29 Huhtikuu 2005

NESTE OILIN IFRS SIIRTYMÄTIEDOTE

Neste Oil siirtyi IFRS-standardien mukaiseen taloudelliseen raportointiin 1.1.2005. Ennen tuota ajankohtaa Neste Oilin laskentaperiaatteet ovat perustuneet suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (FAS). Neste Oilin siirtymispäivä suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä IFRS:ään on 1.5.2004. IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutuksista Neste Oilin tuloslaskelmaan ja taseeseen tilikaudelta 1.5.-31.12.2004 on kerrottu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan laaditun tilinpäätöksen liitetiedoissa. Fortum Oyj julkaisi 14.3.2005 pörssitiedotteen "Neste Oil -konsernin tilinpäätösinformaatio", joka sisältää edellä mainitun IFRS-liitetiedon. Tiedote on luettavissa yhtiön internet sivuilta www.nesteoil.fi
 
Tässä tiedotteessa esitetään 31.12.2004 päättynyttä tilikautta koskevat IFRS-standardien mukaiset vertailuluvut vuosineljänneksittäin sekä tilikauden tuloksen ja oman pääoman täsmäytyslaskelmat suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRS:n välillä.

 
Neste Oil Oyj
 
Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja