2 Toukokuu 2013

Neste Oil valmistautuu Porvoon jalostamon energiantuotannon uudistamiseen - ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
2.5.2013 klo 9.00

Neste Oil valmistautuu Porvoon jalostamon energiantuotannon uudistamiseen - ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

Neste Oil valmistautuu Porvoon jalostamon energiantuotannon uudistamiseen seuraavan kymmenen vuoden ajanjaksolla. Osa jalostamon alueella sijaitsevan voimalaitoksen energiantuotantoyksiköistä on teknisen käyttöikänsä loppuvaiheessa, ja Neste Oil varautuu niiden korvaamiseen uusilla, tulevaisuuden päästö- ja energiatehokkuusvaatimukset täyttävillä yksiköillä.

Vaihtoehtoina selvitetään energian tuotantoon tällä hetkellä käytettävien maakaasun ja jalostamon sivuvirtojen lisäksi myös biopolttoaineiden käytön lisäämistä. Hankkeen tarkempi tekninen suunnittelu käynnistyy myöhemmin ja investointipäätöksiä voidaan odottaa aikaisintaan vuonna 2014. Todennäköisesti vaiheittain toteutettavien uusien yksiköiden arvioidaan olevan kokonaisuudessaan toiminnassa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Jalostamon voimalan kokonaisteho on yhteensä noin 900 megawattia, josta korvattavien yksiköiden osuus on 480 megawattia. Voimalaitos tuottaa Neste Oilin oman jalostamon lisäksi energiaa myös muille Kilpilahden teollisuusalueen yrityksille.

Uudenmaan ELY-keskus käynnistää voimalaitosuudistuksen ympäristövaikutusten arvioinnin

Uudenmaan ELY-keskus käynnistää voimalaitosuudistukseen liittyvän ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA-menettely).  Uusien energiantuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutusten selvittämisen lisäksi YVA-menettelyssä kootaan tietoa päätöksenteon tueksi sekä annetaan kansalaisille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Julkinen YVA-menettely käynnistyy 2.5.2013 ja kestää noin vuoden.

Arviointiohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta www.ely-keskus.fi/uusimaa/yva, josta valitaan linkki Vireillä olevat YVA-hankkeet. YVA-menettelyyn liittyvä materiaali on saatavilla myös Neste Oilin verkkosivuilla osoitteessa: nesteoil.fi Yritysinfo / Tuotantolaitokset / Porvoon jalostamo

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään maanantaina 27.5.2013 klo 18.00-20.00 Kilpilahden lupatoimistolla (entinen Kulloon koulu), Kulloonlahdentie 17.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Jussi Hintikka, energiajohtaja, puh. 050 458 4799
Outi Piirainen, ympäristöasiantuntija, puh. 050 458 3925 (YVA-menettely)

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi