27 Marraskuu 2013

Neste Oilille maailman ensimmäinen RSPO-RED-sertifikaatti

Neste Oil Oyj

Lehdistötiedote

27.11.2013 klo 15.00

Neste Oilille maailman ensimmäinen RSPO-RED-sertifikaatti

Neste Oilille luovutettiin maailman ensimmäisenä yhtiönä RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) uuden ja entistä vaativamman sertifiointijärjestelmän mukainen RSPO-RED-toimitusketjusertifikaatti. Sertifikaatti kattaa uusiutuvan NExBTL-dieselin tuotannon Neste Oilin Porvoon, Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla.

RSPO:n uusi, vaativampi sertifiointijärjestelmä RSPO-RED vastaa nyt EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaista tapaa koko elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi. Päästöihin lasketaan mukaan tuotteen koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt. Uuden sertifiointijärjestelmän myötä Neste Oil pystyy jatkossa tarjoamaan eurooppalaisille asiakkailleen myös RSPO-RED-sertifioidusta palmuöljystä tuotettua uusiutuvaa NExBTL-dieseliä.

"Onnittelemme Neste Oilia työstä, jota yhtiö on tehnyt maailman ensimmäisen RSPO-RED-toimitusketjusertifikaatin saamiseksi. Odotamme, että muut toimijat seuraavat heidän esimerkkiään", sanoo RSPO:n pääsihteeri Darrel Webber. "Tämä on merkittävä hetki myös RSPO:lle, sillä se merkitsee RSPO:n astumista biopolttoaineteollisuuteen erityisesti Euroopan Unionissa", hän jatkaa.

Neste Oil on ollut RSPO:n jäsen vuodesta 2006 alkaen, ja yhtiö vaatii kaikilta palmuöljytoimittajiltaan RSPO:n jäsenyyttä sekä sitoutumista tiukkoihin vastuullisuusvaatimuksiin. Neste Oil ostaa ainoastaan sertifioitua palmuöljyä, joka on tuotettu vastuullisesti. Vastuullisen palmuöljyn tuotannossa suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja hiilivarantoja.  Sademetsiä ei tuhota eikä tiloja perusteta kiistanalaisille alueille, kuten runsashiilisille suoalueille. Lisäksi tuotannossa on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja alkuperäisväestöjen oikeuksia.

Palmuöljy on yksi Neste Oilin valmistaman uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-aineista. Yhtiön raaka-ainevalikoima muodostuu yhteensä yli kymmenestä erilaisesta kasviöljystä ja jäte- ja tähderaaka-aineesta. Tällä hetkellä Neste Oilin käyttämistä raaka-aineista noin puolet on erilaisia jätteitä ja tähteitä ja noin puolet vastuullisesti tuotettua, sertifioitua raakapalmuöljyä.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen

Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Pekka Tuovinen, kestävästä kehityksestä ja toimittajien määräystenmukaisuudesta vastaava johtaja, puh. +358 10 458 4516

Lue lisää Neste Oilin vastuullisuudesta yhtiön vuosikertomuksen vastuullisuusosiosta.

Liitteenä kuvia median käyttöön.

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi

Attachments: