7 Maaliskuu 2014

Neste Oililta vuonna 2013 entistä vahvempi kanta sademetsätuhojen estämiseen - kaikki kuluneen vuoden vastuullisuustulokset julkaistu

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
7.3.2014 klo 10.00

Neste Oililta vuonna 2013 entistä vahvempi kanta sademetsätuhojen estämiseen - kaikki kuluneen vuoden vastuullisuustulokset julkaistu

Neste Oil on julkaissut vuoden 2013 vastuullisuusraporttinsa, joka esittelee yhtiön Neste Oil Sustainable Way -vastuullisuusohjelman tulokset vuodelta 2013. Raporttiin voi tutustua suomeksi osoitteessa 2013.nesteoil.fi/vastuullisuus ja englanniksi osoitteessa 2013.nesteoil.com/sustainability.

"Vastuullisuus on yksi puhtaamman liikenteen strategiamme kulmakivistä ja mukana kaikessa toiminnassamme. Liiketoimintamme menestyksen kannalta on keskeistä, että tunnemme muun muassa toimitusketjumme ja varmistamme raaka-aineidemme vastuullisuuden. Olen ylpeä 2013 saavutuksistamme sekä siitä pitkäjänteisestä työstä, jota teemme vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi", kertoo Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen.

Tutustu Neste Oilin vastuullisuusohjelmaan yhtiön vastuullisuusjohtaja Simo Honkasen videotervehdyksellä.

Vastuullisuusohjelman tulokset vuonna 2013 lyhyesti:

 • Yhtiö julkisti sademetsäkadon ehkäisemistä ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskevat periaatteet ja aloitti yhteistyön metsäkadon torjumiseen keskittyvän The Forest Trust (TFT) -järjestön kanssa.
 • Neste Oilin tuottama uusiutuva NEXBTL-diesel vastasi jo 2,6 miljoonan henkilöauton vuotuista polttoaineen kulutusta.
 • Uusiutuvalla NEXBTL-dieselillä vähennettiin 4 800 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön.
 • Yhtiön cleantech-liikevaihto kasvoi 2,2 miljardista eurosta 2,5 miljardiin euroon.
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) parani merkittävästi ja oli vuoden lopussa 11,8 %. ROACE on yksi yhtiön tärkeimmistä taloudellisista tavoitteista.
 • Jätteiden ja tähteiden osuus Neste Oilin käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista kasvoi 35 %:sta 52 %:iin. Jätteistä ja tähteistä valmistettu NEXBTL-diesel vastasi 1,3 miljoonan auton vuotuista polttoaineenkulutusta.  
 • Neste Oil saavutti kaksi vuotta etuajassa tavoitteensa käyttää uusiutuvien polttoaineiden tuotannossaan ainoastaan sertifioitua raakapalmuöljyä. Vuonna 2009 asetettu tavoite sertifioinnille oli tavoitteena saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä.
 • Neste Oilille palmuöljyä toimittavien pienviljelijöiden määrä yhtiön toimitusketjussa kasvoi 9 000:stä 54 000:een. Neste Oilin sertifiointivaatimus koskee myös pienviljelijöitä.
 • Neste Oil investoi turvallisuuteen vuonna yhteensä 26,4 miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöturvallisuus ei kehittynyt vuonna 2013 toivotulla tavalla. Yhtiön tapaturmataajuustavoitteeksi (TRIF) oli asetettu alle 2,2 kun toteutunut luku oli 4,2. Turvallisuussuorituksen parantamiseksi yhtiössä käynnistettiin laajamittainen turvallisuuden kehityshanke, jonka osana muun muassa laadittiin uudet turvallisuuden pääsäännöt. Prosessiturvallisuuden osalta tavoite sen sijaan saavutettiin kirkkaasti. Yhtiön prosessiturvallisuutta koskeva tavoite oli alle 4 ja toteutunut luku 3.0.
 • Neste Oilissa lanseerattiin uusi Way Forward -toimintatapa, jossa korostuvat erityisesti vastuun ottaminen ja antaminen, yhteistyö, turvallisuus, asiakaslähtöisyys sekä hyvistä suorituksista palkitseminen ja epäkohtiin puuttuminen.
 • Neste Oil raportoi verojalanjäljestään aiempaa laajemmin. Yhtiön verojalanjälki oli yli 3 miljardia euroa vuonna 2013. Yhtiön Suomeen maksettavat verot olivat yhteensä 106 miljoonaa euroa ja muihin maihin maksettavat 33 miljoonaa euroa. Vuoteen 2012 verrattuna Suomeen maksettavat verot kasvoivat 77 %.

Tutustu Neste Oilin verojalanjälkeen vuodelta 2013.

Neste Oil Oyj
Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Simo Honkanen, vastuullisuus-, turvallisuus- ja ympäristöjohtaja, puh. 050 458 4170

Liitteenä Neste Oilin vastuullisuusraportti 2013 (PDF)

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi