7 Kesäkuu 2005

NESTE OILIN 200 MEUR:N JOUKKOVELKAKIRJALAINAT MERKITTIIN

Neste Oil Oyj:n joukkovelkakirjalainojen 1/2005 ja 2/2005 merkintä keskeytettiin ylimerkinnän vuoksi heti ensimmäisenä merkintäpäivänä 7.6.2005. Vaihtuvakorkoista 4 vuoden joukkovelkakirjalainaa 1/2005 lasketaan liikkeeseen 80 miljoonaa euroa ja kiinteäkorkoista 7 vuoden joukkovelkakirjalainaa 2/2005 lasketaan liikkeeseen 120 miljoonaa euroa. Vaihtuvakorkoisen lainan liikkeeseenlaskupäivä on 22.6.2005 ja kiinteäkorkoisen 20.6.2005.

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan 1/2005 tuottotasoksi muodostui kolmen kuukauden EURIBOR-korko + 0,40 prosenttiyksikköä. Kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan 2/2005 kuponkikoroksi vahvistettiin 3,50% ja emissiohinnaksi tuli 99,606%.

 
Lainat käytetään Neste Oilin rahoitusrakenteen monipuolistamiseen sekä lainasalkun maturiteetin hajauttamiseen.
 
Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ja Sampo Pankki Oyj.
 
 
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja