26 Toukokuu 2005

NESTE OIL VALMISTELEE YHTEENSÄ ENINTÄÄN 200 MEUR:N JOUKKOVELKAKIRJALAINOJA

Neste Oil Oyj valmistelee kahden lähinnä kotimaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua. Lainojen yhteenlaskettu enimmäismäärä on 200 miljoonaa euroa.
 
Suunniteltujen lainojen pääjärjestäjinä toimivat OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ja Sampo Pankki Oyj. Lainat haetaan noteerattaviksi Helsingin Pörssissä. 
 
Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku on osa yhtiön tavanomaisen liiketoiminnan
rahoitusta.
 
"Nämä lainat käytetään rahoitusrakenteen monipuolistamiseen ja lainasalkkumme maturiteettirakenteen hajauttamiseen", Neste Oilin talous- ja rahoitusjohtaja Petri Pentti sanoo.
 
 
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja