23 Lokakuu 2006

NESTE OILIN HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

Neste Oil Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille.
 
Järjestelmässä on kaksi kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka alkavat 2007 ja 2010. Tuotot maksetaan 2010 ja 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Maksettavan palkkion suuruus kolmen vuoden ansaintajaksolta voi olla enintään kunkin henkilön yhteenlaskettu kiinteä bruttovuosipalkka kolmelta vuodelta. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.
 
Kannustinjärjestelmän maksuperusteena on Neste Oilin vertailukelpoisen liikevoiton kehitys ja yhtiön osakekurssin kehitys öljyteollisuuden kansainväliseen osakeindeksiin verrattuna.
 
Järjestelmään liittyy kielto luovuttaa osakkeita yhden vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä, eli järjestelmän kesto on kummankin osake-erän osalta neljä vuotta. Tämänkin jälkeen yhtiön ylimmän johdon on omistettava yhtiön osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta. Tämä omistusvelvoite on voimassa niin kauan kuin ylimmän johdon työ- tai toimisuhde konsernissa jatkuu.
 
Hallitus päättää joulukuussa vuoden 2007 alussa alkavan ansaintajakson ansaintakriteereistä, kohderyhmästä ja palkkiotasoista.

Neste Oil Oyj
Timo Peltola
hallituksen puheenjohtaja
 

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 600 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.