21 Huhtikuu 2005

NESTE OILIN HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Neste Oilin hallitus on tänään päättänyt muodostaa keskuudestaan kaksi valiokuntaa, joiden tehtävänä on valmistella omaan erityisalueeseensa kuuluvia asioita hallituksen päätettäväksi. Valiokunnat ovat Tarkastusvaliokunta sekä Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta.
 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander ja jäseniksi Kari Jordan, Pekka Timonen ja Maarit Toivanen-Koivisto. Tarkastusvaliokunnan toimeksiantoon kuuluvat ensisijaisesti Neste Oilin laskenta-, tilinpäätös- ja tilintarkastusprosessit.
 
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Timo Peltola ja jäseniksi Mikael von Frenckell, Ainomaija Haarla ja Juha Laaksonen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan toimeksiantona ovat tärkeimpien nimitysten valmistelu sekä johdon ja muiden avainhenkilöiden palkka- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen ja suorituksen arvioiminen.
 
Näiden hallituksen valiokuntien lisäksi Neste Olille tulee osakkeenomistajien nimitysvaliokunta valmistelemaan esitystä hallituksen jäsenehdokkaiksi. Yhtiön pääomistajan Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti ylimääräinen yhtiökokous päätti maaliskuussa, että omistajaluettelon mukaan 1.12.2005 kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla on oikeus nimittää edustajansa tähän valiokuntaan. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja toimii valiokunnassa asiantuntijajäsenenä.
 
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja