22 Huhtikuu 2005

NESTE OILIN 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA

Kaupankäynti Neste Oil Oyj:n osakkeilla Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 21.4.2005. Yleisömyynnissä myydyt osakkeet toimitettiin sijoittajille 18.4.2005 ja instituutiomyynnissä myydyt osakkeet 21.4.2005. Alla on lueteltu Neste Oilin 10 suurinta osakasluetteloon rekisteröityä osakkeenomistajaa ja niiden osakeomistuksen jakautuminen Fortumin osakeosingon jakamisen ja Neste Oilin osakkeiden yleisömyynnin ja instituutiomyynnin toteuttamisen jälkeen. Tiedot perustuvat Neste Oilin osakasluetteloon 21.4.2005.
 
 
Omistuksen jakauma osakasryhmittäin
 
Omistaja
Prosenttiosuus osakkeista
Suomen valtio
50,1 %
Ulkomaiset omistajat
34,5 %
Kotitaloudet
5,9 %
Julkisyhteisöt
5,4 %
Rahoituslaitokset
1,8 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
1,2 %
Yritykset
1,1 %
Yhteensä
100,0 %
 
Osakkeenomistajien kokonaismäärä on 57.545.
Lisätietoja: sijoittajasuhdepäällikkö Antti Nummi, puhelin 010 458 4773.
 
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja