1 Huhtikuu 2008

Neste Oilin ja YIT:n urakkakiista välimiesoikeuteen

Neste Oilin Porvoon öljynjalostamolle viime kesänä valmistuneen tuotantolinja 4 mekaanisten asennustöiden taloudellisessa loppuselvityksessä syntynyt erimielisyys on saatettu välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Neste Oilin vaatimukset YIT Teollisuus ja verkkopalvelut Oy:tä kohtaan ovat noin 36 miljoonaa euroa ja ne koostuvat pääosin urakan viivästykseen perustuvista vahingoista. Neste Oil pidättää oikeuden vielä täsmentää vaatimuksiaan.
YIT on esittänyt Neste Oilia kohtaan vastavaatimuksia noin 25 miljoonan euron edestä. Niiden pääasiallisena perusteena ovat urakassa suoritetut työt ja urakan pitkittymisestä johtuneet lisäkustannukset.
Osapuolet kiistävät puolin ja toisin toistensa vaatimukset.
 
Lisätietoja: Lakiasianjohtaja Matti Hautakangas, Neste Oil Oyj, puhelin 010 458 5350.

Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja
 
Neste Oil lyhyesti
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tavoittelee kasvua sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 12 103 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 100 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.