31 Toukokuu 2007

Neste Oil vihki dieselin tuotantolinjan ja biodiesellaitoksen Porvoossa ja juhli 40-vuotista Teknologiakeskustaan

 

Neste Oil Oyj    
Lehdistötiedote
31.5.2007 klo 13.30

Neste Oil on viimeisten vuosien aikana investoinut Porvoon jalostamolla Kilpilahdessa yli 800 miljoonaa euroa uuteen tuotantoon. Torstaina jalostamolla vihittiin neljä vuotta ja yli 700 miljoonaa euroa vaatinut uusi dieseltuotantolinja sekä puolitoista vuotta ja 100 miljoonaa euroa vaatinut biodiesellaitos. Samalla jalostamolla juhlittiin yhtiön Teknologiakeskuksen 40-vuotista toimintaa.

”Ilman Teknologiakeskusta kahta muutakaan juhlinnan kohdetta tuskin olisi. Öljynjalostuksessa tuotannon ja tuotteiden parantaminen edellyttävät aina uutta teknologiaa. Tuotevaatimukset kiristyvät jatkuvasti ja samalla raaka-aineet muuttuvat yhä vaikeammin jalostettaviksi. Uusien teknologioiden kehittäminen on öljynjalostajan ainoa keino saada tämä yhtälö toimivaksi”, Neste Oilin toimitusjohtaja Risto Rinne sanoi jalostamolla järjestetyssä juhlassa.

Porvoon jalostamo on yksi Euroopan kehittyneimmistä öljynjalostamoista. Nyt vihitty dieseltuotantolinja nostaa jalostusastetta edelleen merkittävästi. Linja käyttää syöttöaineena raskasta polttoöljyä ja muuttaa sen dieseliksi. Vuotuinen kapasiteetti on noin miljoona tonnia rikitöntä dieseliä.

Uusi biodiesellaitos on ensimmäinen Neste Oilin kehittämään NExBTL-teknologiaan (Next Generation Biomass To Liquid) perustuva toisen sukupolven biodieseliä valmistava yksikkö. Jalostamoprosessissa valmistettava NExBTL-diesel on hiilivety ja siten sen tuoteominaisuudet parempia ja paremmin hallittavissa kuin ensimmäisen sukupolven biodieseleiden. Vihitty laitos valmistaa biodieseliä 170 000 tonnia vuodessa ja käyttää raaka-aineinaan kasviöljyjä ja eläinrasvoja.

Kumpikin uusi laitos toteuttaa Neste Oilin strategiaa, jonka mukaan yhtiön tehtävänä on toimittaa markkinoille puhtaampia liikenteen polttonesteitä.

”Tosiasia on, että ihmisten ja tavaroiden liikkuminen on välttämätöntä. Meidän velvollisuutenamme edistyksellisenä öljy-yhtiönä on tehdä tuotteita, joilla liikenteestä tehdään niin puhdasta kuin ihmisen kekseliäisyys ja teknologiakehitys sallivat”, Risto Rinne sanoi.

Polttoainekehitys tarvitsee kaikkia koskevia pelisääntöjä

Rinne nosti puheessaan esille tarpeen saada polttoainekehitystä varten yhtenäiset säännöt kaikille toimijoille.

”Ilmastonmuutosta ei voida hillitä eikä biopolttoaineita kehittää optimaalisesti, ellei alalle saada kaikkia koskevaa yhtenäistä ohjausta, Global Governancea. Moottoriteknologian kehitys määrää tuotelaadut ja kestävän kehityksen mukaisuus tuotteiden valmistuksessa on välttämätöntä. Kun nämä siten ovat annettuja tekijöitä, markkinat ratkaiskoot, mitkä tuotteet ja teknologiat ovat kilpailukykyisimpiä. Global Governancen tehtävänä olisi selättää kansalliset, alueelliset ja paikalliset intressit. Maailmanlaajuisten ongelmien kuten ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi on voitava ottaa käyttöön parhaat ja laajimmin vaikuttavat ratkaisut”, Rinne sanoi.

Kauppa-ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen vihki uudet tuotantolaitokset käyttöön. Neste Oil arvioi uuden diesellinjan vaikutuksen näkyvän yhtiön kokonaisjalostusmarginaalissa tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Myös biodiesellaitoksen tuotanto alkaa kesän aikana.

Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 700 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.