8 Syyskuu 2011

Neste Oil viidennen kerran peräkkäin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
8.9.2011 klo 11.00

Neste Oil viidennen kerran peräkkäin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

Neste Oil on saanut jälleen tunnustusta sitoutumisestaan vastuulliseen liiketoimintaan. Yhtiö valittiin viidentenä vuonna peräkkäin maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI World), johon hyväksyttiin tänä vuonna yhteensä 342 yritystä 30 maasta. Arvostettuun indeksiin hyväksytyiltä yrityksiltä vaaditaan vahvaa sitoutumista kestävään kehitykseen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun alueilla sekä jatkuvaa kehitystyötä. Yritykset valitaan DJSI-indekseihin sveitsiläisen SAM Groupin vastuullisuusarvioinnin perusteella.

"Olemme ylpeitä, että Neste Oil on tänäkin vuonna arvioitu maailman vastuullisimpien yritysten joukkoon. Vastuullisuus on keskeinen osa puhtaamman liikenteen strategiaamme, ja olemme sitoutuneet vastuullisen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Riippumattoman tahon tekemät vuosittaiset arvioinnit tarjoavat sidosryhmillemme luotettavaa referenssitietoa ja osoittavat, että kehitystyömme keskittyy oikeisiin asioihin", Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen sanoo.

Neste Oil on ollut pitkään edelläkävijä puhtaamman liikenteen polttoaineiden kehittäjänä, ja yhtiön tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä myös vastuullisuudessa. Vuonna 2010 Neste Oil keskittyi vastuullisuustyössään muun muassa toimitusketjun vastuullisuuden todentamiseen, sidosryhmävuorovaikutukseen, turvallisuusjärjestelmien kehittämiseen ja toiminnan epäsuorien vaikutusten arviointiin.

Neste Oilin vastuullisuustyö on saanut tunnustusta myös monissa muissa vastuullisuusvertailuissa. Alkuvuodesta 2011 yhtiö valittiin maailman 20:nneksi vastuullisimmaksi yritykseksi The Global 100 -listalla ja öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi Forest Footprint Discolosure -arvioinnissa. Neste Oil on lisäksi valittu Ethibel Excellence investment -rekisteriin.

Neste Oil Oyj
Hanna Maula
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja: Seppo Loikkanen, Neste Oilin ympäristö- ja tuoteturvallisuusjohtaja, puh. 010 458 4318

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi