29 Lokakuu 2007

Neste Oil uusii taloudellisen raportointinsa rakennetta vuoden 2008 alusta

 
Neste Oil uusii ulkoisen raportointinsa segmenttijakoa 1.1.2008 alkaen. Vuoden 2008 alusta Neste Oilin kaikki viisi toimialaa raportoivat tuloksensa omina segmentteinään. Neste Oil on 16.10.2007 alkaen muodostunut Öljyjalostus-, Biodiesel-, Erikoistuotteet-, Öljyn vähittäismyynti- ja Shipping -toimialoista. Uudistettuun raportointirakenteeseen kuuluu lisäksi Muut-segmentti, joka muodostuu Tutkimus ja Teknologia -yksiköstä, Neste Jacobsista sekä konserniesikunnasta ja tukitoiminnoista.
 
Biodiesel ja Erikoistuotteet ovat vuoden 2008 alusta uusia segmenttejä raportointirakenteessa. Vuoden 2007 loppuun Biodiesel ja Erikoistuotteet -toimialat sekä Tutkimus ja Kehitys ja Neste Jacobs kuuluvat Öljyjalostus-segmenttiin.
 
Neste Oil julkistaa 7. helmikuuta 2008 uuden segmenttirakenteen mukaiset vertailuluvut raportointivuodelle 2007.
 
Raportointirakenteeseen kuuluvat uudet segmentit:
 
Biodiesel
Biodiesel valmistaa ja myy korkealaatuista, uusiutuvista raaka-aineista valmistettavaa NExBTL-dieseliä, joka perustuu Neste Oilissa kehitettyyn toisen sukupolven biodieselteknologiaan (NExBTL). Ensimmäinen sitä hyödyntävä laitos valmistui tänä vuonna Porvooseen ja toinen on rakenteilla sen viereen. Neste Oil tähtää strategiassaan laadukkaan uusiutuvista raaka-aineista valmistettavan dieselin johtavaksi tuottajaksi maailmassa.
 
Erikoistuotteet
Erikoistuotteisiin kuuluvat liiketoiminnat ovat perusöljyjen ja bensiinikomponenttien valmistus ja myynti. Erikoistuotteiden vastuulle kuuluu myös Neste Oilin omistajaintressien valvonta Nynäs Petroleumissa, joka on bitumeja ja nafteenisia erikoisöljyjä valmistava yhteisyritys. Erikoistuotteiden liiketoiminta on vakiintunutta. Sen liikevaihto vaihtelee vuosittain 500-700 miljoonan euron haarukassa ja sitoutunutta pääomaa sillä on noin 400 miljoonaa euroa. Erikoistuotteiden kannattavuus ylittää selvästi Neste Oil -konsernin tavoitteena olevan 15 % keskimääräisen sijoitetun pääoman tuoton verojen jälkeen.

Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Petri Pentti, puhelin 010 458 4490
 
 
Neste Oil Oyj
 

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 700 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.