18 Marraskuu 2013

Neste Oilin näkemys Yhdysvaltojen ympäristöviranomaisen ehdotuksesta uusiutuvien polttoaineiden velvoitteiksi vuonna 2014

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
18.11.2013 klo 11.00

Neste Oilin näkemys Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen ehdotuksesta uusiutuvien polttoaineiden velvoitteiksi vuonna 2014

Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA, Environmental Protection Agency) julkisti 15.11.2013 ehdotuksensa uusiutuvien polttoaineiden velvoitemääristä vuodelle 2014. Ehdotuksen mukaan biomassapohjaisen dieselin velvoite pysyisi vuoden 2013 tasolla, kun taas uusiutuvien polttoaineiden kokonaisvelvoite laskisi 8 % tähän vuoteen verrattuna.

Neste Oil myy uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä Yhdysvaltoihin, jossa NExBTL-diesel täyttää edistyneille biopolttoaineille asetetut vaatimukset kategoriassa biomassapohjainen diesel. Vähähiilinen NExBTL-diesel on ihanteellinen ratkaisu uusiutuvien polttoaineiden velvoitteiden täyttämiseen yhdysvaltalaisille jalostajille, polttoaineiden sekoittajille ja jakelijoille, sillä se soveltuu olemassa olevaan infrastruktuuriin.

Ehdotuksen julkaisua seuraa 60 päivän julkinen kommentointikierros, jonka aikana EPA hakee sidosryhmiltä kommentteja ehdotukseen. EPA on pyytänyt kommentteja erityisesti ehdotukseen biomassapohjaisen dieselin velvoitteista.

Neste Oilin ja edistyneitä biopolttoaineita tuottavan teollisuuden näkemyksen mukaan ala on vuonna 2013 osoittanut, että se pystyy toimittamaan markkinoille kasvavia määriä edistyneitä biopolttoaineita ja erityisesti biomassapohjaista dieseliä. Sen vuoksi Neste Oil kannattaa EPA:n ehdotusta korkeampia velvoitteita edistyneille biopolttoaineille, mikä tukisi myös alan tutkimusta ja investointeja.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Matti Lehmus, Liiketoiminta-alueen johtaja, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet, puh. 010 458 4072

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi

Attachments: