22 Lokakuu 2013

Neste Oilin kommentti Greenpeacen palmuöljyä koskevaan raporttiin

Uutinen

Greenpeace julkaisi 22.10.2013 palmuöljyteollisuuteen ja palmuöljykauppaan liittyvän raportin, jossa käsitellään metsäkatoa. Raportissa Wilmaria, joka on yksi Aasian suurimmista palmuöljyn tuottajista ja myyjistä, syytetään vastuuttomasti tuotetun palmuöljyn myymisestä. Myös Neste Oil mainitaan raportissa yhtenä palmuöljyn ostajana.

Neste Oil ostaa ainoastaan vastuullisesti tuotettua palmuöljyä

Neste Oililla on tiukat palmuöljyn hankintaa koskevat vastuullisuusvaatimukset, ja 100 % yhtiön ostamasta raakapalmuöljystä on sertifioitua. Neste Oil ostaa ainoastaan jäljitettyä palmuöljyä, minkä ansiosta yhtiö tietää tarkat sijainnit kaikille viljelmille, joilta sille tulee palmuöljyä.

Neste Oil ostaa yhä enenevässä määrin palmuöljyä pienviljelijöiltä, joiden pääasiallinen elinkeino on palmuöljyn viljely. Vuonna 2012 Neste Oil osti palmuöljyä jo yli 9000 pienviljelijältä.

Jäljitettävyys ja vastuullisuus ovat EU:n biopolttoainelainsäädännön (uusiutuvan energian direktiivi) ja Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (Environmental Protection Agency, EPA) asettamia vaatimuksia.

Metsäkato on pysäytettävä

Neste Oil suhtautuu erittäin vakavasti palmuöjyteollisuuteen liitettävään metsäkatoon. Tämän vuoksi yhtiö on ottanut vuonna 2013 käyttöön metsäkadon estämistä koskevat periaatteet. Näiden periaatteiden tarkoituksena on auttaa Neste Oilin palmuöljytoimittajia havaitsemaan ja käsittelemään toiminnassaan asioita, joita myös Greenpeacen raportissa tuodaan esille. Neste Oil tekee palmuöljytoimittajiensa kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa toimintaa ja varmistaa, että palmuöljytuotanto ei edistä metsäkatoa. Wilmar on yksi Neste Oilin palmuöljytoimittajista ja sen on täytettävä metsäkadon estämistä koskevien periaatteiden vaatimukset kuten muidenkin Neste Oilille palmuöljyä toimittavien yhtiöiden. Olemme Wilmarin kanssa aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja käsittelemme heidän kanssaan myös Greenpeacen raportissa esiin tulleita asioita.