarkastamattomia, koko vuosi 2008 tilintarkastettu
 
Suluissa olevat luvut viittaavat ensimmäiseen neljännekseen 2008, ellei muuta ole mainittu.
 
 
AVAINLUVUT
 
Milj. euroa (ellei toisin mainita)


 
* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapaa on muutettu 1.4.2009 lähtien siten, että trading-varastojen käypien arvojen muutokset sisällytetään varastovoittoihin/-tappioihin. Tällä muutoksella ei ole vaikutusta aiemmin raportoituihin lukuihin.
** Kumulatiivinen 12 kk

Konsernin toisen neljänneksen tulos
 
Neste Oil -konsernin vuoden 2009 toisen neljänneksen liikevaihto oli 2 592 miljoonaa euroa. Merkittävä pudotus edellisen vuoden vastaavan jakson 4 420 eurosta johtui selvästi alhaisemmista öljytuotteiden hinnoista.  
 
Konsernin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 47 miljoonaa euroa (181 milj.). Selvä pudotus edellisen vuoden vastaavalta jaksolta aiheutui matalammasta kokonaisjalostusmarginaalista, johon vaikuttivat negatiivisesti dieselmarginaalin 75 prosentin heikentyminen edellisvuoden tasosta sekä Urals- ja Brent-raakaöljyjen kapea hintaero. Bensiinin vahvempi jalostusmarginaali kompensoi tätä vain osittain. Yhtiön suojattu EUR/USD-valuuttakurssi oli toisella neljänneksellä 1,43.
 
Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 37 miljoonaa euroa (162 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -7 miljoonaa euroa (13 milj.) ja öljyn vähittäismyynnin 14 miljoonaa euroa (11 milj.) sekä Muut-segmentin -1 miljoonaa euroa (-4 milj.). Muut-segmentti sisältää osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (lähinnä Nynas AB), joka oli 9 miljoonaa euroa (10 milj.).
 
IFRS:n mukainen toisen neljänneksen liikevoitto oli 118 miljoonaa euroa (290 milj.) varastovoittojen lähes puolituttua vuoteen 2008 verrattuna.
 
Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 109 miljoonaa euroa (284 milj.), tilikauden voitto 89 miljoonaa euroa (213 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,35 euroa (0,83).
 
 
Konsernin tammi-kesäkuun tulos
 
Konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 4 645 miljoonaa euroa (1-6/08: 7 717 milj.). Heikentyminen johtui öljytuotteiden hintojen laskusta.
 
Neste Oilin tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 103 miljoonaa euroa (1-6/08: 300 milj.). Tämä pudotus aiheutui pääasiassa heikommasta kokonaisjalostusmarginaalista. Yhtiön tammi-kesäkuun suojattu EUR/USD-valuuttakurssi oli 1,44.
 
 
Öljytuotteiden kuuden ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 101 miljoonaa euroa (1-6/08: 275 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -14 miljoonaa euroa (1-6/08: 15 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 26 miljoonaa euroa (1-6/08: 20 milj.) ja Muut-segmentin -12 miljoonaa euroa (1-6/08: -12 milj.). Muut- segmentti sisältää osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (Nynas AB), joka oli 2 miljoonaa euroa (11 milj.).
 
Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli kesäkuun lopussa 8,8 % (30.6.2008: 12,7 %).
 
 
 
 
 
Investoinnit
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon investoinnit olivat 384 miljoonaa euroa (1-6/08: 192 milj.). Öljytuotteiden osuus oli 94 miljoonaa euroa (1-6/08: 72 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 273 miljoonaa euroa (1-6/08: 77 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 10 miljoonaa euroa (23 milj.). Poistot olivat 111 miljoonaa euroa (112 milj.).
 
Konsernin korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 1 409 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 004 milj.). Tammi-kesäkuun nettorahoituskulut olivat 23 miljoonaa euroa (19 milj.). Yhtiö pääomittaa suuriin investointihankkeisiin liittyviä korkokuluja vuoden 2009 aikana. Luottojen keskikorko oli 2,3 % kesäkuun lopussa ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 3,4 vuotta.
 
Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 240 miljoonaa euroa (1-6/08: 201 milj.). Rahavirta vahvistui tehokkaan käyttöpääoman hallinnan ansiosta. Raakaöljyn ja öljytuotteiden contango-varastoihin oli kesäkuun lopussa sitoutunut yhteensä noin 85 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 41,3 % (31.12.2008: 46,3 %), velan osuus kokonaispääomasta 39,7 % (31.12.2008: 31,5 %) ja velkaantumisaste 65,7 % (31.12.2008: 46,1 %).
 
Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat kesäkuun lopussa 1 357 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 536 milj.). Lyhyen aikavälin rahoitustarpeet hoidetaan syndikoiduilla luottosopimuksilla ja luotollisilla pankkitileillä. Yhtiön luottosopimuksissa ei ole tulokseen, taseeseen tai rahavirtaan sidottuja ehtoja.
 
Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.
 
Markkinakatsaus
 
Raakaöljy vahvistui toisen neljänneksen aikana johtuen osake- ja hyödykehintojen noususta sekä Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä. Brent Dated saavutti kesäkuun puolivälissä 70 dollarin barrelihinnan, kun OPEC päätti säilyttää tuotantokiintiönsä ennallaan ja raakaöljyvarastot alkoivat purkautua. Raskaan ja kevyen raakaöljyn välinen hintaero oli kapea koko neljänneksen ajan.
 
Jalostusmarginaalit olivat heikkoja, mikä johti jalostamoiden matalaan kapasiteetin käyttöasteeseen. Taustalla oli sekä huoltotoimenpiteitä että taloudellisista syistä toteutettuja tuotannonleikkauksia.
 
Bensiinimarginaalit jatkoivat vahvistumistaan, koska kysyntä kasvoi kausiluonteisesti ja tuotannonleikkaukset supistivat tarjontaa. Kesäkuun lopulla marginaalit heikkenivät taas tuotannon lisääntymisen ja varastojen kasvun seurauksena. 
 
Keskitislemarginaaleja painoi taloudellisen taantuman myötä heikentynyt kysyntä. Marginaalit putosivat matalimmalle tasolle viiteen vuoteen. Jalostajien tuotannonleikkauksista huolimatta varastot kasvoivat. Kesäkuussa marginaalit vahvistuivat hieman.
 
Polttoöljyn marginaalit olivat verrattain vahvat, mihin vaikuttivat sekä Aasian kysyntä että tuotannonleikkaukset. Lisäksi raakaöljyn vähäisemmän käytön seurauksena polttoöljyä käytettiin jatkojalostuksessa kevyempien tuotteiden valmistamiseen.
 
Suomen vähittäismyyntimarkkinoilla bensiinin kysyntä heikkeni toisella neljänneksellä n. 4 % ja dieselin lähes 10 % vuotta aiempaan verrattuna. Raskaan liikenteen dieselin kysyntä putosi jopa vielä enemmän. Myös Baltian maissa kysyntä on heikentynyt seuraten bruttokansantuotteen kehitystä.
 
Biopolttoaineiden hinnat olivat alempia ja raaka-aineiden hintaerot kapeampia kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Huippulaatuisten biopolttoaineiden hinnat ovat edelleen hyvällä tasolla.
 
Sekä raakaöljyn että öljytuotteiden merikuljetusten rahtihinnat romahtivat verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen.
 
Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu)
*Tuotemarginaalit perustuvat Platt'sin Rotterdamin noteerauksiin

 
Tuotanto ja myynti
 
 
Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn osuus Neste Oilin jalostamoiden kokonaissyötöstä oli 57 % (54 %).
 
Dieselin osuus Neste Oilin myynnistä oli normaalia pienempi, mikä johtui Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinja 4:n seisokista sekä bensiinin myynnistä contango-varastoista.
 
Kesäkuun lopussa Neste Oilin contango-varastot olivat noin 170 000 tonnia eli noin 1,3 miljoonaa barrelia, joista pääosa oli keskitisleitä. Myynti contango-varastoista oli melko merkittävää toisen neljänneksen aikana, koska contango-varastoissa oli raakaöljyä ja öljytuotteita 550 000 tonnia maaliskuun lopussa.
 
 
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)
 
 
 
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)

 
 
SEGMENTTIKATSAUKSET
 
Neste Oilin liiketoiminnot on jaoteltu neljään raportointisegmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut. Näiden raportointisegmenttien mukaiset tiedot vuosineljänneksittäin vuodelta 2008 julkistettiin 23.4.2009.
 
