3 Toukokuu 2005

Neste Oilin ensimmäisen neljänneksen liikevoitto 146 miljoonaa euroa

Neste Oilin toimintaympäristö säilyi vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä suotuisana. Öljymarkkinoiden vahva kysyntä vaikutti myönteisesti sekä jalostettujen öljytuotteiden hintoihin että jalostusmarginaaleihin. Lisäksi hintaero raskaampien ja rikillisempien raakaöljyjen ja kevyempien ja vähärikkisempien raakaöljyjen välillä suosi edelleen Neste Oilia.
 
Tämä Neste Oilin ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu IFRS (International Financial Reporting Standards) -tilinpäätöskäytännön mukaisesti.
 
Lyhyesti:
 
*  Neste Oil Oyj eriytettiin Fortum Oyj:stä
*  Neste Oilin osakkeet listattiin Helsingin Pörssiin 18.4.2005
*  Diesel-projekti eteni Porvoon jalostamolla suunnitellusti.    Biodiesellaitoksen rakentaminen aloitettiin
*  Liikevoitto 146 miljoonaa euroa (carve-out I/04: 146 miljoonaa)
*  Liiketoiminnan kassavirta 154 miljoonaa euroa (carve-out I/04: 114 miljoonaa)
*  Osakekohtainen tulos 0,40 euroa (carve-out I/04: 0,44)
 
"Vuoden 2005 ensimmäiset kuukaudet ovat olleet hyvin suotuisia niille öljynjalostajille, jotka pystyvät tuottamaan korkealaatuisia, rikittömiä tuotteita raskaasta ja rikillisestä raakaöljystä. Neste Oilin pitkälle kehitetyt jalostamot hyötyvät tästä tilanteesta, ja ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli odotustemme tasolla. Tämä ja selkeästi ilmaistu strategiamme keskittyä puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin, on herättänyt suurta kiinnostusta sijoittajien keskuudessa. Osakemyyntimme ylimerkittiin selvästi, ja Neste Oililla on tällä hetkellä 57 500 osakkeenomistajaa", Neste Oilin toimitusjohtaja Risto Rinne sanoo.
 

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

 
Suomenkielinen lehdistötilaisuus ensimmäisen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 3.5.2005 kello 12.30 Neste Oilin auditoriossa osoitteessa Keilaranta 8, Espoo.  Esitysmateriaali on saatavissa yhtiön Internet-sivuilta www.nesteoil.fi.
 
Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään 3.5.2005 kello 15.00, ja siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44(0)20 7162 0188, tunnus: Neste Oil. Nauhoite puhelinkonferenssista on kuultavissa 10.5.2005 asti numerossa +44(0)20 7031 4064, koodi: 658357.