22 Tammikuu 2014

Neste Oilin näkemys Euroopan komission ehdottamista EU:n ilmastotavoitteista vuoden 2020 jälkeen

Uutinen

Euroopan komission julkisti 22.1.2014 tiedonantonsa EU:n ilmastotavoitteiden muuttamisesta vuoden 2020 jälkeen. Tavoitteena olisi vähentää vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä 40 % vuoden 1990 tasosta. Sen lisäksi uusiutuvalle energian käytölle asetettaisiin sitova 27 %:n EU-tason tavoite.

Neste Oil pitää komission esittämää päästövähennystavoitetta tärkeänä ja kunnianhimoisena. Investointivarmuuden kannalta on hyvä, että EU-tasolla on tulevaisuudessakin uusiutuvan energian käytölle asetettu sitova tavoite. On kuitenkin valitettavaa, että ehdotuksessa ei ole erikseen huomioitu päästöjen vähentämistä liikenteessä. Neste Oilin näkemyksen mukaan liikenteen päästöjen vähentäminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, sillä liikenteessä ei ole käytössä päästöttömiä ratkaisuja kuten muilla sektoreilla. Tällä hetkellä EU-alueen päästöistä noin viidennes syntyy liikenteestä, ja määrän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa.

”Pidämme tärkeänä, että Euroopan unioni jatkaisi johdonmukaista politiikkaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämiseksi. Erityisesti kehittyneille biopolttoaineille tarvittaisiin tulevaisuudessakin oma tavoite, jotta alan kehitys ja investoinnit menisivät eteenpäin. Joka tapauksessa uskomme, että kansallisia liikenteen uusiutuvien polttoaineiden tavoitteita ylläpidetään vuoden 2020 jälkeenkin, sillä liikenteen päästöjen vähentäminen on keskeisessä asemassa kasvihuonekaasupäästötavoitteen ja uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa. Olisi kuitenkin sisämarkkinoiden yhtenäisyyden kannalta parempi, että tavoitteista sovittaisiin EU-tasolla”, Neste Oilin yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen sanoo.

Neste Oilin uusiutuvan NExBTL-dieselin kaltaiset kehittyneet biopolttoaineet ovat tehokkain keino vähentää liikenteen päästöjä, sillä ne soveltuvat käytettäväksi kaikissa nykyaikaisissa dieselmoottoreissa sekä ovat yhteensopivia olemassa olevien jakelu- ja logistiikkajärjestelmien kanssa. Uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin käytöllä voidaan saavuttaa 40–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt verrattuna fossiiliseen dieseliin. Lisäksi tuotteen käytöllä voidaan vähentää kaupunkien ilmanlaatuun vaikuttavia pakokaasupäästöjä.

Lue lisää kehittyneistä biopolttoaineista osoitteessa www.biofuels2050.eu

Lisätietoja:

Ilkka Räsänen, Neste Oilin yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 050 458 5123