 
Öljytuotteet
 
Avainluvut
 

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 37 miljoonaa euroa (162 milj.). Vertailukelpoisen liikevoiton pudotus johtui pääasiassa matalammasta kokonaisjalostusmarginaalista, joka oli 7,87 dollaria barrelilta (USD 12,38 /bbl). Kokonaisjalostusmarginaalia painoivat selvästi heikommat keskitisleiden marginaalit sekä Urals- ja Brent-raakaöljyjen erittäin kapea hintaero. Raakaöljyn ja öljytuotteiden contangovarastojen myynti nosti kokonaisjalostusmarginaalia ja sillä oli merkittävä positiivinen vaikutus Öljytuotteiden vertailukelpoiseen liikevoittoon.
 
Perusöljyjen tulos pysytteli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla, mutta marginaalit ovat heikentyneet jonkin verran ensimmäisen neljänneksen tasolta. Bensiinikomponenttien tulos oli hieman edellisvuotista heikompi.
 
Öljytankkerien rahtaustoiminnan tulosta painoivat toisen neljänneksen ennätysmatalat rahtihinnat.  
 
Öljytuotteiden 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli kesäkuun lopussa 15,4 % (17,9 %).
 

Uusiutuvat polttoaineet

 
Uusiutuvien polttoaineiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -7 miljoonaa euroa (13 milj.). Myyntimäärät kehittyivät myönteisesti, mutta marginaaleja rasittivat aikaisempaa matalammat myyntihinnat sekä kiinteähintaisen raaka-ainesopimuksen päättyminen jo aikaisemmin tänä vuonna. Uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin hintaero verrattuna perinteisiin biodieseleihin säilyi hyvänä. Ensimmäinen NExBTL laitos teki positiivista tulosta, mutta segmentin kustannukset kasvoivat edelleen liiketoiminnan laajentamisen sekä tutkimus- ja kehitystyön seurauksena. 
 
Uusiutuvien polttoaineiden 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli kesäkuun lopussa -7,0 % (7,9 %).
 
Öljyn vähittäismyynti
 
Avainluvut
*sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin
 
Öljyn vähittäismyynnin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa (11 milj.), johon vaikuttivat positiivisesti Suomen markkinoiden edellisvuotista hieman paremmat marginaalit ja Suomen organisaatiossa toteutetut kustannussäästöt. Venäjän toimintojen tulos oli hieman edellisvuoden toista neljännestä heikompi, ja Baltian alueen tulos pysytteli edellisvuoden tasolla.
 
Kotimaan markkinoilla toisen neljänneksen myyntimäärät olivat matalammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, poikkeuksena dieselin myynti yksityisasiakkaille. Raskaan liikenteen kulutus on pudonnut eniten seuraten maan teollisuustuotantoa. Myös voiteluaineiden myynti on vähentynyt merkittävästi.
 
Suomen ulkopuolella Neste Oilin myyntimäärät pysyivät lähes ennallaan, vaikka kysyntä on vähentynyt merkittävästi. Uusien asemien avaaminen Baltian alueella vuonna 2008 sekä miehittämättömän asemaverkoston tehokkuus tukivat myyntimääriä..
 
Öljyn vähittäismyynnin 12 kuukauden sidotun pääoman tuotto oli maaliskuun lopussa 8,2 % (14,1 %).
 
Osakkeet, kaupankäynti ja omistus
 
Toisella neljänneksellä käytiin kauppaa yhteensä 73 768 025 Neste Oilin osakkeella, mikä vastaa 0,8 miljardia euroa. Osakekurssi oli korkeimmillaan 11,53 euroa ja alimmillaan 9,46 euroa. Neljänneksen päätöskurssi oli 9,90, jolla laskettuna yhtiön markkina-arvo oli 2,5 miljardia euroa. Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,2 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,5 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
 
Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma kesäkuun lopussa oli 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.
 
Suomen valtio omisti kesäkuun lopussa 50,1 prosenttia osakkeista, ulkomaalaiset omistajat 15,0 prosenttia, suomalaiset instituutiot 20,6 prosenttia ja kotitaloudet 14,3 prosenttia.
 
 
Henkilöstö
 
Neste Oil työllisti tammi-kesäkuussa keskimäärin 5 328 (5 099) henkilöä. Kesäkuun lopussa yhtiössä työskenteli 5 547 henkilöä (30.6.2008: 5 477).
 
Terveys, turvallisuus ja ympäristö
 
Neste Oilin turvallisuussuoritus on parantunut. Neste Oilin työturvallisuuden mittari on kaikkien kirjattujen tapaturmien taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Kesäkuun lopussa TRIF-lukema oli 2,8 (5,2). Kuluvan vuoden tavoite on alle 4.
 
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien esiintymistaajuus LWIF oli kesäkuun lopussa 2,0 (3,2) tapausta miljoonaa työtuntia kohden. Kuluvan vuoden tavoite on alle 2.
 
 
Strategian toteuttaminen
Neste Oilin nykyiset investointihankkeet tähtäävät uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin ja huippulaatuisten perusöljyjen tuotannon kasvattamiseen.   
 
Strategiset hankkeet
 
Uusiutuvaa NExBTL-dieseliä tuottavien laitosten rakentaminen Singaporeen ja Rotterdamiin etenee suunnitelmien mukaisesti. Singaporen laitoksen mekaaninen valmius on määrä saavuttaa kesällä 2010. Hanke etenee alkuperäisen 550 miljoonan euron budjetin mukaisesti. Rotterdamin laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Hanke etenee aikataulussa ja alkuperäisen 670 miljoonan euron budjetin mukaisesti.  
 
Kesäkuussa Neste Oil, Daimler AG, Deutsche Post DHL, energiayhtiö OMV ja julkisen liikenteen yritys Stuttgarter Straßenbahnen AG julkaisivat alustavia tuloksia yhteisestä testihankkeestaan, joka keskittyy uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin käyttöön liikenteessä. Testitulokset osoittavat päästöjen vähentyneen olennaisesti ja kasvihuonekaasupäästötaseen kehittyneen positiivisesti, kun polttoaine ja sen raaka-aineet ovat vastuullisesti tuotettuja. NExBTL-diesel toimi erinomaisesti, ja nykyisin käytössä olevat moottorit sietivät sen käyttöä hyvin. 
 
Neste Oil ja Stora Enso vihkivät kesäkuussa Varkaudessa käyttöön koelaitoksen, jolla kehitetään liikenteen biopolttoaineiden tuotantoa hakkuutähteistä. Yhtiöiden puoliksi omistama yhteisyritys on perustettu ensiksi kehittämään teknologiaa ja sen jälkeen tuottamaan uusiutuvan dieselin raaka-ainetta.
 
Neste Oilin ja Bahrain Petroleum Companyn (Bapco) yhteisyritys jatkaa huippulaatuista perusöljyä tuottavan laitoksen rakentamista Bahrainiin. Laitoksen kapasiteetti tulee olemaan 400 000 tonnia VHVI-perusöljyä (Very High Viscosity Index), jota käytetään laadukkaimpien voiteluöljyjen valmistuksessa. Laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011 lopulla. Neste Oilin osuus yhteisyrityksestä on 45 % ja arvioitu osuus investointikustannuksista 115-135 miljoonaa euroa.
 
Neste Oil päätti huhtikuussa lykätä investointiaan isomerointiyksikköön Porvoossa.
 
Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit
 
Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
 
Lähitulevaisuuden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät edelleen maailmantalouden heikentymiseen, joka vaikuttaa negatiivisesti öljytuotteiden kysyntään. Näitä seurauksia on jo nähty muutaman edellisen neljänneksen aikana, ja viime aikoina etenkin Neste Oilin tärkeimmän tuotteen eli dieselin kysyntä on heikentynyt. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ongelmat ovat lisänneet yleistä epävarmuutta, minkä seurauksena asiakassaatavien hallinta on entistäkin tärkeämpää. Myös äkilliset, suunnittelemattomat tuotantokatkokset yhtiön laitoksilla muodostavat jatkuvasti
lyhyen aikavälin riskin.

Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut voivat johtaa merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai käyttöpääoman muutoksiin. Näillä puolestaan voi olla selvä vaikutus yhtiön IFRS:n mukaiseen liikevoittoon sekä rahavirtaan.
 
Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin kasvusuunnitelmiin.
 
EU:n ja eräiden muiden keskeisten markkina-alueiden biopolttoaineita koskevan lainsäädännön täytäntöönpano voi vaikuttaa biopolttoainemarkkinoiden kehityksen nopeuteen.
 
Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi.
 
Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy yhtiön vuoden 2008 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
 
 
Näkymät
 
Öljynjalostajan näkökulmasta markkinoiden kokonaiskuva ei ole muuttunut huhtikuussa julkaistuista näkymistä. Kansainvälisen talouden tilanne ei ole parantunut viime kuukausina. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on säilyttänyt maailmanlaajuisen öljyn kysyntäennusteen vuodelle 2009 edelleen -2,9 %:ssa, ja arvioi kysynnän laskun olevan voimakkainta OECD-maissa.
 
Heikko kysyntä ja markkinoille tuleva uusi jalostuskapasiteetti pitänevät jalostusmarginaalit aikaisempia vuosia alhaisemmalla tasolla, ellei tarjonnassa esiinny voimakkaita katkoksia. Dieselmarginaaleihin kohdistuu paineita, kunnes taloudellinen tilanne kohenee. Korkeat varastotasot rasittavat dieselmarginaaleja jatkossakin. Toisaalta markkinaindikaatioiden mukaan dieselmarginaalien odotetaan kohenevan hiukan vuoden loppua kohti. Bensiinimarkkinat ovat hyötyneet kausivaihtelusta, mutta tämän hyödyn odotetaan vähenevän vuoden jälkipuoliskolla.
 
Perusöljyjen kysynnässä on ollut nähtävissä toipumisen merkkejä, mutta marginaalit ovat heikentyneet. Neste Oil on sulkenut jälleen PAO-tehtaansa Beringenissä Belgiassa. Tehdas on suljettuna neljän viikon ajan heinä-elokuussa, ja osa henkilöstöstä on lomautettu. Öljyn merikuljetusten rahtihinnat näyttävät pysyvän matalina koko vuoden.
 
Uusiutuvien polttoaineiden tuotantomäärät kasvavat vuoden toisella puoliskolla Porvoon toisen NExBTL-laitoksen käyttöönoton myötä. Samanaikaisesti tämän liiketoiminta-alueen tulosta rasittavat kuitenkin liiketoiminnan laajentamiseen liittyvät investointikustannukset.  
 
Öljyn vähittäismyynnissä kysyntä on edelleen heikkoa.

Neste Oilin jalostamoiden suorituksen odotetaan parantuvan vuoden toisella puoliskolla. Toisella neljänneksellä seisokissa olleen Porvoon dieselin tuotantolinja 4:n odotetaan toimivan normaalisti loppuvuonna.
 
Neste Oil ei odota merkittäviä contangovoittoja kolmannella neljänneksellä. Mikäli jalostusmarginaalit eivät parane heinäkuusta, Neste Oilin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto on merkittävästi heikompi kuin toisella neljänneksellä.
 
Konserni valmistelee parhaillaan kustannussäästöihin ja tehokkuuteen liittyvää ohjelmaa, jonka tarkoituksena on vähentää kiinteitä kustannuksia.
 
Konsernin vuoden 2009 investointien arvioidaan olevan 890 miljoonaa euroa, mistä ylläpitoinvestointien osuus on noin 160 miljoonaa euroa, tuottavuusinvestointien noin 40 miljoonaa euroa ja strategisten investointien noin 690 miljoonaa euroa.
 
 
Capital Markets Day 2009
 
Neste Oil järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja analyytikoille Suomessa 29.9.2009. Tarkempaa tietoa tilaisuudesta on saatavilla lähiaikoina yhtiön internet-sivuilla.
 
 
Kolmannen neljänneksen 2009 tuloksen julkistaminen
 
Neste Oil julkistaa vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tuloksensa 29.10.2009 noin klo 9.


Espoo, 29.7.2009
 
Neste Oil Oyj
Hallitus
 
 
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja
lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut
pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja
kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
 
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
 
Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot, kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin sekä yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.
 
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos. Varastovoitot/tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen muutokset.
 
Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Tilikauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset
 
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
 
Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)
 
Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)
 
Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
 
Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat, varaukset ja eläkevelvoitteet
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
 
Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
 
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
 
Rahavirta / osake = Liiketoiminnan nettorahavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana