24 Kesäkuu 2014

Neste Oilin joustavuus tuo merkittäviä hyötyjä asiakkaille

Artikkeli

Joustavuus on asiakkaiden mielestä Neste Oilin tärkeimpiä ominaisuuksia. Esimerkiksi kuljetuksia voidaan räätälöidä poikkeuksellisen joustavasti – mittakaavan molemmissa päissä. Tällainen ketteryys ei synny itsestään, mutta asiakkaille se voi tuoda merkittäviä säästöjä.

”Öljyn kansainvälisillä markkinoilla käydään suurten volyymien kauppaa, jossa on kyse paljolti logistiikasta ja pääoman sitoutumisesta”, kertoo Neste Oilin johtaja Sami Oja. Polttoaineita toimitetaan tyypillisesti laivalasteilla, joiden koko on kymmeniä tuhansia tonneja. Lasteihin sitoutuu melkoisia pääomia. Kun yhden polttoainetonnin arvo on tuhannen dollarin luokkaa, koko laivalastin arvo nousee helposti kymmeniin miljooniin euroihin.

Tilannetta mutkistaa se, että asiakkaat tarvitsevat yleensä useita eri laatuja sekä bensiiniä että dieseliä. Asiakas voi joutua tilaamaan erillisen lastin jokaiselle tarvitsemalleen polttoainelaadulle. Neste Oil pyrkii helpottamaan näitä haasteita.

Joustavia toimituksia ”Just in time” -periaatteella

”Me voimme räätälöidä kuljetuksia poikkeuksellisen joustavasti mittakaavan molemmissa päissä”, toteaa Oja. ”Voimme tehdä pienen 10 000 tonnin lastin, johon laitetaan erilaisia määriä kolmea eri laatua. Olemme toimittaneet lähialueille jopa vain muutaman tuhannen tonnin eriä.”

Asiakkaille tämä merkitsee tuntuvia säästöjä pääomakuluissa. Eri diesel- ja bensiinilaatuja voi tilata sopivia määriä yhdellä kuljetuksella ja ”Just in time” -periaatteella. Polttoaineiden säilytykseen tarvittavien tilojen tarve vähenee eikä varastoon sitoudu niin suuria pääomia.

Ojan mukaan tällaisen joustavuuden arvo on korostunut finanssikriisin myötä, kun rahoituksen saaminen on kiristynyt ja lainamarkkinoiden preemiot ovat kasvaneet.

Myös suuret toimitukset onnistuvat

Asiakkaiden tarpeet vaihtelevat. Oja kertoo, että toiset asiakkaat haluavat mahdollisimman suuria kertatoimituksia. Neste Oil pystyy palvelemaan myös näitä tarpeita.

”Voimme toimittaa 60 000 tonnin bensiinilastin esimerkiksi Britanniaan tai Manner-Eurooppaan. Suurimmat bensiinilastit Pohjois-Amerikkaan ovat olleet kooltaan noin 80 000 tonnia”, kertoo Oja.

”Dieselissä skaala on vielä suurempi. Suurimmat toimitukset ovat olleet yli 100 000 tonnia.” Tällaisissa kuljetuksissa saadaan hyötyä suuruuden ekonomiasta. Yksikkökustannukset pienenevät.

Joustavuus ei synny itsestään

Sami Oja kertoo, että joustavuuden toteuttaminen ei ole yksinkertainen asia. ”Toimitusten räätälöiminen lastikohtaisesti on vaatinut muutoksia ja investointeja omaan tuotelogistiikkaamme”, hän kertoo. Haastetta kasvattaa polttoainelaatujen suuri kirjo. ”Esimerkiksi dieselissä on Suomessa käytössä kolme kausilaatua: kesä-, talvi- ja välilaatu. Niiden päälle tulevat äärilaadut – arktinen diesel ja keskikesän laatu.”

”Lisäksi laadut vaihtelevat eri markkinoilla. Ruotsissa ja Baltiassa käytetään erilaisia laatuja kuin Suomessa. Keski-Euroopan laatu on taas erilainen kuin mikään näistä. Jälleenmyyjät tilaavat lisäksi bensiinin ja dieselin erikoislaatuja, joilla pyritään erottautumaan markkinoilla. Tällaisen kirjon joustava hallinta vaatii paljon logistiikkasatsauksia”, sanoo Oja. Koko ajan on myös huolehdittava siitä, että toimitukset ovat varmoja ja polttoaineiden laatu luotettava.

Ojan mielestä panostukset ovat ehdottomasti kannattaneet. Neste Oilin asiakaskyselyissä joustavuus nousee säännönmukaisesti listan kärkipaikoille. ”Joustavuuttamme odotetaan ja sitä arvostetaan”, toteaa Sami Oja.